Hoger onderwijs in Nigeria

In Nigeria is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Nigeriaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. En sommige opleidingen zijn een combinatie van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dat betekent dat wij vaak per diploma moeten bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma's die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs

De Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) regelt de toelating tot hoger onderwijs in Nigeria. Er zijn 2 vormen van toelating:

 • indirecte toelating tot hoger onderwijs
 • directe toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs betekent dat studenten een toelatingsexamen moeten doen. Dit is meestal zo voor studenten met 1 van de volgende diploma’s:

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen heet in Nigeria het University Tertiary Matriculation Examination (UTME). De JAMB regelt het UTME. Het UTME bestaat uit 4 vakken: Use of English (Engels taalgebruik) en 3 keuzevakken. Meer informatie over de vakken vind je op de Engelstalige JAMB-website door te klikken op eSyllabus. Studenten kiezen de vakken die relevant zijn voor de opleiding die zij willen volgen.

Let op: de vakken en cijfers van zowel het UTME als de vooropleiding tellen mee voor toelating. Op de Engelstalige JAMB-website kunnen studenten via ‘Brochure’ vinden welke vakken en cijfers nodig zijn per opleiding en/of hogeronderwijsinstelling.

Directe toelating tot hoger onderwijs

Directe toelating tot hoger onderwijs betekent dat studenten met hun behaalde diploma kunnen worden toegelaten tot hoger onderwijs. Ze hoeven niet het UTME te doen. Een National Diploma (ND) kan bijvoorbeeld recht geven op directe toelating in Nigeria.

Higher National Diploma (HND)

De NBTE bepaalt de inhoud van HND-opleidingen. De reden hiervoor is dat HND-opleidingen, net als opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, in Nigeria onderdeel zijn van TVET.

 • : 2 jaar.
 • Inhoud: vooral beroepsgerichte vakken, maar ook een aantal algemeen vormende vakken. Studenten doen ook praktijkervaring op. Op de NBTE-website staat een overzicht van studierichtingen en vakken van het HND.
 • Toelatingseisen: een ND + 1 jaar relevante werkervaring.
 • Functie van het diploma: werk en soms toegang tot een masteropleiding. En studenten met een HND kunnen vaak starten in het 3e jaar van een bacheloropleiding.
 • Diploma: Higher National Diploma.

We vergelijken het Higher National Diploma met 2 jaar hbo of een associate degree.

Bachelor’s degree

 • Duur: meestal 4 jaar of 5 jaar. Medische opleidingen duren 6 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken, soms een stage en/of een scriptie.
 • Toelatingseisen: het West African Senior School Certificate van de WAEC of het Senior School Certificate van de NECO, meestal een toelatingsexamen (UTME) en soms extra eisen voor vakken en cijfers. Een onderwijsinstelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding.
 • Diploma: Bachelor of + de studierichting, zoals:
  • Bachelor of Arts (BA)
  • Bachelor of Business Administration (BBA)
  • Bachelor of Engineering (BE)
  • Bachelor of Laws (LL.B)
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
  • Bachelor of Science (BSc)
  • Bachelor of Technology (BTech)
   Voor sommige medische opleidingen krijgen studenten een doctor in plaats van een bachelor's degree.

We vergelijken een 4-jarige bachelor’s degree met een hbo-bachelor of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

We vergelijken een 5-jarige bachelor’s degree met een hbo- of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

We vergelijken de Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) met een wo-bachelor.

Postgraduate diploma

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken. Soms is het postgraduate diploma onderdeel van een masteropleiding.
 • Toelatingseisen: een HND met relevante werkervaring of een bachelor’s degree. De vooropleiding mag ook in een niet-relevante studierichting zijn.
 • Functie van het diploma: werk en soms toegang tot een masteropleiding.
 • Diploma: Postgraduate diploma in + de studierichting, bijvoorbeeld Postgraduate diploma in Business Administration.

Het niveau van een postgraduate diploma verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master's degree

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken, soms een stage en/of een scriptie. Een 2-jarige masteropleiding is meestal wetenschappelijk.
 • Toelatingseisen: meestal een bachelor’s degree met als beoordeling first class honours of second class honours, soms een postgraduate diploma.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: master's degree, zoals:
  • Master of Arts (MA)
  • Master of Engineering (ME)
  • Master of Business Administration (MBA)
  • Master of Science (MSc)

Het niveau van een master’s degree verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: 2 tot 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een proefschrift, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: een master’s degree, soms met extra eisen, bijvoorbeeld bepaalde cijfers.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD).