Studieresultaten voortgezet en hoger onderwijs

In het voortgezet en hoger onderwijs beoordelen Surinaamse onderwijsinstellingen studieresultaten op de volgende manier:

Cijfer Omschrijving
10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Bijna voldoende
4 Onvoldoende
3 Zeer onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht

Studielast

Surinaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen verschillende namen hebben voor de van opleidingen. Sommige instellingen gebruiken de term ‘studiepunten’, andere instellingen noemen het ‘credit points (CP)’.

Let op: soms staan de studiepunten niet op de cijferlijst. Studenten kunnen dan aan hun onderwijsinstelling een nieuwe cijferlijst vragen waar dit wel op staat.

Classificaties op diploma's

Op diploma’s uit het hoger onderwijs staat soms ook een classificatie, zoals ‘cum laude’ of ‘met genoegen’ of ‘met goed gevolg’. De voorwaarden voor een classificatie kunnen per jaar en diploma verschillen.

Documenten voortgezet onderwijs

Leerlingen kunnen met de volgende documenten aantonen dat ze de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs hebben afgerond:

  • een van de volgende diploma’s:
    • Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O.); of
    • Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.); en
  • een cijferlijst.

Let op: leerlingen krijgen het diploma en de cijferlijst van de middelbare school. Hoe de documenten eruit zien, verschilt per school.

Documenten hoger onderwijs

In het hoger onderwijs krijgen studenten een diploma en een cijferlijst als ze hun opleiding afronden.