Basis- en voortgezet onderwijs in Sri Lanka

Het basisonderwijs in Sri Lanka duurt 5 jaar. Leerlingen van 5 tot 10 jaar doorlopen de klassen grade 1 tot en met grade 5. Tijdens het basisonderwijs krijgen leerlingen vakken binnen de 4 vakgebieden van het nationaal curriculum: taal, wiskunde, environment related activities en godsdienst. Vanaf grade 3 volgen leerlingen Engels en de 2e nationale taal (Sinhala of Tamil) voor het eerst als vak. Aan het einde van het laatste jaar basisonderwijs kunnen leerlingen het Grade 5 Scholarship Examination afleggen.

Het voortgezet onderwijs in Sri Lanka duurt 8 jaar en bestaat uit 2 fases:

 • de onderbouw van het voortgezet onderwijs (grade 6-9); en
 • de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (grade 10-13).

Onderbouw voortgezet onderwijs

Tijdens de onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary) volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar grade 6 tot en met 9. Afhankelijk van het aanbod van een school kunnen ze in deze fase maximaal 5 vakken in het Engels volgen.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior secondary) is verdeeld in 2 fases van 2 jaar:

Sinds 2016 zijn Sri Lankaanse leerlingen leerplichtig tot en met grade 11.

Grade 5 Scholarship Examination

Aan het einde van het laatste jaar basisonderwijs kunnen leerlingen het Grade 5 Scholarship Examination afleggen. Het is een competitieve test die wordt afgenomen door de Department of Examinations. Het doel van de test is:

 • zeer goede leerlingen uit arme gezinnen selecteren voor beurzen; en
 • de beste leerlingen selecteren voor vooraanstaande middelbare scholen.

General Certificate of Education (Ordinary Level)

Leerlingen sluiten de 1e fase van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor het General Certificate of Education (Ordinary Level). Het General Certificate of Education (Ordinary Level) wordt vaak afgekort als GCE O/L.

 • Duur: 6 jaar (4 jaar, grade 6-9 + 2 jaar, grade 10-11).
 • Inhoud: het curriculum bestaat uit hoofd- en keuzevakken. In grade 6-9 bestaat het curriculum uit 12 vakken:
  • aardrijkskunde (geography);
  • algemene vaardigheden en burgerschapsonderwijs (life competencies and citizenship education);
  • Engels (English);
  • exacte wetenschappen (science);
  • geschiedenis (history);
  • gezondheid en lichamelijke opvoeding (health and physical education);
  • godsdienst (religion);
  • kunstvakken: muziek, kunst, dans, drama en theater (aesthetic subjects: music, art, dancing, drama and theatre);
  • moedertaal (Sinhala/Tamil language);
  • praktische en technische vaardigheden (practical and technical skills);
  • Sinhala/Tamil als een tweede taal (Sinhala/Tamil as a second language); en
  • wiskunde (mathematics).
   In grade 10 en 11 volgen leerlingen 6 hoofdvakken:
  • Engels (second language: English);
  • exacte wetenschappen (science);
  • geschiedenis (history);
  • godsdienst (religion);
  • wiskunde (mathematics); en
  • Sinhala of Tamil (first language).
   Daarnaast doen ze 3 á 4 keuzevakken binnen 3 vakgebieden:
  • talen en geesteswetenschappen;
  • kunstvakken; en
  • technische vakken.
   Leerlingen kunnen maximaal 5 vakken kiezen om in het Engels te volgen.
 • Toelatingseisen: basisonderwijs afgerond.
 • Functie van het diploma: toegang tot de 2e fase van de bovenbouw (grade 12-13) en het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: General Certificate of Education (Ordinary Level), uitgereikt door het Department of Examinations.

We vergelijken een General Certificate of Education (Ordinary Level) met 6 vakken met een beoordeling A, B of C met ruim een vmbo-t-diploma.

Let op: ‘ruim een vmbo-t-diploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een vmbo-t-diploma, maar een lager niveau dan een havodiploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een vmbo-t-diploma en havodiploma in.

General Certificate of Education (Advanced Level)

Leerlingen sluiten grade 13 af met examens voor het General Certificate of Education (Advanced Level) . Het General Certificate of Education (Advanced Level) wordt vaak afgekort als GCE A/L.

 • Duur: 2 jaar (grade 12 + 13).
 • Inhoud: er zijn 4 profielen:
  • exacte wetenschappen (science);
  • handel (commerce);
  • kunsten (arts); en
  • technologie (technology).
   Leerlingen kiezen ten minste 3 vakken binnen hun profiel. Het nationale examen bestaat uit deze 3 (of meer) vakken, een Engels taalexamen (General English) en een Common General Test.
 • Toelatingseisen: een voldoende voor 6 vakken, waaronder minimaal een credit pass (C) voor first language (Sinhala of Tamil), wiskunde en 3 andere vakken, voor het GCE O/L.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: General Certificate of Education (Advanced Level), uitgereikt door de Department of Examinations.

De combinatie van GCE O/L en GCE A/L vergelijken we met een havodiploma als:

 • het GCE O/L is behaald met 6 vakken met een resultaat van A, B of C; en
 • het GCE A/L is behaald met ten minste een Ordinary Pass (S) voor 3 vakken en een score van ten minste 30% voor de Common General Test.

Let op:

 • Het vak General English telt niet mee als 1 van de 3 vakken.
 • Onder bepaalde voorwaarden (met bepaalde resultaten) kunnen we de combinatie van GCE O/L en GCE A/L vergelijken met een vwo-diploma. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.