Hoger onderwijs in Sri Lanka

In Sri Lanka is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Veel Sri Lankaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dat betekent dat wij vaak per diploma moeten bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma's die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs

De minimale eisen voor toelating tot het hoger onderwijs in Sri Lanka is: een General Certificate of Education (Advanced Level) met ten minste een Ordinary Pass (S) voor 3 vakken en een score van ten minste 30% voor de Common General Test.

Er zijn 2 soorten toelatingsprocedures:

 • toelatingsprocedure van de University Grants Commissions (UGC); en
 • toelatingsprocedure van instellingen die niet onder de UGC vallen.

Toelatingsprocedure van de UGC

De UGC regelt toelating tot openbare hogeronderwijsinstellingen die de staat financiert. De UCG regelt niet de toelating tot andere openbare instellingen, zoals SLIATE-instellingen, privé-instellingen en de Open University of Sri Lanka.

De UGC selecteert aankomende studenten op basis van hun Z-score. Deze score is een waarde tussen de -3 en +3 en geeft daarmee aan hoe de resultaten van een leerling zich verhouden tot de examenresultaten van alle leerlingen van dat jaar. De UGC publiceert op haar website jaarlijks de vereiste minimum Z-score voor de opleidingen van de universiteiten. De selectie is streng. Instellingen laten slechts een klein deel van de GCE A/L-houders daadwerkelijk toe.

Toelatingsprocedure voor instellingen die niet onder de UGC vallen

Hogeronderwijsinstellingen die niet onder de UGC vallen hebben hun eigen toelatingsprocedure. Kandidaten die kiezen voor toelating via de UGC kunnen zich niet meer aanmelden voor een toelatingsprocedure aan een openbare instelling die niet onder UGC valt.

Bachelor's degree

Studenten kunnen 3 verschillende soorten bachelors (bachelor's degrees) halen:

 • general bachelor's degree
 • honours bachelor's degree
 • special bachelor's degree

 • Duur: 3-5 jaar:
  • Opleidingen voor een general bachelor's degree duren 3 jaar. Geneeskunde is een uitzondering: de Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) is een general bachelor's degree, maar de opleiding duurt ruim 5 jaar.
  • Opleidingen voor een honours bachelor's degree en een special bachelor's degree duren 4 jaar.
 • Inhoud: beroepsgericht of een combinatie van theorie en praktijk. Studenten volgen naast hoorcolleges ook practica en doen eventueel een stage. Ze schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: het GCE A/L in 3 vakken + General English + Common General Test en een goede Z-score. Daarnaast kunnen opleidingen extra eisen stellen, zoals een profiel of bepaalde examenresultaten.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: een bachelor, zoals:
  • Bachelor of Arts;
  • Bachelor of Business Administration;
  • Bachelor of Education;
  • Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery;
  • Bachelor of Science.
   Studenten die goede studieresultaten behalen voor een special bachelor's degree, kunnen een honours-classificatie (1st class/2nd class) krijgen.

We vergelijken een honours bachelor's degree met een hbo-bachelor of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master's degree

 • Duur: 1-2 jaar.
 • Inhoud: bij een Master (of Arts/Science)-opleiding voor volgen studenten colleges en eventueel praktijkonderwijs (stage). Het schrijven van een scriptie is niet verplicht. Dit type opleidingen wordt taught programme genoemd en kan een combinatie zijn van theoretisch en beroepsgericht onderwijs. Ook zijn er masteropleidingen die zich op onderzoek richten (research programmes), waarbij studenten een scriptie schrijven. Deze opleidingen leiden vaak tot een Master of Philosophy.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
  • een bachelor's degree met goede studieresultaten en in een relevante studierichting;
  • een honours bachelor's degree; of soms
  • een master.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: een master, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Business Administration;
  • Master of Education;
  • Master of Philosophy;
  • Master of Science.

Het niveau van een master's degree verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: meestal colleges, het schrijven en verdedigen van een dissertatie.
 • Toelatingseisen: een master's degree of een bachelor's degree, waarbij opleidingen specifieke eisen kunnen stellen over de behaalde studieresultaten. Soms kunnen MPhil-studenten doorstromen naar de PhD-opleiding.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD).