Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs beoordelen sinds 2001 resultaten met de letters A tot en met E, waarbij A de hoogste score aangeeft en E nog net voldoende is.

De Department of Examinations gebruikt voor het GCE O/L en het GCE A/L het volgende systeem om studieresultaten te beoordelen:

Percentage Resultaat Letter grade Betekenis
100-75 Distinction A Uitstekend
74-65 Very Good Pass B Zeer goed
64-50 Credit Pass C Goed
49-35 Ordinary Pass S Voldoende
34-00 Weak (Failure) W/F Onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

De Department of Examinations is verantwoordelijk voor de nationale examens die de leerlingen moeten maken aan het einde van grade 11 en grade 13. De Department of Examinations reikt daarom ook de officiële diploma’s uit:

  • het General Certificate of Education (Ordinary Level); en
  • het General Certificate of Education (Advanced Level).

Let op: documenten van middelbare scholen zijn dus niet officieel.

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen gebruiken een paar systemen naast elkaar om studieresultaten te beoordelen. Er is een systeem waarbij ze de punten op een schaal van 100 weergeven. Soms worden de punten daarom ook als percentages weergegeven waarbij 100% (100 punten) de hoogste score is. Daarnaast gebruiken de instellingen ook letters (grades) en een Grade Point Average (GPA).

De University of Colombo gebruikt bijvoorbeeld de volgende 3 beoordelingssystemen:

Score (marks) Symbool (grade) Grade Point Average (GPA)
80-100 A+ 4.00
75-79 A 3.75
70-74 A- 3.50
65-69 B+ 3.25
60-64 B 3.00
55-59 B- 2.75
50-54 C+ 2.50
45-49 C 2.25
40-44 C- 2.00
30-39 D 0.00 (Fail)
0-29 E 0.00 (Fail)
Incomplete I -
No Credit NC -
Audit AU -
Withdrawn W -
Withdrawn-failing WF -
Repeat completed RC -

Bij sommige opleidingen krijgen studenten met goede studieresultaten een honours-classificatie (1st class/2nd class) vermeld op het diploma. Instellingen gebruiken het GPA-systeem om te berekenen wie in aanmerking komt voor een honours-classificatie.

Documenten hoger onderwijs

Studenten kunnen met de volgende documenten aantonen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • een diploma; en
  • een cijferlijst, bij voorkeur een official transcript of record.