Hoger onderwijs in Suriname

In Suriname is het hoger onderwijs verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), net zoals in Nederland. Maar er zijn ook belangrijke verschillen met het Nederlandse hoger onderwijs:

 • Er is 1 universiteit in Suriname: de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Deze universiteit verzorgt hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).
 • Andere Surinaamse hogeronderwijsinstellingen verzorgen hbo en soms ook mbo.

Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Certificaat van het universitair schakeljaar

Studenten kunnen een voorbereidend jaar (universitair schakeljaar) als ze niet de juiste vooropleiding of vakken hebben voor toelating tot een bacheloropleiding van de AdeKUS. Aan het einde krijgen ze een Certificaat van het universitair schakeljaar.

LOBO-diploma

Studenten krijgen een LOBO-diploma als zij de lerarenopleiding voor beroepsonderwijs (LOBO) afronden. De onderwijsinstelling heet hetzelfde als de opleiding: LOBO.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding voor het lager beroepsonderwijs. Studenten kiezen een van de volgende richtingen:
  • bouwkunde;
  • elektrotechniek;
  • facilitaire dienstverlening;
  • horeca;
  • mode, creatie en commercie;
  • onderwijskunde;
  • werktuigbouwkunde; of
  • wiskunde, mechanica en natuurkunde.
   Ze volgen onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage. Vanaf 2017 gebruikt LOBO studiepunten voor de van de opleiding.
 • Toelatingseisen: een Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O) met natuurkunde en wiskunde of een mbo-diploma in een relevante studierichting. De onderwijsinstelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: werken als leraar in het lager beroepsonderwijs, de beroepsgerichte variant van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Diploma: LOBO-diploma.

We vergelijken een LOBO-diploma (behaald vanaf 2017) met 3 jaar hbo.

We vergelijken een LOBO-diploma (behaald vóór 2017) met 1 jaar hbo.

Diploma De Nieuwe Leerkracht

Studenten krijgen een Diploma De Nieuwe Leerkracht als ze een lerarenopleiding voor het basisonderwijs afronden.

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding, gericht op het basisonderwijs. Studenten kiezen een specialisatie:
  • de onderbouw; of
  • de bovenbouw.
   Studenten volgen onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage.
 • Toelatingseisen: een MULO-diploma A/B.
 • Functie van het diploma: werken als leraar in de onder- of bovenbouw van het basisonderwijs.
 • Diploma: Diploma De Nieuwe Leerkracht.

We vergelijken een Diploma De Nieuwe Leerkracht met 2 jaar hbo.

Let op: het Diploma De Nieuwe Leerkracht wordt uitgereikt sinds 2016. Tot en met 2015 was dat anders:

 • Na de eerste 2 jaar van de opleiding behaalden studenten een Getuigschrift van de Algemeen Vormende Fase. Dit diploma vergelijken we met een havodiploma.
 • Na afronding van de laatste 2 jaar van de opleiding behaalden ze een Akte van bekwaamheid tot het geven van Gewoon Lager Onderwijs. Dit diploma vergelijken we met 2 jaar hbo.

Bachelor of Arts van de AHKCO

Studenten krijgen een Bachelor of Arts als ze een bacheloropleiding van de Akademie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) afronden. De opleidingen van AHKCO zijn beroepsgericht.

 • Duur: 4 jaar.
 • Studielast: 120 credit points (CP).
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken in 1 van de volgende richtingen:
  • beeldende kunsten;
  • journalistiek en communicatie; of
  • sociaal-cultureel vormingswerk (SOCUVO).
 • Toelatingseisen: een Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O). De onderwijsinstelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Bachelor of Arts.

We vergelijken een Bachelor of Arts van de AHKCO met een associate degree of 2 jaar hbo.

MO-A-Akte

Studenten krijgen een MO-A-akte als ze een lerarenopleiding voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs afronden. Ze volgen de opleiding aan het IOL.

 • Duur: 3 jaar.
 • : 180 studiepunten. Let op: soms staan de studiepunten niet op de cijferlijst.
 • Inhoud: een lerarenopleiding, gericht op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Studenten volgen onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage.
 • Toelatingseisen: een Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O).
 • Functie van het diploma: werken als leraar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Studenten ook verder studeren voor een MO-B-akte.
 • Diploma: MO-A-akte.

We vergelijken een MO-A-akte (studielast: 180 studiepunten) met 3 jaar hbo.

MO-B-akte

Studenten krijgen een MO-B-akte als ze een lerarenopleiding voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs afronden. Ze volgen de opleiding aan het IOL.

 • Duur: 1 tot 2 jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding, gericht op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Studenten volgen onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage.
 • Toelatingseisen: een MO-A-akte (180 studiepunten).
 • Functie van het diploma: werken als leraar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ze mogen ook lesgeven in de onderbouw.
 • Diploma: MO-B-akte.

We vergelijken een MO-B-akte met een hbo-bachelor.

Bachelor of Oral Health

De Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) verzorgt de opleiding voor een Bachelor of Oral Health.

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken op het gebied van mondzorg en tandheelkunde. Studenten lopen stage en sluiten de opleiding af met een afstudeerscriptie. Zie voor meer informatie de website van JTV.
 • Toelatingseisen: een Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O) met de vakken biologie en scheikunde. De onderwijsinstelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: werken als Oral Health Therapist (OHT).
 • Diploma: Bachelor of Oral Health.

We vergelijken een Bachelor of Oral Health met een hbo-bachelor.

Let op: vóór 2016 was de opleiding 1 jaar korter en was het nog geen bacheloropleiding. Studenten sloten de opleiding toen af met een Diploma Jeugdtandverzorger. Dat diploma vergelijken we met 3 jaar hbo.

Bachelor van de AdeKUS

De AdeKUS biedt verschillende bacheloropleidingen aan. Dit kunnen beroepsgerichte of wetenschappelijke opleidingen zijn.

 • Duur: meestal 3 jaar. De bacheloropleiding geneeskunde duurt 4 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken.
 • Toelatingseisen: meestal een Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.), vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma’s:
  • Bachelor of Arts;
  • Bachelor of Laws (LL.B);
  • Bachelor of Science; of
  • Doctoraal examen (Doctorandus) in de medische wetenschappen (geneeskunde).

We vergelijken een Bachelor of Arts van de AdeKUS met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor of Laws (LL.B) met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Science van de AdeKUS met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Doctoraal examen (Doctorandus) in de medische wetenschappen (geneeskunde) met 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding in de richting geneeskunde.

Bachelor of Applied Technology van het PTC

Studenten behalen een Bachelor of Applied Technology als ze een bacheloropleiding van het Polytechnic College Suriname (PTC) afronden. Opleidingen van het PTC zijn beroepsgericht.

Het niveau van een Bachelor of Applied Technology van het PTC kan verschillen per opleiding. Neem contact op voor een diplomawaardering.

Master van de AdeKUS

De AdeKUS biedt verschillende masteropleidingen aan. Dit kunnen beroepsgerichte of wetenschappelijke opleidingen zijn.

 • Duur: 2 jaar. De opleiding geneeskunde duurt 3 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken.
 • Toelatingseisen: een bachelor.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma’s:
  • Artsexamen in de medische wetenschappen;
  • Master of Arts;
  • Master of Laws/Meester in de rechten; of
  • Master of Science.

We vergelijken een Artsexamen in de medische wetenschappen met een wo-master.

We vergelijken een Master of Arts van de AdeKUS met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Master of Laws/Meester in de rechten met een wo-master.

We vergelijken een Master of Science van de AdeKUS met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.