Terug naar boven

Beoordelingen voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs beoordelen sinds 2001 resultaten met de letters A tot en met E, waarbij A de hoogste score aangeeft en E nog net voldoende is.

Het Department of Examinations gebruikt voor het GCE O/L en het GCE A/L het volgende beoordelingssysteem:

Percentage Resultaat Letter grade Betekenis
100-75 Distinction A Uitstekend
74-65 Very Good Pass B Zeer goed
64-50 Credit Pass C Goed
49-35 Ordinary Pass S Voldoende
34-00 Weak (Failure) W/F Onvoldoende

Beoordelingen hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen gebruiken een paar systemen naast elkaar. Er is een systeem waarbij ze de punten op een schaal van 100 weergeven. Soms worden de punten daarom ook als percentages weergegeven waarbij 100% (100 punten) de hoogste score is. Daarnaast gebruiken de instellingen ook letters (grades) en Grade Point Average (GPA).

Bij sommige opleidingen krijgen studenten met goede studieresultaten een honours-classificatie (1st class/2nd class) vermeld op het diploma. Instellingen gebruiken het GPA-systeem om te berekenen wie in aanmerking komt voor een honours-classificatie.

De University of Colombo gebruikt bijvoorbeeld de volgende 3 beoordelingssystemen:

Score (marks) Symbool (grade) Grade Point Average (GPA)
80-100 A+ 4.00
75-79 A 3.75
70-74 A- 3.50
65-69 B+ 3.25
60-64 B 3.00
55-59 B- 2.75
50-54 C+ 2.50
45-49 C 2.25
40-44 C- 2.00
30-39 D 0.00 (Fail)
0-29 E 0.00 (Fail)
Incomplete I -
No Credit NC -
Audit AU -
Withdrawn W -
Withdrawn-failing WF -
Repeat completed RC -