Wat is een diplomawaardering?

  • Een diplomawaardering is een vergelijking van een buitenlands diploma met een Nederlands diploma. Wij maken die vergelijkingen voor diploma's uit het hoger onderwijs en bijna alle diploma's uit het voortgezet onderwijs.
  • Een diplomawaardering is een advies. Het is niet juridisch bindend. Dit betekent bijvoorbeeld dat Nederlandse universiteiten en hogescholen zelf bepalen welke studenten ze toelaten. Wij nemen deze beslissing niet: we geven alleen advies.

Voor wie maken we een diplomawaardering?

  • Voor mensen die willen werken of studeren in Nederland;
  • voor mensen die hier inburgeren;
  • voor Nederlandse onderwijsinstellingen die willen weten wat het niveau van diploma's van buitenlandse studenten is. Dit gaat om Nederlandse middelbare scholen, eersteopvangscholen (vroeger: internationale schakelklassen, ISK's), hogescholen en universiteiten.

We doen dit in opdracht van:

  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
  • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe maken we een diplomawaardering?

We vergelijken buitenlandse diploma's volgens de afspraken van de Lissabon Erkenningsconventie. Het uitgangspunt van dit erkenningsverdrag: een buitenlands diploma heeft hetzelfde niveau als een Nederlands diploma, behalve als er belangrijke verschillen zijn.

Wil je meer weten over de Lissabon Erkenningsconventie? Je vindt een praktische uitwerking van deze afspraken in het Europese EAR manual (alleen in het Engels).

Hoe vraag je een diplomawaardering aan?

Een diplomawaardering aanvragen voor jezelf

Of je een diplomawaardering nodig hebt, hangt af van je situatie. Kies uit:

Voor iemand anders een diplomawaardering aanvragen

Ben je het niet eens met je diplomawaardering?

  • Wij geven graag uitleg over je diplomawaardering. Neem contact met ons op.
  • Heeft onze uitleg niet geholpen? Dan kun je een klacht indienen. Neem contact op met IDW. IDW zorgt ervoor dat je een klachtenformulier kunt invullen via je account op Mijn IDW. Wij proberen binnen 6 weken op je klacht te reageren.