Basis- en voortgezet onderwijs in Suriname

Het basisonderwijs duurt 8 jaar en is voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Het bestaat uit 2 fases:

Het voortgezet onderwijs duurt 6 of 7 jaar en bestaat uit 2 fases:

 • onderbouw voortgezet onderwijs; en
 • bovenbouw voortgezet onderwijs.

Onderbouw voortgezet onderwijs

De onderbouw van het voortgezet onderwijs heet in Suriname: Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ). Het is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Er zijn 2 soorten onderbouw:

 • de algemeen vormende onderbouw met aan het einde examens voor een MULO-diploma A/B;
 • de beroepsgerichte onderbouw. Dit heet in Suriname lager beroepsonderwijs (LBO). Binnen deze soort onderbouw zijn er verschillende richtingen en diploma’s mogelijk (LBO-A, LBO-B en LBO-C). Omdat we deze diploma’s niet vaak zien, beschrijven we ze niet.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs heet in Suriname: Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS). Het is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar. Er zijn 2 soorten bovenbouw:

Getuigschrift van het Gewoon Lager Onderwijs

Als leerlingen het basisonderwijs afronden, ontvangen ze een Getuigschrift van het Gewoon Lager Onderwijs.

 • : 8 jaar.
 • Inhoud: basisonderwijs.
 • Diploma: Getuigschrift van het Gewoon Lager Onderwijs.

MULO-diploma A/B

Dit is het diploma van de algemeen vormende onderbouw van het voortgezet onderwijs. In Suriname heet deze soort onderbouw: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. In het 3e jaar kiezen leerlingen voor een profiel en volgen daar vakken voor:
  • MULO-A: talen en bedrijfskundige vakken; of
  • MULO-B: exacte vakken, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde.
 • Toelatingseisen: een Getuigschrift van het Gewoon Lager Onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (H.A.V.O. of V.W.O.) en het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: een van de volgende diploma’s:
  • MULO-diploma A; of
  • MULO-diploma B.

We vergelijken een MULO-diploma A met een vmbo-t-diploma.

We vergelijken een MULO-diploma B met een vmbo-t-diploma.

Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O.)

Dit is een van de mogelijke diploma’s van de algemeen vormende bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die geaccrediteerd is voor H.A.V.O.

 • Duur: 2 jaar (na 4 jaar onderbouw).
 • Inhoud: 6 eindexamenvakken, waaronder Engels en Nederlands.
 • Toelatingseisen: een MULO-diploma A/B en een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot beroepsgerichte bacheloropleidingen.
 • Diploma: Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O). Soms staat ‘(H.A.V.O.)’ er niet bij.

We vergelijken een Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O) met een havodiploma in Nederland.

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.)

Dit is een van de mogelijke diploma’s van de algemeen vormende bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een school die geaccrediteerd is voor V.W.O.

 • Duur: 3 jaar (na 4 jaar onderbouw).
 • Inhoud: 7 eindexamenvakken, waaronder Engels en Nederlands.
 • Toelatingseis: een MULO-diploma A/B en een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot wetenschappelijke en beroepsgerichte bacheloropleidingen.
 • Diploma: Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.). Soms staat ‘(V.W.O.)’ er niet bij.

We vergelijken een Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.) met een vwo-diploma in Nederland.