Hoger onderwijs in Pakistan

In Pakistan is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Pakistaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hieronder de diploma’s die we vaak zien.

Pass bachelor's degree

Tijdens een opleiding voor een pass bachelor's degree specialiseren studenten zich niet in een bepaald vak, maar ze kiezen een richting. Ze kiezen bijvoorbeeld de richting exacte wetenschap (science) met de keuzevakken biologie, wiskunde en scheikunde. Ze specialiseren zich niet in 1 van deze vakken.

 • : 2 jaar.
 • : 60-72 credit hours.
 • Inhoud: de verplichte vakken zijn meestal Engels, Urdu en Pakistan studies. Studenten volgen 3 keuzevakken in 1 van de volgende richtingen: arts (talen en kunst), science (exacte wetenschap), commerce (bedrijfseconomie), business administration (bedrijfskunde) of technology (technologie). Ze schrijven geen scriptie. Bij de richting technology volgen studenten technische vakken en 1 jaar praktijk (industrial training).
 • Toelatingseisen: een Higher Secondary School Certificate of Intermediate School Certificate, soms met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Sommige instellingen accepteren ook andere diploma’s, bijvoorbeeld het Diploma of Associate Engineer.
 • Functie van het diploma: toegang tot sommige masteropleidingen, zie Master met als toelatingseis: pass of honours bachelor's degree.
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Bachelor of Arts (Pass)
  • Bachelor of Business Administration (Pass);
  • Bachelor of Commerce (Pass);
  • Bachelor of Science (Pass);
  • Bachelor of Technology (Pass).

We vergelijken een Bachelor of Arts (Pass) met een vwo-diploma.

We vergelijken een Bachelor of Science (Pass) met een vwo-diploma.

We vergelijken een Bachelor of Business Administration (Pass) met 2 jaar hbo of een associate degree.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Pass) met 2 jaar hbo of een associate degree.

We vergelijken een Bachelor of Technology (Pass) met 2 jaar hbo of een associate degree.

Honours bachelor's degree

Studenten specialiseren zich tijdens een opleiding voor een honours bachelor's degree. Ze volgen bijvoorbeeld alleen vakken op het gebied van scheikunde. Dit is anders dan bij de pass bachelor's degree. Dan specialiseren studenten zich niet.

 • Duur: meestal 3 jaar, soms 4 jaar.
 • Studielast: 90-140 credit hours.
 • Inhoud: meestal gaat het om een specialisatie in 1 van deze richtingen:
  • arts (talen en kunst);
  • business administration (bedrijfskunde);
  • commerce (bedrijfseconomie);
  • science (exacte wetenschap); of
  • technology (technologie).
   Soms schrijven studenten een scriptie of doen ze een afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: een Higher Secondary School Certificate of Intermediate School Certificate, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Sommige instellingen accepteren ook andere diploma’s, bijvoorbeeld het Diploma of Associate Engineer.
 • Functie van het diploma: toegang tot sommige masteropleidingen, zie Master met als toelatingseis: pass of honours bachelor's degree.
 • Diploma: een honours bachelor's degree, zoals:
  • Bachelor of Arts (Honours);
  • Bachelor of Business Administration (Honours);
  • Bachelor of Commerce (Honours);
  • Bachelor of Science (Honours); of
  • Bachelor of Technology (Honours).

We vergelijken een 3-jarige Bachelor of Arts (Honours) met 3 jaar hbo of 1 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

We vergelijken een 4-jarige Bachelor of Arts (Honours) met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

We vergelijken een 3-jarige Bachelor of Business Administration (Honours) met 3 jaar hbo.

We vergelijken een 4-jarige Bachelor of Business Administration (Honours) met een hbo-bachelor.

We vergelijken een 3-jarige Bachelor of Commerce (Honours) met 3 jaar hbo.

We vergelijken een 4-jarige Bachelor of Commerce (Honours) met een hbo-bachelor.

We vergelijken een 3-jarige Bachelor of Science (Honours) met 3 jaar hbo of 1 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

We vergelijken een 4-jarige Bachelor of Science (Honours) met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor of Technology (Honours) met een hbo-bachelor.

Professional bachelor's degree

Er zijn veel verschillende professional bachelor's degrees in Pakistan. Vaak leidt de opleiding studenten op voor een bepaald beroep.

