Surinaamse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Surinaamse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | scholen

Leerlingen volgen de H.A.V.O. of het V.W.O. aan een school die daarvoor geaccrediteerd is. Sommige scholen bieden beide soorten onderwijs aan, andere scholen alleen H.A.V.O óf V.W.O.

Accreditatie van scholen controleren

Voor een Diploma Hoger Algemeen Vormend Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O) is het belangrijk dat je controleert of de school in Suriname geaccrediteerd is voor H.A.V.O. Bij een Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.) moet de school geaccrediteerd zijn voor V.W.O. In onderstaande tabel geven we een overzicht van scholen die geaccrediteerd zijn voor H.A.V.O. en/of V.W.O.

Scholen die geaccrediteerd zijn voor H.A.V.O. Scholen die geaccrediteerd zijn voor V.W.O.
Ad Fontes Lyceum Ad Fontes Lyceum
Avond Havo/Vwo Lelydorp Algemene Middelbare School
Avond Havo/Vwo Nickerie A. A. Hoogedoorn Atheneum
Avond Havo/Vwo Paramaribo Avond Havo/Vwo Lelydorp
Avond Havo Zuid-west Avond Havo/Vwo Nickerie
Christelijk HAVO Avond Havo/Vwo Paramaribo
H.A.V.O. III E.P. Meyer Lyceum
HAVO-IV Kangoeroe High
Henri Dahlbergschool Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum
Openbaar Atheneum Nassy Brouwer College
Openbaar 3-jarig HAVO Talenprofiel Scholengemeenschap Hanover
Scholengemeenschap Hanover Scholengemeenschap Henry Hassankhan
Scholengemeenschap Henry Hassankhan Scholengemeenschap Kwatta
Scholengemeenschap Kwatta Scholengemeenschap Maho
Scholengemeenschap Maho Scholengemeenschap Moengotapoe
Scholengemeenschap Moengotapoe Scholengemeenschap Nickerie
Scholengemeenschap Nickerie Scholengemeenschap Sanatan Dharm
Scholengemeenschap Sanatan Dharm Scholengemeenschap Tamanredjo
Scholengemeenschap Tamanredjo Scholengemeenschap VOS Welgedacht C
Scholengemeenschap VOS Welgedacht C V.W.O. 4
- VWO4 - Dependence
- VWO-Gitaarstraat

Let op:

  • Er zijn ook scholen die V.W.O. aanbieden zonder dat ze daarvoor geaccrediteerd zijn. We kunnen geen diplomawaardering maken voor Diploma’s Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.). van die scholen.
  • Sommige scholen verzorgen onderwijs voor een diploma uit een ander land, bijvoorbeeld een Amerikaans high school diploma. Voor een diplomawaardering controleren we of die scholen voldoen aan de regels van dat land. Voor een Amerikaans high school diploma van een school in Suriname, zie Accreditatie van high schools controleren.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

In Suriname zijn er verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs:

  • de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die hbo en wo aanbiedt; en
  • gespecialiseerde onderwijsinstellingen, die hbo (en soms mbo) aanbieden.

Anton de Kom Universiteit van Suriname

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is de enige universiteit in Suriname. Studenten kunnen er hbo- en wo-opleidingen volgen in verschillende studierichtingen.

Gespecialiseerde onderwijsinstellingen

Gespecialiseerde onderwijsinstellingen bieden hbo-opleidingen aan en soms ook mbo-opleidingen. Je vindt er geen wo-opleidingen. Deze onderwijsinstellingen zijn gespecialiseerd in een bepaalde studierichting of een vakgebied, zoals kunst of techniek. De volgende gespecialiseerde onderwijsinstellingen zijn geaccrediteerd in Suriname:

Hoger onderwijs | opleidingen

In het Surinaamse hoger onderwijs vind je opleidingen voor verschillende diploma’s. We beschrijven de diploma’s die we vaak zien op onze webpagina over het Surinaamse hoger onderwijs. Hogeronderwijsopleidingen moeten geaccrediteerd zijn door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA).

Accreditatie van hogeronderwijsopleidingen controleren

Op de NOVA-website vind je een overzicht van geaccrediteerde opleidingen.