Basisonderwijs

Het basisonderwijs in Pakistan duurt 8 jaar. Leerlingen van 5 tot 13 jaar volgen onderwijs van grade 1 (groep 1) tot en met grade 8 (groep 8):

 • onderbouw basisonderwijs (primary school, grade 1-5);
 • bovenbouw basisonderwijs (middle school, grade 6-8).

Voortgezet onderwijs

Na het basisonderwijs kunnen leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze kiezen 1 van de volgende richtingen:

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

Het algemeen vormend voortgezet onderwijs in Pakistan duurt 4 jaar. Leerlingen van 13 tot 18 jaar volgen onderwijs in 2 fases en sluiten elke fase af met een diploma:

Secondary School Certificate/Matriculation Certificate

De onderbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (secondary education) sluiten leerlingen af met examens voor het Secondary School Certificate. Dit diploma kan ook Matriculation Certificate heten.

 • Duur: 2 jaar (grade 9 en grade 10).
 • Inhoud: meestal 8 examenvakken (zie ‘Curriculum onderbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs’ hieronder).
 • Functie van de diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Higher Secondary School Certificate /Intermediate School Certificate).
 • Diploma: Secondary School Certificate of Matriculation Certificate.

We vergelijken het Secondary School Certificate met een vmbo-t-diploma.

We vergelijken het Matriculation Certificate met een vmbo-t-diploma.

Curriculum onderbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs

Leerlingen doen meestal in 8 vakken examen voor een Secondary School Certificate of een Matriculation Certificate. Vaak doen ze examen in de volgende vakken:

 • Engels;
 • Urdu;
 • Islamiyat (Islamstudies);
 • Pakistan Studies (geschiedenis, geografie, politiek en cultuur van Pakistan);
 • 4 keuzevakken.

Keuzevakken

Leerlingen kiezen meestal aan het begin van het 1e jaar (grade 9) een group (richting). De keuzevakken vallen onder de richting die de leerling kiest. Richtingen die we vaak zien:

 • science (exacte vakken, zoals biologie en scheikunde);
 • humanities (sociale wetenschappen, zoals maatschappijleer en economie);
 • technical (technische vakken, zoals houtbewerking en elektrotechniek).

Higher Secondary School Certificate/Intermediate School Certificate

Na de onderbouw kunnen leerlingen verder met de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (higher secondary education). Of ze kiezen voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

Leerlingen doen aan het einde van de bovenbouw (higher secondary education) examen. Het diploma dat ze behalen heet het Higher Secondary School Certificate of het Intermediate School Certificate.

 • Duur: 2 jaar (grade 11 en 12).
 • Inhoud: meestal 7 examenvakken (zie ‘Curriculum bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs’ hieronder).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Higher Secondary School Certificate of Intermediate School Certificate.

  We vergelijken het Higher Secondary School Certificate met een beoordeling van grade D of grade E met ruim een vmbo-t-diploma.

   We vergelijken het Intermediate School Certificate met een beoordeling van grade D of grade E met ruim een vmbo-t-diploma.

   Let op: ‘ruim een vmbo-t-diploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een vmbo-t-diploma, maar een lager niveau dan een havodiploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een vmbo-t-diploma en een havodiploma in.

   We vergelijken het Higher Secondary School Certificate met een beoordeling van grade A1, A, B of C met een havodiploma.

   We vergelijken het Intermediate School Certificate met een beoordeling van grade A1, A, B of C met een havodiploma.

   Curriculum bovenbouw algemeen voortgezet onderwijs

   Meestal volgen leerlingen deze vakken:

   • Engels;
   • Urdu;
   • Islamic studies (Islamstudies) of civics (maatschappijleer voor niet-moslims);
   • Pakistan studies (geschiedenis, geografie, politiek en cultuur van Pakistan);
   • 3 keuzevakken.

   Keuzevakken

   Leerlingen kiezen aan het begin van de bovenbouw (grade 11) een group (richting). De keuzevakken vallen onder de richting die de leerling kiest. Meestal kiezen leerlingen een richting die aansluit bij hun richting uit de onderbouw. De volgende richtingen zien we vaak:

   • commerce (bedrijfseconomische vakken, zoals boekhouden, economie, statistiek);
   • general (exacte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, informatica);
   • home economics (huishoudkundige vakken, zoals thuisverpleging, koken, kinderopvang);
   • humanities (sociale wetenschappen, zoals psychologie, aardrijkskunde, geschiedenis);
   • medical technology (microbiologie, anatomie, pathologie);
   • pre-engineering (wiskunde, natuurkunde, scheikunde);
   • pre-medical (biologie, scheikunde, natuurkunde).

   Let op:

   • Voor sommige richtingen kunnen leerlingen kiezen uit een heleboel keuzevakken. De vakken kunnen flink van elkaar verschillen als het gaat om inhoud en doel. Sommige vakken bestaan vooral uit theorie, andere vakken vooral uit praktijk.
   • Voor de richtingen Medical Technology, Pre-Engineering en Pre-Medical mogen leerlingen geen vakken kiezen. De vakken voor die richtingen staan vast.

   Examens van een board

   Leerlingen doen examens aan het einde van de onderbouw (grade 10) en aan het einde van de bovenbouw (grade 12). Zij doen examen van een board (bestuur) waar hun middelbare school bij aangesloten is. De board reikt het officiële diploma en de cijferlijst uit, niet de middelbare school.

   Beroepsgericht voortgezet onderwijs

   Naast algemeen vormend voortgezet onderwijs kunnen leerlingen na het basisonderwijs kiezen voor beroepsgericht voortgezet onderwijs. Ze volgen een opleiding voor een Technical School Certificate aan een Vocational Institute of een Technical Training College. Ze sluiten het beroepsgericht voortgezet onderwijs af met examens voor het Technical School Certificate.

   Technical School Certificate

   • Duur: 2 jaar.
   • Inhoud: Engels, een Pakistaanse taal, Islamstudies (Islamiyat), natuurkunde, wiskunde, technisch tekenen en theorie en praktijk voor een bepaald beroep, bijvoorbeeld houtbewerker of automonteur.
   • Functie van het diploma: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
   • Diploma: Technical School Certificate.

   We vergelijken het Technical School Certificate met een vmbo-t-diploma.

   Examens van een Board of Technical Education

   Leerlingen doen examen van een Board of Technical Education (bestuur van technisch onderwijs) waar hun school bij aangesloten is. Ze krijgen het officiële diploma en de cijferlijst ook van deze board, niet van hun school.

   Toelating tot hoger onderwijs

   Studenten kunnen met een Higher Secondary School Certificate/Intermediate School Certificate verder naar het hoger onderwijs in Pakistan. Soms moeten de studenten wel aan extra eisen voldoen.

   Extra eisen

   Pakistaanse instellingen voor hoger onderwijs hebben soms extra eisen voor het toelaten van studenten. Studenten moeten dan bepaalde cijfers of een bepaald vakkenpakket hebben. Voor een bacheloropleiding in een technische richting moeten studenten voor hun middelbareschooldiploma bijvoorbeeld exacte vakken hebben gekozen, zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

   Vaak zijn studenten verplicht om een toelatingsexamen van de National Testing Service (NTS) te maken. Soms moeten ze ook hun motivatie toelichten in een interview.