Basisonderwijs

In Nigeria gaan kinderen van 6 tot 12 jaar naar de basisschool. Het basisonderwijs heet in Nigeria primary education.

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. Vanaf het 4e schooljaar krijgen leerlingen les in het Engels.
 • Diploma: Primary School Leaving Certificate.

Let op: de leerplicht geldt vanaf de leeftijd van 5 jaar, dus vanaf het jaar vóór het basisonderwijs. Dit jaar heet in Nigeria pre-primary education (voorschools onderwijs).

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nigeria duurt 6 jaar. Leerlingen krijgen les in het Engels. Leerlingen van 12 tot 18 jaar doorlopen 2 fases:

De Department of Basic and Secondary Education is verantwoordelijk voor het basis- en voortgezet onderwijs in Nigeria.

Onderbouw voortgezet onderwijs

De onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary education) is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Leerlingen doen aan het einde van de onderbouw examens voor een Basic Education Certificate. Daarmee hebben ze de leerplicht afgerond. In Nigeria het jaar voorschools onderwijs (pre-primary education), het basisonderwijs (primary education) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary education) samen basic education.

Basic Education Certificate

We vergelijken het Basic Education Certificate met 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior secondary education) is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar. Aan het einde doen leerlingen examen bij de West African Examinations Council (WAEC) of de National Examinations Council (NECO). De middelbare school kiest de WAEC of NECO uit. Leerlingen krijgen daarna een diploma van de WAEC of NECO:

West African Senior School Certificate van de WAEC

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 8 of 9 examenvakken. Zie de Engelstalige website van het NERDC voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij ‘Filter by Curriculum Level op ‘Senior Secondary Education’.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, meestal na een toelatingsexamen. En toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: West African Senior School Certifcate van de WAEC.

We vergelijken het West African Senior School Certificate van de WAEC met een havodiploma als de student voor minimaal 6 vakken een resultaat van C6 of hoger heeft behaald.

Senior School Certificate van de NECO

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 8 of 9 examenvakken. Zie Engelstalige de website van het NERDC voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij ‘Filter by Curriculum Level op ‘Senior Secondary Education’.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, meestal na een toelatingsexamen. En toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Senior School Certificate van de NECO.

We vergelijken het Senior School Certificate van de NECO met een havodiploma als de student voor minimaal 6 vakken een resultaat van B3 of hoger heeft behaald.

Soorten examens

De WAEC en de NECO hebben aparte examens voor leerlingen en voor mensen die niet meer naar school gaan, bijvoorbeeld oud-leerlingen die een vak willen herkansen. De WAEC gebruikt de term ‘school candidates bij examens voor leerlingen en private candidates’ bij de andere examens. De NECO gebruikt de termen ‘internal’ en ‘external’ voor dit verschil. De examens voor leerlingen zijn in mei, juni of juli. De examens voor mensen die niet meer naar school gaan zijn in november of december.

Toelating tot hoger onderwijs

Na het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen verder naar het hoger onderwijs. De Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) regelt de toelating tot hoger onderwijs in Nigeria. Er zijn 2 vormen van toelating:

 • indirecte toelating tot hoger onderwijs
 • directe toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs betekent dat studenten een toelatingsexamen moeten doen. Dit is meestal zo voor studenten met 1 van de volgende diploma’s:

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen heet in Nigeria het University Tertiary Matriculation Examination (UTME). De JAMB regelt het UTME. Het UTME bestaat uit 4 vakken: Use of English (Engels taalgebruik) en 3 keuzevakken. Meer informatie over de vakken vind je op de Engelstalige JAMB-website door te klikken op eSyllabus. Studenten kiezen de vakken die relevant zijn voor de opleiding die zij willen volgen.

Let op: de vakken en cijfers van zowel het UTME als de vooropleiding tellen mee voor toelating. Op de Engelstalige JAMB-website kunnen studenten via ‘Brochure’ vinden welke vakken en cijfers nodig zijn per opleiding en/of hogeronderwijsinstelling.

Directe toelating tot hoger onderwijs

Directe toelating tot hoger onderwijs betekent dat studenten met hun behaalde diploma kunnen worden toegelaten tot hoger onderwijs. Ze hoeven niet het UTME te doen. Een National Diploma (ND) kan bijvoorbeeld recht geven op directe toelating in Nigeria.