Basis- en voortgezet onderwijs in Nigeria

In Nigeria sluiten leerlingen het basisonderwijs en de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met diploma's:

Primary School Leaving Certificate

Dit is het diploma van het basisonderwijs. Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. De leerplicht geldt vanaf de leeftijd van 5 jaar, dus vanaf het jaar vóór het basisonderwijs.

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. Vanaf het 4e schooljaar krijgen leerlingen les in het Engels.
 • Diploma: Primary School Leaving Certificate.

Basic Education Certificate

Dit is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De onderbouw is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Na de onderbouw stopt de leerplicht. 'Basic education' staat in Nigeria voor het jaar voorschools onderwijs (pre-primary education), het basisonderwijs (primary education) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary education) samen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: leerlingen doen in 9 of 10 vakken examen (Basic Education Certificate Examination, BECE). Ze moeten slagen voor 6 vakken, waaronder wiskunde en Engels. Zie de Engelstalige website van het Nigerian Educational Research and Development Council (NERDC) voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij Sub Education Level’ op ‘Basic Education (Primary 1-3). Kies dan uit het rijtje ‘Basic Education (JSS 1-3)’, zodat je bij een vakkenoverzicht van de onderbouw komt.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Basic Education Certificate.

We vergelijken een Basic Education Certificate met 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

West African Senior School Certificate van de WAEC

Leerlingen krijgen dit diploma als ze na de bovenbouw van het voortgezet onderwijs eindexamen doen bij de WAEC. De bovenbouw is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 8 of 9 examenvakken. Zie de Engelstalige website van het NERDC voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij ‘Filter by Curriculum Level op ‘Senior Secondary Education’.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, meestal na een toelatingsexamen. En toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: West African Senior School Certifcate van de WAEC.

We vergelijken een West African Senior School Certificate van de WAEC met een havodiploma als de student voor minimaal 6 vakken een C6 of hoger heeft behaald.

Senior School Certificate van de NECO

Leerlingen krijgen dit diploma als ze na de bovenbouw van het voortgezet onderwijs eindexamen doen bij de NECO. De bovenbouw is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 8 of 9 examenvakken. Zie Engelstalige de website van het NERDC voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij ‘Filter by Curriculum Level op ‘Senior Secondary Education’.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, meestal na een toelatingsexamen. En toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Senior School Certificate van de NECO.

We vergelijken een Senior School Certificate van de NECO met een havodiploma als de student voor minimaal 6 vakken een B3 of hoger heeft behaald.