Basis- en voortgezet onderwijs in Pakistan

Het basisonderwijs in Pakistan duurt 8 jaar. Leerlingen van 5 tot 13 jaar volgen onderwijs van grade 1 (groep 1) tot en met grade 8 (groep 8):

 • onderbouw basisonderwijs (primary school, grade 1-5);
 • bovenbouw basisonderwijs (middle school, grade 6-8).

Er zijn 2 verschillende soorten voortgezet onderwijs:

 • algemeen vormend voortgezet onderwijs ( : 4 jaar); en
 • beroepsgericht voortgezet onderwijs (duur: 2 jaar).

In het voortgezet onderwijs doen leerlingen hun examens via een board. Ze krijgen het officiële diploma en de cijferlijst ook van deze board, niet van hun school.

Secondary School Certificate/Matriculation Certificate

Het Secondary School Certificate is het diploma van de onderbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs. Dit diploma kan ook Matriculation Certificate heten. De onderbouw heet in Pakistan secondary education.

 • Duur: 2 jaar (grade 9 en 10).
 • Inhoud: meestal 8 examenvakken. De vakken Engels, Urdu, Islamiyat (Islamstudies) en Pakistan Studies (geschiedenis, geografie, politiek en cultuur van Pakistan) zijn verplicht. Daarnaast volgen leerlingen 4 keuzevakken die bij een richting (group) horen. We zien vaak deze richtingen:
  • humanities (sociale wetenschappen, zoals maatschappijleer en economie);
  • science (exacte vakken, zoals biologie en scheikunde);
  • technical (technische vakken, zoals houtbewerking en elektrotechniek).
 • Functie van de diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen vormende voortgezet onderwijs (Higher Secondary School Certificate /Intermediate School Certificate) of het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Secondary School Certificate of Matriculation Certificate van een board.

We vergelijken het Secondary School Certificate met een vmbo-t-diploma.

We vergelijken het Matriculation Certificate met een vmbo-t-diploma.

Higher Secondary School Certificate/Intermediate School Certificate

Higher Secondary School Certificate is het diploma van de bovenbouw van het algemeen vormende voortgezet onderwijs. Het diploma kan ook Intermediate School Certificate heten. De bovenbouw heet in Pakistan higher secondary education of intermediate education.

 • Duur: 2 jaar (grade 11 en 12).
 • Inhoud: meestal 7 examenvakken. De vakken Engels, Urdu, Islamic studies (Islamstudies) of civics (maatschappijleer voor niet-moslims) en Pakistan studies (geschiedenis, geografie, politiek en cultuur van Pakistan) zijn verplicht. Daarnaast volgen ze 3 keuzevakken die horen bij een richting (group). Meestal sluit die richting aan bij de richting van de onderbouw. De volgende richtingen zien we vaak:
  • commerce (bedrijfseconomische vakken, zoals boekhouden, economie, statistiek);
  • general (exacte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, informatica);
  • home economics (huishoudkundige vakken, zoals thuisverpleging, koken, kinderopvang);
  • humanities (sociale wetenschappen, zoals psychologie, aardrijkskunde, geschiedenis);
  • medical technology (microbiologie, anatomie, pathologie);
  • pre-engineering (wiskunde, natuurkunde, scheikunde);
  • pre-medical (biologie, scheikunde, natuurkunde).
   De keuzevakken kunnen flink van elkaar verschillen als het gaat om inhoud en doel. Sommige vakken bestaan vooral uit theorie, andere vakken vooral uit praktijk.
 • Toelatingseisen: een Secondary School Certificate/Matriculation Certificate.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Higher Secondary School Certificate of Intermediate School Certificate van een board.

We vergelijken een Higher Secondary School Certificate (behaald vóór 2024) met een beoordeling van grade D of grade E met ruim een vmbo-t-diploma.

We vergelijken een Intermediate School Certificate (behaald vóór 2024) met een beoordeling van grade D of grade E met ruim een vmbo-t-diploma.

Let op: ‘ruim een vmbo-t-diploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een vmbo-t-diploma, maar een lager niveau dan een havodiploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een vmbo-t-diploma en een havodiploma in.

We vergelijken een Higher Secondary School Certificate (behaald vóór 2024) met een beoordeling van grade A1, A, B of C met een havodiploma.

We vergelijken een Intermediate School Certificate (behaald vóór 2024) met een beoordeling van grade A1, A, B of C met een havodiploma.

Let op: de boards stappen momenteel geleidelijk over op een nieuw beoordelingssysteem. We weten nog niet zeker wat dit betekent voor onze diplomawaarderingen. Dus heb je een Higher Secondary School Certificate of Intermediate School Certificate dat is behaald vanaf 2024? Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Technical School Certificate

Het Technical School Certificate is het diploma van het beroepsgericht voortgezet onderwijs. Leerlingen doen examen van een Board of Technical Education (bestuur van technisch onderwijs) waar hun school bij aangesloten is.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: Engels, een Pakistaanse taal, Islamstudies (Islamiyat), natuurkunde, wiskunde, technisch tekenen en theorie en praktijk voor een bepaald beroep, bijvoorbeeld houtbewerker of automonteur.
 • Toelatingseisen: afgerond basisonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Technical School Certificate van een BTE.

We vergelijken een Technical School Certificate met een vmbo-t-diploma.