 • Duur: meestal 5 jaar (medische studierichtingen), soms 4 jaar (andere studierichtingen).
 • Studielast: 124-170 credit hours.
 • Inhoud: studenten volgen hoorcolleges, ze doen vaak praktijkopdrachten en/of een stage. Soms schrijven ze een scriptie of doen ze een afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: een Higher Secondary School Certificate of Intermediate School Certificate, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Sommige instellingen accepteren ook andere diploma’s, bijvoorbeeld een Diploma of Associate Engineer.
 • Functie van het diploma: werk. Toegang tot masteropleidingen is ook mogelijk.
 • Diploma: een professional bachelor's degree, zoals:
  • Bachelor of Engineering (BE)
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
  • Doctor of Pharmacy (DPharm)
  • Doctor of Veterinary Medicine (DVM)
  • Bachelor of Business Administration (BBA)
  • Bachelor of Engineering (BE);
  • Bachelor of Laws (LL.B.).

We vergelijken een 4-jarige professional bachelor's degree met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een 5-jarige professional bachelor's degree met een wo-bachelor.

Postgraduate bachelor's degree

Na een bacheloropleiding kunnen studenten verder studeren voor een postgraduate bachelor's degree. De volgende 2 postgraduate bachelor's degrees zien wij vaak:

 • Bachelor of Laws (LL.B.);
 • Bachelor of Education.

Bachelor of Laws (LL.B.)

Studenten krijgen een Bachelor of Laws (LL.B.) als zij na een pass bachelor's degree een opleiding rechtsgeleerdheid (rechten) afronden.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: rechtsgeleerdheid (rechten). De nadruk ligt op de theorie, maar studenten schrijven meestal geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een pass bachelor's degree en soms extra eisen, bijvoorbeeld bepaalde cijfers.
 • Functie van het diploma: werken in het vakgebied van rechtsgeleerdheid. Toegang tot masteropleidingen is ook mogelijk.
 • Diploma: Bachelor of Laws (LL.B.).

We vergelijken een Bachelor of Laws (LL.B.) met een wo-bachelor.

Let op: er bestaat ook een professional bachelor's degree voor rechtsgeleerdheid. Die opleiding duurt 5 jaar en studenten hebben geen pass bachelor nodig voor toelating. Beide soorten opleidingen leiden tot hetzelfde diploma (van hetzelfde niveau), de Bachelor of Laws (LL.B.).

Bachelor of Education

Studenten krijgen een Bachelor of Education als zij na een pass bachelor's degree een lerarenopleiding afronden.

 • Duur: 1 jaar of 1½ jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding, meestal gericht op het lesgeven in 2 schoolvakken. Studenten volgen onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage. Ze schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een pass bachelor's degree en soms extra eisen, bijvoorbeeld bepaalde cijfers.
 • Functie van het diploma: werken als leraar. Toegang tot masteropleidingen is ook mogelijk.
 • Diploma: Bachelor of Education (BEd).

Het niveau van een Bachelor of Education verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Let op: er zijn ook honours bachelor's degree en professional bachelor's degrees voor lerarenopleidingen. Die opleidingen duren langer dan de postgraduate bachelor's degree, meestal 4 jaar. En studenten hoeven geen pass bachelor's degree te hebben voor toelating. Je kunt de duur van de opleiding bijvoorbeeld zien aan het aantal credit hours dat studenten moeten halen voor het diploma. En studenten krijgen aan het einde van opleidingen voor een honours bachelor's degree en professional bachelor's degree een ander diploma, bijvoorbeeld een Bachelor of Education (Honours) of Bachelor of Science Education.

Postgraduate Diploma

Studenten in Pakistan kunnen in het hoger onderwijs niet alleen graden behalen, zoals bachelors en masters. Na sommige opleidingen krijgen zij een ander soort diploma. Een voorbeeld is het Postgraduate Diploma.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de gekozen studierichting (vaak bedrijfskunde en management). Soms volgen studenten ook 1 of 2 vakken over onderzoeksmethoden. Meestal schrijven ze geen scriptie.
 • Toelatingseisen: verschillen per opleiding en instelling. Vaak een pass bachelor's degree met een bepaald gemiddelde, soms ook een toelatingsexamen. Vaak hoeft de vooropleiding niet in een relevante studierichting te zijn.
 • Functie van het diploma: werk. Toegang tot een masteropleiding is soms ook mogelijk.
 • Diploma: Postgraduate Diploma in + naam van de studierichting, bijvoorbeeld Postgraduate Diploma in Business Administration.

