Onderwijsinstellingen en opleidingen in Sri Lanka

Hieronder leggen we uit welke soorten Sri Lankaanse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Leerlingen volgen het voortgezet onderwijs aan een school, maar ze doen de nationale eindexamens via de Department of Examinations. Ze krijgen daarom ook de officiële diploma's van de Department of Examinations. Dat zijn de volgende diploma's:

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

We kunnen Sri Lankaanse hogeronderwijsinstellingen verdelen in 2 soorten:

  • openbare hogeronderwijsinstellingen; en
  • privé-hogeronderwijsinstellingen.

Openbare hogeronderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten openbare hogeronderwijsinstellingen:

Openbare hogeronderwijsinstellingen verzorgen beroepsgerichte en wetenschappelijke opleidingen. De uitzondering is de Sri Lanka Institute of Advanced Technical Education (SLIATE): SLIATE-instellingen bieden alleen beroepsgerichte opleidingen aan. Het SLIATE valt direct onder het ministerie van Hoger Onderwijs. SLIATE bestaat uit 11 Advanced Technological Institutes (ATI) en 8 ATI Sections. Hierdoor is er een SLIATE-instelling aanwezig in alle provincies.

Erkenning van openbare hogeronderwijsinstellingen controleren

Privé-hogeronderwijsinstellingen

Er zijn ook privé-hogeronderwijsinstellingen. Deze heten vaak campus, college, institute of school. In enkele gevallen kan een privé-hogeronderwijsinstelling ook een universiteit zijn. Erkende opleidingen van privé-instellingen zijn meestal beroepsgericht.

Erkenning van privé-hogeronderwijsinstellingen controleren

Je hoeft bij privé-hogeronderwijsinstellingen alleen te controleren of de opleiding erkend is, zie Hoger onderwijs | opleidingen hieronder.

Hoger onderwijs | opleidingen

  • Er is een aantal onderwijsinstellingen dat alleen erkend is voor bepaalde opleidingen. Dit zijn vaak de privé-hogeronderwijsinstellingen. Een overzicht van erkende opleidingen van deze instellingen vind je op de UGC-website: Other Recognized Degrees.
  • Openbare en privé-hogeronderwijsinstellingen bieden zogenaamde external degrees of extension courses aan voor de studenten die niet zijn toegelaten tot een reguliere opleiding. Deze opleidingen zijn vaak beroepsgericht. De toelatingseisen verschillen per instelling en kunnen afwijken van de normale toelatingseisen. Op de UGC-website staat een overzicht van erkende external degrees en extension courses.