• Universiteit Utrecht werkte met de University of Leeds waar studenten gezamenlijk een opdracht over autisme uitvoerden. Via COIL gingen studenten in op verschillen in zorgsystemen tussen Nederland en Groot-Brittannië en de toegankelijkheid van het reguliere onderwijs in beide landen voor kinderen met autisme.
 • Studenten van de opleiding Industrial Design Engineering van de Haagse Hogeschool kregen de opdracht een adviesrapport te schrijven over hoe het openbaar vervoersbedrijf van Den Haag het beste kan omgaan met het groeiend aantal toeristen en inwoners die een andere taal beheersen dan het Nederlands. "Studenten onderzochten hoe andere Europese steden hiermee omgaan en verwerkten dit in hun adviesrapport", aldus Eveke de Louw, docent aan de Haagse Hogeschool.
 • Studenten van Fontys Hogeschool organiseerden de Eindhoven Drug Summit. Studenten vergeleken onder andere beleid van verschillende landen en wat de impact van drugs op de samenleving is. Zij gingen met elkaar in gesprek over hoe welk beleid ook zou werken in Nederland. In de woorden van docent Milou Kauffman: “We are all facing similar challenges and educational topics in life and are just divided by differences in culture, language or country borders. So let’s aim to keep our eyes open to other perspectives so that we can keep learning and growing together.
 • Fysiotherapie-studenten van Hogeschool Utrecht werken samen met Zweedse studenten van Uppsala University. Ze bespreken verschillen en overeenkomsten in cultuur, opleiding, gezondheidszorgsystemen en de uitoefening van het beroep. Daarnaast werken ze samen aan een casus bestaande uit een onderzoeks-en behandelplan, die ze vervolgens samen presenteren.
 • Mbo- en hbo-studenten uit verschillende disciplines (techniek, rechten, veiligheid, commercie en social) van de Haagse Hogeschool werkten samen via COIL met studenten uit andere landen. Er werd niet alleen ingegaan op het technische aspect van de wereldwijde waterproblematiek, maar ook bijvoorbeeld sociale dimensies. Hoe komt het dat sommige groepen niet altijd toegang hebben tot schoon water? Tot welke potentiële conflicten leidt dit? Deze wereldproblematiek werd vergeleken met de lokale Nederlandse situatie (Guérin & Beelen, 2022).
 • Studenten van de opleiding International Business van Hogeschool Saxion werken aan businesscases voor zowel lokale startups als internationale bedrijven. Zo hebben studenten samengewerkt met een cosmeticabedrijf uit Zuid-Korea, maar werkten ze ook samen met een lokale startup om een supply chain op te zetten voor cradle to cradle-sokken. Op deze manier krijgen de studenten een ander perspectief mee, leren ze omgaan met andere (werk)culturen en leren zij de juiste afweging te maken tussen People, Planet, Profit.
 • Hogeschool InHolland nodigde diverse gastsprekers uit om hun studenten kennis te laten maken met internationale perspectieven op hun vak. Een Deense gastdocent gaf een college over schuldhulpverlening. Studenten pedagogiek reflecteerden hierop: “Er wordt vanuit internationaal oogpunt kritisch gekeken naar Nederland. In Denemarken is de jeugdhulpverlening namelijk al heel lang decentraal georganiseerd. Ook maken wij onderscheid in hulp vanuit het hart naast een professionele aanpak. Beide zijn belangrijk.
 • Naar aanleiding van een lezing voor uitwisselings-/internationale studenten van de Haagse Hogeschool over de Nederlandse eetcultuur koken zij een Nederlands gerecht samen met studenten van Voeding & Diëtetiek. Dit als onderdeel van de Dutch culture module (extracurriculair) binnen deze opleiding.
 • Hogeschool Arteveld (Gent, België) werkte samen met British Columbia Institute of Technology (Burnaby, Canada). Studenten vergeleken een bedrijf in België en Canada uit dezelfde industrie (NVAO Flanders, 2022). Ze hebben onderzoek gedaan (field-en deskresearch) en presenteerden hun gezamenlijke bevindingen. Hierbij werd een PESTLE analyse gebruikt om te kijken hoe het bedrijf omgaat met de externe factoren waar zij mee te maken krijgt. Als laatste onderdeel reflecteerden de studenten op hun teamproces door een gezamenlijke video te maken en een online log.
 • Studenten van de minor International Relations van Windesheim gingen op bezoek bij gemeente Kampen voor hun halfjaarlijkse Mock conference. Hier kregen ze een keynote speech over het belang van lokale initiatieven bij de opvang en integratie van vluchtelingen en statushouders (Warringa, 2022).
 • De Haagse Hogeschool ziet de ervaring die studenten buiten het klaslokaal opdoen als een waardevolle aanvulling op wat ze leren. Het Global Citizenship Competence Programme daagt studenten uit om ook buiten de opleiding actief te zijn om kennis en ervaring te vergaren. Dit omvat het deelnemen aan en reflecteren op minimaal drie activiteiten uit het programma. Als ze dit succesvol afronden, kunnen ze het Global Citizen Competence Certificate krijgen.
 • Franse en Spaanse engineer-studenten van de Universiteiten van Bordeaux en León werkten online samen aan het project ‘Shared Garden’ (Fernández-Raga & Villard, 2020). Studenten ontwierpen via probleemgestuurd onderwijs bijvoorbeeld eco-vriendelijke oplossingen voor watersystemen voor de campustuin in Bordeaux. Hierdoor kregen zij meer kennis van watertekort en trainden zij hun communicatievaardigheden, soft skills en probleemoplossend vermogen. In dit voorbeeld werden de SDG’s gecombineerd met theoretische kennis en de lokale kennis van stakeholders in beide landen.
 • De Hogeschool van Amsterdam organiseert al een paar jaar het Think Global Festival’. Dit is een feestelijke week vol met allerlei activiteiten over de waarde van internationalisering in hun onderzoek en onderwijs. Gedurende het programma kunnen medewerkers, studenten en internationale partners inspiratie opdoen rondom internationale thema’s. In 2023 was het overkoepelende thema van het festival wereldburgerschap en staat de vraag centraal: ‘what does global citizenship means to you? Opleidingen krijgen zelf de ruimte om het programma vakspecifiek te maken voor hun medewerkers en studenten (met de mogelijkheid dit te integreren in hun lessen). Er wordt ook samengewerkt met het ROC van Amsterdam die tegelijkertijd de Week of the World organiseren.
 • Pabo- en HALO-studenten van de Haagse Hogeschool gingen op bezoek bij een internationale school in Den Haag (Hackett, 2023). De HALO-studenten maakten kennis met de gymdocenten van de British School en een aantal leerlingen. Ze kwamen terug met veel inspiratie en nieuwe ideeën om te verwerken in hun lessen in een multiculturele context.