Basis- en voortgezet onderwijs in Nigeria

In Nigeria sluiten leerlingen het basisonderwijs en de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met diploma's:

Primary School Leaving Certificate

Dit is het diploma van het basisonderwijs. Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. De leerplicht geldt vanaf de leeftijd van 5 jaar, dus vanaf het jaar vóór het basisonderwijs.

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. Vanaf het 4e schooljaar krijgen leerlingen les in het Engels.
 • Diploma: Primary School Leaving Certificate.

Basic Education Certificate

Dit is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De onderbouw is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Na de onderbouw stopt de leerplicht. 'Basic education' staat in Nigeria voor het jaar voorschools onderwijs (pre-primary education), het basisonderwijs (primary education) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary education) samen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: leerlingen doen in 9 of 10 vakken examen (Basic Education Certificate Examination, BECE). Ze moeten slagen voor 6 vakken, waaronder wiskunde en Engels. Zie de Engelstalige website van het Nigerian Educational Research and Development Council (NERDC) voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij Sub Education Level’ op ‘Basic Education (Primary 1-3). Kies dan uit het rijtje ‘Basic Education (JSS 1-3)’, zodat je bij een vakkenoverzicht van de onderbouw komt.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Basic Education Certificate.

We vergelijken een Basic Education Certificate met 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

West African Senior School Certificate van de WAEC

Leerlingen krijgen dit diploma als ze na de bovenbouw van het voortgezet onderwijs eindexamen doen bij de WAEC. De bovenbouw is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 8 of 9 examenvakken. Zie de Engelstalige website van het NERDC voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij ‘Filter by Curriculum Level op ‘Senior Secondary Education’.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, meestal na een toelatingsexamen. En toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: West African Senior School Certifcate van de WAEC.

We vergelijken een West African Senior School Certificate van de WAEC met een havodiploma als de student voor minimaal 6 vakken een resultaat van C6 of hoger heeft behaald.

Senior School Certificate van de NECO

Leerlingen krijgen dit diploma als ze na de bovenbouw van het voortgezet onderwijs eindexamen doen bij de NECO. De bovenbouw is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 8 of 9 examenvakken. Zie Engelstalige de website van het NERDC voor een vakkenoverzicht. Let op: klik op de website bij ‘Filter by Curriculum Level op ‘Senior Secondary Education’.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, meestal na een toelatingsexamen. En toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Senior School Certificate van de NECO.

We vergelijken een Senior School Certificate van de NECO met een havodiploma als de student voor minimaal 6 vakken een resultaat van B3 of hoger heeft behaald.

Soorten examens

De WAEC en de NECO hebben aparte examens voor leerlingen en voor mensen die niet meer naar school gaan, bijvoorbeeld oud-leerlingen die een vak willen herkansen. De WAEC gebruikt de term ‘school candidates bij examens voor leerlingen en private candidates’ bij de andere examens. De NECO gebruikt de termen ‘internal’ en ‘external’ voor dit verschil. De examens voor leerlingen zijn in mei, juni of juli. De examens voor mensen die niet meer naar school gaan zijn in november of december.

Toelating tot hoger onderwijs

Na het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen verder naar het hoger onderwijs. De Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) regelt de toelating tot hoger onderwijs in Nigeria. Er zijn 2 vormen van toelating:

 • indirecte toelating tot hoger onderwijs
 • directe toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs betekent dat studenten een toelatingsexamen moeten doen. Dit is meestal zo voor studenten met 1 van de volgende diploma’s:

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen heet in Nigeria het University Tertiary Matriculation Examination (UTME). De JAMB regelt het UTME. Het UTME bestaat uit 4 vakken: Use of English (Engels taalgebruik) en 3 keuzevakken. Meer informatie over de vakken vind je op de Engelstalige JAMB-website door te klikken op eSyllabus. Studenten kiezen de vakken die relevant zijn voor de opleiding die zij willen volgen.

Let op: de vakken en cijfers van zowel het UTME als de vooropleiding tellen mee voor toelating. Op de Engelstalige JAMB-website kunnen studenten via ‘Brochure’ vinden welke vakken en cijfers nodig zijn per opleiding en/of hogeronderwijsinstelling.

Directe toelating tot hoger onderwijs

Directe toelating tot hoger onderwijs betekent dat studenten met hun behaalde diploma kunnen worden toegelaten tot hoger onderwijs. Ze hoeven niet het UTME te doen. Een National Diploma (ND) kan bijvoorbeeld recht geven op directe toelating in Nigeria.