Wat is Internationalisation at Home (IaH)?

Met Internationalisation at Home (IaH) ontwikkelen alle studenten internationale competenties, zonder dat ze hiervoor naar het buitenland hoeven. Dit bereik je door internationale en interculturele elementen te verweven in zowel het studieprogramma van je studenten (het formele curriculum) als in de activiteiten die zij naast hun studie ondernemen en die het onderwijs ondersteunen (het informele curriculum).

Een veelgebruikte definitie van IaH komt van Jos Beelen en Elspeth Jones (zie hun publicatie "Redefining Internationalisation at Home"):

Internationalisation at Home is the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments”.

Internationale variaties op IaH

Wereldwijd worden verschillende termen gebruikt voor IaH. Zo worden in de Verenigde Staten de termen internationalisation of the campus of comprehensive internationalisation vaak gebruikt. In Australië komt Internationalisation of the Curriculum (IoC) veel voor in navolging van Betty Leask. Ook klinkt de term internationalisation of the home curriculum regelmatig.

Realiseer je dat de term Internationalisation at Home studenten vaak niets zegt en dat is ook geen must, aldus UUKi (Universities UK International).

Wat komt er kijken bij het inzetten van Internationalisation at Home?

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van diverse perspectieven, je richten op alle studenten en het betrekken van de lokale omgeving. Wil je hierover meer weten, lees dan onze lijst met belangrijke aspecten.

Waarom Internationalisation at Home voor jouw studenten?

Door Internationalisation at Home (IaH) kunnen studenten internationale competenties opdoen. Internationale competenties zijn in te delen in drie categorieën:

 1. Interculturele competenties: kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn in de omgang met mensen met een andere taalachtergrond en/of culturele achtergrond. Zoals (algemene) kennis van communicatiestijlen, verschillende perspectieven nemen en samenwerken in internationale teams.
 2. Internationale oriëntatie: is bekendheid met internationale thema’s, instanties en perspectieven. Over de uitvoering van het beroep in andere landen en op breder maatschappelijk gebied bekend zijn met supranationale organisaties en doelstellingen zoals de VN.
 3. Persoonlijke ontwikkeling: eigenschappen zoals het kunnen reflecteren, ondernemendheid en flexibiliteit die nodig zijn voor - en versterkt worden door – interculturele en internationale ervaringen.

Meer lezen over internationale competenties?

Behoefte aan nog meer verdieping?

Voor meer verdieping en onderzoek over de relatie tussen IaH en internationale competenties hebben we een aantal leestips voor je verzameld.

Waarom zijn internationale competenties belangrijk?

Internationalisering is vaak geen doel op zich. Het is een middel om leerlingen en studenten voor te bereiden op het leven, leren en werken in een interculturele samenleving en op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. De ontwikkeling van deze competenties is een proces en een samenspel tussen de ontwikkeling van attitudes, kennis en vaardigheden, aldus Deardorff (2004) .

Studenten hebben internationale competenties nodig, want:

 1. Het vergroot de kansen van studenten op de (internationaal georiënteerde) arbeidsmarkt;
 2. Studenten hebben deze competenties nodig bij het samenleven in een multiculturele samenleving;
 3. Globale uitdagingen vragen om een multidisciplinaire en internationale aanpak.

Welke misvattingen bestaan er over IaH?

Er zijn veel misvattingen over Internationalisation at Home (IaH) in omloop. We zetten er een aantal voor je op een rijtje (afgeleid uit onder andere onze podcast over de meerwaarde van Internationalisation at Home (2022), een college over Internationalisation of the Curriculum van Jos Beelen (2014) en het boek The Guide to COIL Virtual Exchange:

 • 'IaH is een voorbereiding voor of een vervanging van mobiliteit'
 • 'IaH is hetzelfde als lesgeven in het Engels'
 • 'Met een (eenmalig) internationale activiteit op school is IaH geborgd'
 • 'IaH is de verantwoordelijkheid van het international office'
 • 'Studenten beginnen pas echt met IaH en internationalisering wanneer zij een vervolgopleiding/studie starten'
 • 'IaH is iets nieuws in ons curriculum en het opstarten is (te) veel werk'

Lees verder voor een toelichting op de misvattingen.

Wat zijn concrete voorbeelden van IaH-activiteiten?

Er zijn veel verschillende manieren om IaH vorm te geven binnen jouw onderwijsinstelling. “Activiteiten zijn het meest succesvol wanneer deze aansluiten op het vakgebied waarin je lesgeeft én als deze structureel worden ingebed in het curriculum", vertelt Eveke de Louw, researcher Internationalisation at Home aan de Haagse Hogeschool . Voor een structurele inbedding is het belangrijk een bewuste keuze te maken voor de activiteit in verbinding met bijvoorbeeld de lesstof in de rest van de vakken en examinering.” Dit wordt ook wel constructive alignment genoemd. Wat wil je met de activiteit bereiken en waarom? Welke leerdoelen horen hierbij? En welke vorm van examinering past hierbij? Bij het thema Internationalisation of the Curriculum (IoC), dat later dit jaar wordt gepubliceerd, gaan we verder in op constructive alignment.

Inspirerende voorbeelden van IaH-activiteiten:

 • Het vergelijken van literatuur en cases uit verschillende contexten
 • Internationaal vergelijkend onderzoek
 • Het vergelijken van globale en lokale perspectieven
 • Gastcolleges van internationale en lokale sprekers of partners
 • Betrokkenheid in verschillende lokale internationale en culturele organisaties en groepen
 • Online samenwerking met studenten via COIL Virtual Exchange
 • Samenwerking faciliteren met inkomende internationale studenten
 • Maatschappelijke projecten met een internationaal thema gericht op je stad of regio

Zo blijf je op de hoogte:

Er is subsidie van OCW beschikbaar om een project op te starten vanuit het programma Virtueel Internationaal Samenwerken (VIS).

De eerstvolgende mogelijkheden om aan te melden zijn van 1 februari tot en met 29 februari 2024 en van 30 augustus tot en met 30 september 2024. Kijk voor meer informatie hierover op de aanvraagpagina van VIS.

Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief van VIS om op de hoogte te blijven van de verschillende VIS-activiteiten.