IaH is een voorbereiding of een vervanging van mobiliteit 

Slechts een klein deel van onze studenten gaat naar het buitenland tijdens hun studie. Het at home curriculum kan deze studenten zeker voorbereiden, maar IaH is breder dan dat. Wanneer je IaH als vervanging ziet voor mobiliteit, lijkt het alsof mobiliteit de standaard zou moeten zijn in internationalisering, terwijl er veel verschillende manieren zijn om (een diversiteit aan) internationale competenties op te doen. IaH is daarbij geen ‘troostprijs’ omdat je als student niet naar het buitenland kunt/wilt gaan. Waarom zou je als opleiding je pijlen alleen richten op dat ene semester in de studie dat studenten naar het buitenland gaan terwijl je internationalisering ook in je gehele opleiding kunt integreren? En waarom zou je je alleen richten op het klein aantal studenten dat naar het buitenland gaat, als je internationalisering ook vanaf het eerste leerjaar in je (informele en formele) curriculum kunt opnemen? Zo wordt mobiliteit, vanuit IaH perspectief, de ‘plus’ optie; alle studenten krijgen internationale competenties mee en sommige studenten kunnen aanvullend nog naar het buitenland.

IaH is hetzelfde als lesgeven in het Engels

Lesgeven in het Engels betekent niet dat er een diversiteit aan (internationale) perspectieven in de lessen/literatuur/lesstof wordt opgenomen. Tegelijkertijd kunnen deze perspectieven ook aanwezig zijn wanneer de voertaal Nederlands (of een andere lokale taal) is. IaH is dus niet afhankelijk van het Engels.

aH kan worden gegeven in keuzedelen, minoren of andere keuze onderdelen van een studie

Het doel van IaH is om alle studenten internationale competenties mee te geven. Als studenten een keuzedeel, minor of een ander keuze onderdeel kunnen kiezen, dan doet slechts een klein deel van de studenten deze competenties op. Om deze reden zou IaH onderdeel moeten zijn van het algemene programma van een opleiding of studie.

Met een (eenmalig) internationale activiteit op school is IaH geborgd

IaH is gaat verder dan het aanbieden van ‘losse’ activiteiten zoals een eenmalige projectweek internationalisering. Het is belangrijk dat dit onderwijs gekoppeld is aan leerdoelen en leeruitkomsten en zo een plekje krijgt in het curriculum. Op deze manier bereik je het grootste effect bij studenten en voorkom je dat IaH onderdeel wordt van een afvinklijstje. Zo maak je de omslag van activities based naar outcomes based. Door IaH goed te verankeren in je onderwijs en organisatie, groeit het draagvlak onder collega’s en dragen jullie als team, afdeling en onderwijsinstelling als geheel hetzelfde uit.

Zie voor meer informatie over verankering in je onderwijs het thema internationalisation of the curriculum.

IaH is de verantwoordelijkheid van het international office

Het international office heeft veel kennis en expertise over internationalisering en richt zich daarbij vooral op mobiliteit. Als het gaat over internationalisering van het (formele en informele) curriculum, bezitten docenten en onderwijsontwikkelaars (en andere teaching and learning staff) de vereiste kennis en expertise. Een mooie samenwerking met het international office kan dit uiteraard wel versterken, denk aan bijv. het gebruiken van bestaande (mobiliteits)partnerschappen om een COIL /VIS op te zetten.

Studenten beginnen pas echt met IaH en internationalisering wanneer zij een vervolgopleiding/studie bij ons starten

Hier vergeten we dat veel studenten op de middelbare school en/of op het mbo ook vaak in aanraking zijn gekomen met (wereld)burgerschap en uitwisselingen. Bovendien hebben veel studenten een bi-culturele achtergrond. Hier zouden we in het vervolgonderwijs goed op kunnen doorbouwen en gebruik maken van deze eerdere ervaringen om een doorlopende leerlijn internationalisering te bewerkstelligen.

IaH is iets nieuws in ons curriculum en from scratch beginnen is echt te veel werk

In iedere opleiding en/of studie zijn er mogelijkheden om internationale elementen toe te voegen. Het gaat hierbij minder om het aanbieden van bijvoorbeeld een aparte module ‘intercultureel bewustzijn’, maar juist om dit te integreren in je bestaande (vak)inhoudelijke lessen. Hoe dit er uit ziet, zal per context en vak verschillen. Voor een fysiotherapeut is één van de beroepscompetenties zich te kunnen inleven in een cliënt, en dus ook cliënten met een diverse achtergrond die in de praktijk komen. Terwijl bij een international business consultant kennis van verschillende internationale financiële markten van belang is. Er zijn genoeg haakjes te bedenken op basis van het bestaande competentieprofiel van de opleiding. Zo krijgt de term internationalisering betekenis voor de toekomstige (beroeps)professional.

COIL virtual exchange is hetzelfde als IaH

COIL (Collaborative Online International Learning) kan een vorm van IaH zijn wanneer dit aansluit bij de definitie gegeven door Beelen en Jones (2015) waarbij het gaat om het doelbewust integreren van internationale en interculturele dimensies in het curriculum. IaH is echter wel breder dan COIL, er zijn veel verschillende vormen en activiteiten mogelijk zoals studenten literatuur en cases uit verschillende contexten laten vergelijken.

In dit antwoord is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: