In Sri Lanka kunnen studenten de volgende graden behalen aan hogeronderwijsinstellingen:

Bachelor

Studenten kunnen 3 verschillende soorten bachelors halen:

 • general degree
 • honours degree
 • special degree

Studenten die goede studieresultaten behalen voor een special degree-opleiding, kunnen een honours-classificatie (1st class/2nd class) krijgen, zie Beoordelingssystemen.

 • Duur: 3-5 jaar. Opleidingen voor een general degree duren 3 jaar. De uitzondering is de opleiding geneeskunde: de Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) is een general degree, maar de opleiding duurt ruim 5 jaar. De honours-opleidingen en opleidingen voor een special degree duren 4 jaar.
 • Inhoud: een bacheloropleiding kan beroepsgericht of een combinatie van theorie en praktijk. Studenten volgen naast hoorcolleges ook practica en doen eventueel een stage. Ze schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: het GCE A/L in 3 vakken + General English + Common General Test en een goede Z-score. Daarnaast kunnen opleidingen aanvullende eisen stellen, zoals een profiel of bepaalde examenresultaten. Zie ook Toelating tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery.

We vergelijken de Honours Bachelor met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

Master

 • Duur: 1-2 jaar.
 • Inhoud: bij een Master (of Arts/Science)-opleiding voor volgen studenten colleges en eventueel praktijkonderwijs (stage). Het schrijven van een scriptie is niet verplicht. Dit type opleidingen wordt taught programme genoemd en kan een combinatie zijn van theoretisch en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast zijn er masteropleidingen die zich op onderzoek richten (research programmes), waarbij studenten een scriptie schrijven. Deze opleidingen leiden vaak tot de graad Master of Philosophy.
 • Toelatingseisen: een bachelor met goede studieresultaten in relevante richting, óf een honours bachelor, en in sommige gevallen een master.
 • Diploma: Master, Master of Arts, Master of Science, Master of Business Administration, Master of Education, Master of Philosophy.

Het niveau van een Master verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een waardering van dit diploma.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: meestal colleges, het schrijven en verdedigen van een dissertatie.
 • Toelatingseisen: een master of een bachelor, waarbij opleidingen specifieke eisen kunnen stellen over de behaalde resultaten. In sommige gevallen kunnen MPhil-studenten doorstromen naar de PhD-opleiding.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD).

External degrees en extension courses

Voor studenten die niet zijn toegelaten tot een reguliere opleiding zijn er andere mogelijkheden. Zowel openbare als privé-hogeronderwijsinstellingen bieden zogenaamde external degrees of extension courses aan voor deze studenten. Deze opleidingen zijn vaak beroepsgericht. De toelatingseisen verschillen per instelling en kunnen afwijken van de normale toelatingseisen. De UGC beheert een lijst van erkende external degrees en extension courses.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten openbare hogeronderwijsinstellingen:

Daarnaast zijn er privé-hogeronderwijsinstellingen. Deze heten vaak instituut, college, campus of school. In enkele gevallen kan een privé-hogeronderwijsinstelling ook een universiteit zijn. Erkende opleidingen van privé-instellingen zijn meestal beroepsgericht.

Onderwijs van openbare hogeronderwijsinstellingen

De openbare hogeronderwijsinstellingen bieden zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs aan. De uitzondering is de Sri Lanka Institute of Advanced Technical Education (SLIATE), die alleen hoger beroepsonderwijs aanbiedt.

Onderwijs van het SLIATE

Het Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education (SLIATE) biedt alleen hoger beroepsonderwijs aan en geen universitair onderwijs. Het SLIATE valt direct onder het ministerie van Hoger Onderwijs. SLIATE bestaat uit 11 Advanced Technological Institutes (ATI) en 8 ATI Sections. Hierdoor is er een SLIATE-instelling aanwezig in alle provincies.

SLIATE-instellingen kunnen voltijd- en deeltijdopleidingen aanbieden. De opleidingsduur varieert per opleiding, bijvoorbeeld 2 of 3 jaar. De toelatingseis is vaak een GCE A/L.

Toelating tot hoger onderwijs

De minimale eisen voor toelating tot het hoger onderwijs in Sri Lanka:

Er zijn 2 soorten toelatingsprocedures:

 • toelatingsprocedure van de University Grants Commissions (UGC); en
 • toelatingsprocedure van instellingen die niet onder de UGC vallen.

Toelatingsprocedure van de University Grants Commission

De University Grants Commission (UGC) regelt toelating tot openbare hogeronderwijsinstellingen die de staat financiert. De UCG regelt niet de toelating tot andere openbare instellingen, zoals SLIATE-instellingen, privé-instellingen en de Open University of Sri Lanka.

De UGC selecteert aankomende studenten op basis van hun Z-score. Deze score is een waarde tussen de -3 en +3 en geeft daarmee aan hoe de resultaten van een leerling zich verhouden tot de examenresultaten van alle leerlingen van dat jaar. De UGC publiceert op haar website jaarlijks de vereiste minimum Z-score voor de opleidingen van de universiteiten. De selectie is streng. Instellingen laten slechts een klein deel van de GCE A/L-houders daadwerkelijk toe.

Toelatingsprocedure voor instellingen die niet onder de UGC vallen

Hogeronderwijsinstellingen die niet onder de UGC vallen hebben hun eigen toelatingsprocedure. Kandidaten die kiezen voor toelating via de UGC kunnen zich niet meer aanmelden voor een toelatingsprocedure aan een openbare instelling die niet onder UGC valt.