'IaH is een voorbereiding voor of een vervanging van mobiliteit'

Slechts een klein deel van de Nederlandse studenten gaat naar het buitenland tijdens hun studie. Wanneer je IaH als vervanging ziet voor mobiliteit, lijkt het alsof mobiliteit de standaard zou moeten zijn in internationalisering, terwijl er veel verschillende manieren zijn om internationale competenties op te doen. Daarbij is IaH volgens Eveke de Louw geen ‘troostprijs’ omdat je als student niet naar het buitenland kunt/wilt gaan, gaf zij aan in een podcast over de meerwaarde van Internationalisation at Home.

Internationalisation at Home kan op verschillende manieren geïntegreerd worden in de gehele opleiding en in het (in)formele curriculum. Hiermee kan je alle studenten bereiken in plaats van de kleine groepdie deelneemt aan mobiliteit. Met deze insteek wordt mobiliteit, vanuit IaH-perspectief, de ‘plus-optie'; alle studenten krijgen internationale competenties mee en sommige studenten gaan aanvullend nog naar het buitenland. Het 'at Home-curriculum' kan de mobiele studenten zeker voorbereiden op zo’n buitenlandervaring, maar IaH wordt breder ingezet dan dit.

'IaH is hetzelfde als lesgeven in het Engels'

Lesgeven in het Engels betekent niet dat er automatisch aan Internationalisation at Home wordt gewerkt. Bij IaH wordt er een diversiteit aan (internationale) perspectieven in de lessen, literatuur of lesstof opgenomen. Deze perspectieven kunnen ook aanwezig zijn wanneer de voertaal Nederlands (of een andere lokale taal) is. IaH is dus niet afhankelijk van het Engels.

'Met een (eenmalige) internationale activiteit op school is IaH geborgd'

Op veel universiteiten en hogescholen worden verschillende IaH-activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een internationaliseringsweek. Deze activiteiten kunnen een mooi opstapje zijn om IaH verder te verankeren in het curriculum en de organisatie. Hierbij is het belangrijk na te denken over de koppeling aan leeruitkomsten. Zo maak je de omslag van activities based naar outcomes based. Op deze manier bereik je het grootste effect bij studenten. Door IaH doeltreffend te integreren in zowel het onderwijsprogramma als de organisatiestructuur wordt het draagvlak onder collega's vergroot, en draagt het gehele team, de afdeling en de onderwijsinstelling als geheel dezelfde visie uit.

Zie voor meer informatie over verankering in je onderwijs het thema internationalisation of the curriculum.

'IaH is de verantwoordelijkheid van het international office'

Het international office heeft veel kennis en expertise over internationalisering en richt zich daarbij vooral op mobiliteit. Als het gaat over internationalisering van het (formele en informele) curriculum, bezitten docenten en onderwijsontwikkelaars (en andere teaching and learning staff) de vereiste kennis en expertise. Een samenwerking met het international office kan dit uiteraard versterken, denk aan het gebruiken van bestaande (mobiliteits)partnerschappen om een COIL of een andere virtuele internationale samenwerkingen op te zetten.

'Studenten beginnen pas echt met IaH en internationalisering wanneer zij gaan studeren in het hoger onderwijs'

Veel studenten komen op de middelbare school en/of op het mbo in aanraking met (wereld)burgerschap en uitwisselingen. Bovendien hebben veel studenten een biculturele achtergrond. Hier kunnen we in het vervolgonderwijs goed op doorbouwen en van deze eerdere ervaringen gebruikmaken om een doorlopende leerlijn internationalisering te ontwikkelen.

'IaH is iets nieuws in ons curriculum en dit opstarten is (te) veel werk'

In iedere opleiding en/of studie zijn internationale elementen mogelijk. Het gaat hierbij minder om het aanbieden van bijvoorbeeld een aparte module ‘intercultureel bewustzijn’, maar juist om dit te integreren in je bestaande (vak)inhoudelijke lessen. En dat scheelt tijd. Hoe dit eruitziet, zal per context en vak verschillen. Voor een fysiotherapeut is één van de beroepscompetenties zich te kunnen inleven in een cliënt, en dus ook cliënten met een diverse achtergrond . Terwijl bij een international business consultant kennis van verschillende internationale financiële markten van belang is. Er zijn genoeg haakjes op basis van het bestaande competentieprofiel van de opleiding. Zo krijgt de term internationalisering betekenis voor de toekomstige (beroeps)professional en dat motiveert studenten én collega’s.