Terug naar boven

TVET

Het middelbaar beroepsonderwijs in Pakistan is onderdeel van Technical and Vocational Education and Training (TVET). De National Vocational & Technical Training Commission (NAVTTC) controleert het TVET.

Soorten opleidingen

Er zijn veel soorten opleidingen in het Pakistaanse middelbaar beroepsonderwijs. Pakistaanse mbo-opleidingen verschillen vaak van elkaar als het gaat om toelatingseisen, duur, inhoud en doorstroomrechten. Je hebt informatie hierover nodig om het niveau van een diploma te bepalen.
Een overzicht van deze opleidingen vind je op de NAVTTC-website.

Diploma-opleiding

Een mbo-opleiding die veel studenten volgen in Pakistan is de Diploma-opleiding.

  • Duur: 2 tot 3 jaar.
  • Inhoud: vaak technische opleidingen (engineering of technology) of bedrijfseconomische opleidingen (commerce). Studenten doen meestal examens van een Board of Technical Education. Andere studierichtingen zijn ook mogelijk, soms met examens van een ander soort board.
  • Toelatingseis: meestal een Secondary School Certificate of een Matriculation Certificate. Soms hebben scholen extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers.
  • Functie van het diploma: werk, soms toelating tot hoger onderwijs.
  • Diploma: Diploma in/of + naam van de studierichting. Meestal reikt een Board of Technical Education het diploma uit. Voorbeelden zijn: Diploma in Commerce en Diploma of Associate Engineer.

We vergelijken het Diploma in Commerce met een mbo-diploma niveau 2.

We vergelijken het Diploma of Associate Engineer met een mbo-diploma niveau 3 of 4. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Examens van een board

Meestal doen studenten voor een mbo-opleiding examens van een Board of Technical Education (BTE). In de provincie Punjab heet de board bijvoorbeeld de Punjab Board of Technical Education, Lahore.

De boards volgen voor de inhoud van examens richtlijnen van de NAVTTC. Studenten krijgen hun diploma van de board, niet van de onderwijsinstelling waar ze les hebben.

Diplomawaardering

Voor een diplomawaardering is het belangrijk om uit te zoeken of studenten examen moeten doen van een board. Meestal is dat zo bij technische en medische opleidingen en opleidingen voor een gereglementeerd beroep. Dit soort informatie kun je online vinden via:

  • de website van de onderwijsinstelling;
  • de website van de bestuur in de regio waar de student de opleiding volgt.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het middelbaar beroepsonderwijs in Pakistan? Neem contact op met SBB, het expertisecentrum voor buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.