EAIE 2023: takeaways voor Internationalisation at Home

Ben je op zoek naar praktische inzichten voor Internationalisation at Home (IaH)? Tijdens de Nuffic Connects-sessie over de EAIE werden 6 belangrijke takeaways gedeeld.
studenten Hogeschool Utrecht werken samen op laptop

De European Association for International Education organiseert ieder jaar een grote conferentie rond internationalisering in het hoger onderwijs. In september kwamen onderwijsprofessionals uit binnen- en buitenland samen in Rotterdam om kennis te delen. Welke inzichten namen zij mee?

1. Het definiëren van "internationalisering" vereist een doorlopende dialoog

Hoe internationalisering wordt begrepen, kan ook binnen een onderwijsinstelling verschillen. Jij bekijkt het bijvoorbeeld vanuit een beleidsperspectief, terwijl collega's van andere afdelingen een didactische benadering hanteren. Hoe studenten IaH ervaren kan ook sterk verschillen. Voor effectieve internationalisering binnen jouw instelling is het waardevol om de dialoog tussen disciplines op gang te brengen.

Een ander belangrijk aspect bij het definiëren van begrippen is de relatie tussen inclusie en internationalisering. De meeste beleidsdocumenten noemen beiden begrippen wel, maar leggen niet altijd uit hoe ze met elkaar verbonden zijn. Focus je daarbij niet alleen op hoe internationale studenten worden betrokken, maar onderzoek hoe lokale diversiteit een rol kan spelen.

2. Investeer in een Community of Practice

Met een Community of Practice creëert je een netwerk voor het delen van ideeën. Dit helpt je om peers binnen en buiten jouw instelling te vinden en kan nuttig zijn om professionalisering in IaH op te zetten binnen jouw organisatie. Het netwerk kan collega’s helpen bij de opstart met IaH. Daarbij gebruikmaken van de expertise van anderen, is een eerste stap richting een organisatieverandering. Erkenning van pioniers in deze IaH-beweging is daarbij cruciaal.

IaH implementatie begint bottum-up; enkel werken met een ‘afvinklijstje’ van projecten is niet voldoende. Het advies is om te kijken hoe je verschillende initiatieven rondom internationalisering van het curriculum met elkaar kunt verbinden. Denk bijvoorbeeld aan het international office en het green office die soms onbewust aan hetzelfde onderwerp werken, waardoor er kansen worden gemist.

3. Betrek stakeholders: kijk daarbij niet alleen naar de 'usual suspects'

Naast peers is het belangrijk om ook andere stakeholders te betrekken bij de implementatie van IaH. Tijdens de EAIE werden er verschillende tools gedeeld die je kunnen helpen met het bepalen van een strategie. Daarbij gaat het om het zoeken naar wat stakeholders drijft: wat voegt IaH toe, wat hebben zij eraan? In het model internationale competenties voor docenten van Nuffic vind je bijvoorbeeld de voordelen van een internationale ervaring voor docenten en wordt de link met professionalisering gelegd.

"Internationalisation at Home-implementatie begint bottom-up"'

De IaH stakeholder matrix bevat beschrijvingen van mogelijke stakeholders in IaH in het hoger onderwijs. De Hero’s Journey (De reis van de Held) is een model dat de verschillende ontwikkelfases in kaart brengt die mensen of organisaties doorlopen bij een verandering. Vaak zetten nieuwe ideeën de huidige manier van werken ‘op zijn kop’. Daarom is het van belang kleine stapjes te zetten en gebruik te maken van het juiste momentum. In december organiseert Nuffic een webinar over dit model en de toepassingen ervan voor de implementatie van IaH.

4. Internationale competenties opdoen voor iedereen

Tijdens de sessie werden voorbeelden van studenten projecten besproken. De deelnemers merkten op dat het opdoen van internationale competenties soms nog extra-curriculair is. Dit roept de vraag op in hoeverre internationalisering verankerd is in de organisatie en hoe dit wordt gefaciliteerd. Het is daarom van belang de juiste tools aan te bieden aan docenten zodat zowel zijzelf als hun studenten deze internationale competenties kunnen opdoen.

5. COIL-projecten kunnen verder worden verbeterd

Er was veel aandacht voor COIL (Collaborative Online International Learning)* op de EAIE. Voor veel deelnemers was de conferentie dan ook hét moment om potentiële partners te zoeken en te ontmoeten. Nu steeds meer hogescholen en universiteiten met COIL werken, is het belangrijk hier stappen in te blijven zetten. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat studenten moeiteloos online kunnen werken (en overal met iedereen), maar de juiste begeleiding en inzet op transversal skills is essentieel.

Om je COIL-projecten impactvol te maken, is het advies gebruik te maken van inzichten uit onderzoek naar ‘wat werkt’. Johnson & Johnson laten bijvoorbeeld zien dat studenten pas echt goed samenwerken als ze elkaar vertrouwen. En uit het onderzoek van Sjølie et al., blijkt dat het belangrijk is om altijd een reflectie-onderdeel in te bouwen in de opdrachten.

Wil je graag verder praten over IaH? Neem dan contact op met Anouk Vermeulen, projectmanager IaH in het hoger onderwijs (a.vermeulen@nuffic.nl).

*In dit artikel is gekozen om de terminologie van COIL te gebruiken. In het Nederlandse hoger onderwijs wordt Virtueel Internationaal Samenwerken (VIS) gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).