Basisonderwijs

Het basisonderwijs in Sri Lanka duurt 5 jaar. Leerlingen van 5 tot 10 jaar doorlopen de klassen grade 1 tot en met grade 5.

Soorten scholen

Er zijn verschillende soorten scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Soms bieden de scholen zowel basis- als voortgezet onderwijs aan:

 • regeringsscholen (government schools);
 • privéscholen (private schools);
 • Pirivenas (Boeddhistische centra); en
 • internationale scholen.

Nationaal curriculum

Tijdens het basisonderwijs krijgen leerlingen vakken binnen de 4 vakgebieden van het nationaal curriculum: taal, wiskunde, environment related activities en godsdienst.

In grade 1 en grade 2 besteedt de school binnen het vakgebied ‘taal’ aandacht aan de moedertaal (Sinhala of Tamil). De leerlingen maken kennis met de Engelse taal via activity-based oral English (ABOE). Dit betekent dat Engels in grade 1 en 2 geen vak is, maar dat kinderen tijdens dagelijkse activiteiten alvast bekend raken met de Engelse taal.

Vanaf grade 3 volgen leerlingen Engels en de 2e nationale taal (Sinhala of Tamil) voor het eerst als vak.

Grade 5 Scholarship Examination

Aan het einde van het laatste jaar basisonderwijs kunnen leerlingen het Grade 5 Scholarship Examination afleggen. Het is een competitieve test die wordt afgenomen door het Department of Examinations. Het doel van de test is:

 • zeer goede leerlingen uit arme gezinnen selecteren voor beurzen; en
 • de beste leerlingen selecteren voor vooraanstaande middelbare scholen.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Sri Lanka duurt 8 jaar en bestaat uit 2 fases:

 • de onderbouw voortgezet onderwijs (grade 6-9); en
 • de bovenbouw voortgezet onderwijs (grade 10-13).

Onderbouw voortgezet onderwijs

Tijdens de onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary) volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar grade 6 tot en met 9. Afhankelijk van het aanbod van een school kunnen ze in deze fase maximaal 5 vakken in het Engels volgen.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior secondary) is verdeeld in 2 fases van 2 jaar:

Sinds 2016 zijn Sri Lankaanse leerlingen leerplichtig tot en met grade 11. Ze mogen doorgaan naar grade 12 als ze de volgende examenresultaten behalen:

 • een voldoende voor 6 vakken, waaronder minimaal een credit pass (C) als examenresultaat voor first language (Sinhala of Tamil), wiskunde en 3 andere vakken.

Nationale examens

Het Department of Examinations is verantwoordelijk voor de nationale examens die de leerlingen moeten maken aan het einde van grade 11 en grade 13. Het Department of Examinations reikt ook de officiële diploma’s uit:

 • het General Certificate of Education (Ordinary Level); en
 • het General Certificate of Education (Advanced Level).

Let op: documenten van middelbare scholen zijn dus niet officieel.

  General Certificate of Education (Ordinary Level)

  Leerlingen sluiten grade 11 af met examens voor het General Certificate of Education (Ordinary Level). Het General Certificate of Education (Ordinary Level) wordt vaak afgekort als GCE O/L.

  • Duur: 6 jaar (4 jaar, grade 6-9 + 2 jaar, grade 10-11).
  • Inhoud: het curriculum bestaat uit hoofd- en keuzevakken (zie Curriculum GCE O/L). Leerlingen kunnen maximaal 5 vakken kiezen om in het Engels te volgen.
  • Diploma: General Certificate of Education (Ordinary Level), uitgereikt door het Department of Examinations.

  We vergelijken het General Certificate of Education (Ordinary Level) met 6 vakken met een beoordeling A, B of C met ruim een vmbo-t-diploma.

  Let op: ‘ruim een vmbo-t-diploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een vmbo-t-diploma, maar een lager niveau dan een havodiploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een vmbo-t-diploma en havodiploma in.

  Curriculum GCE O/L

  In grade 6-9 bestaat het curriculum uit 12 vakken:

  • godsdienst (religion);
  • moedertaal (Sinhala/Tamil language);
  • Engels (English);
  • wiskunde (mathematics);
  • exacte wetenschappen (science);
  • geschiedenis (history);
  • aardrijkskunde (geography);
  • algemene vaardigheden en burgerschapsonderwijs (life competencies and citizenship education);
  • kunstvakken: muziek, kunst, dans, drama en theater (aesthetic subjects: music, art, dancing, drama and theatre);
  • praktische en technische vaardigheden (practical and technical skills);
  • gezondheid en lichamelijke opvoeding (health and physical education); en
  • Sinhala/Tamil als een tweede taal (Sinhala/Tamil as a second language).

  In grade 10 en 11 volgen leerlingen 6 hoofdvakken: Sinhala of Tamil (first language), Engels (second language: English), exacte wetenschappen (science), wiskunde (mathematics), godsdienst (religion), geschiedenis (history). Daarnaast doen ze 3 á 4 keuzevakken binnen 3 vakgebieden:

  • talen en geesteswetenschappen;
  • kunstvakken; en
  • technische vakken.

  General Certificate of Education (Advanced Level)

  Leerlingen sluiten grade 13 af met examens voor het General Certificate of Education (Advanced Level) . Het General Certificate of Education (Advanced Level) wordt vaak afgekort als GCE A/L.

  • Duur: 2 jaar (grade 12 + 13).
  • Inhoud: er zijn 4 profielen: exacte wetenschappen (science), handel (commerce), kunsten (arts) en technologie (technology). Leerlingen kiezen ten minste 3 vakken binnen hun profiel. Het nationale examen bestaat uit deze 3 (of meer) vakken, een Engels taalexamen (General English) en een Common General Test.
  • Diploma: General Certificate of Education (Advanced Level), uitgereikt door het Department of Examinations.

  De combinatie van GCE O/L en GCE A/L vergelijken we met een havodiploma als:

  • het GCE O/L is behaald met 6 vakken met een resultaat van A, B of C; en
  • het GCE A/L is behaald met ten minste een Ordinary Pass (S) voor 3 vakken en een score van ten minste 30% voor de Common General Test.

  Let op:

  • Het vak General English telt niet mee als 1 van de 3 vakken.
  • Onder bepaalde voorwaarden (met bepaalde resultaten) kunnen we de combinatie van GCE O/L en GCE A/L vergelijken met een vwo-diploma. Neem voor advies contact op ons. Zie Diplomawaardering aanvragen.