Het niveau van een Postgraduate Diploma verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master's degree met als toelatingseis: pass of honours bachelor's degree

Het is belangrijk om de toelatingseisen van een master's degree te controleren. Dit zegt namelijk iets over het niveau van de opleiding. Om sommige masteropleidingen te kunnen volgen moeten studenten een pass bachelor's degree of een honours bachelor's degree hebben behaald. Je kunt informatie hierover vinden op de website van de Pakistaanse hogeronderwijsinstelling. Je kunt het niet zien aan de diplomanaam.

 • Duur: 1 tot 2 jaar.
 • Studielast: 30-60 credit hours.
 • Inhoud: meestal gaat het om vakken over arts (talen en kunst), science (exacte wetenschap), commerce (bedrijfseconomie), business administration (bedrijfskunde) of technology (technologie). Soms doen studenten een stage, meestal schrijven ze geen scriptie. Studenten leren meestal niet hoe ze wetenschappelijk onderzoek doen.
 • Toelatingseisen: een pass bachelor's degree of een honours bachelor's degree met een beoordeling van Division II. Soms eisen de onderwijsinstellingen een bepaalde studierichting van de pass bachelor's degree of een honours bachelor's degree.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen, zoals MPhil-opleidingen of promotietrajecten (PhD), of werk.
 • Diploma: een master, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Business Administration;
  • Master of Commerce;
  • Master of Science.

Het niveau van een master's degree na een pass of honours bachelor's degree verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master's degree met als toelatingseis: 4-jarige bacheloropleiding

Het is belangrijk om de toelatingseisen van een master's degree te controleren. Dit zegt namelijk iets over het niveau van de opleiding. Voor sommige masteropleidingen moeten studenten een 4-jarige bacheloropleiding hebben afgerond. Je kunt informatie hierover vinden op de website van de onderwijsinstelling. Je kunt het niet zien aan de diplomanaam.

 • Duur: 1½ tot 2 jaar.
 • Studielast: 30-60 credit hours.
 • Inhoud: onderwijs (course work), soms aangevuld met onderzoek en/of een scriptie.
 • Toelatingseisen: een afgeronde 4-jarige bacheloropleiding, meestal in een vergelijkbare studierichting en met een beoordeling van minimaal Division II.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen, zoals MPhil-opleidingen of promotietrajecten (PhD), of werk.
 • Diploma: een master's degree, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Business Administration;
  • Master of Engineering;
  • Master of Science.

Het niveau van een master's degree na een 4-jarige bacheloropleiding verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster. De term philosophy betekent niet dat de opleiding bij de studierichting filosofie hoort, maar dat de opleiding vooral gaat om het doen van onderzoek. MPhil-opleidingen kunnen in elke studierichting voorkomen.

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: minimaal 36 credit hours.
 • Inhoud: meestal 1 jaar vakken, 1 jaar onderzoek en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseisen: 4 jaar hoger onderwijs, meestal in een vergelijkbare studierichting. Dit kan een 4-jarige bachelor zijn of een master's degree na een pass of honours bachelor's degree. Vaak met als extra eis een bepaald gemiddelde voor de studieresultaten.
 • Functie van het diploma: onderzoek. Soms moeten studenten eerst een MPhil halen voordat ze een promotietraject (PhD) mogen starten.
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een 1-jarige wo-master.

Doctor of Philosophy (PhD)

Een Doctor of Philosophy (PhD) is een promotietraject aan een hogeronderwijsinstelling. Meestal studeren kandidaten verder in de richting van hun masteropleiding.

 • Duur: 3 tot 5 jaar.
 • Studielast: minimaal 18 credit hours.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: meestal een master's degree, vaak met een bepaald gemiddelde en een toelatingsexamen. Soms moeten studenten eerst een Master of Philosophy (MPhil) halen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD).