Studieresultaten voortgezet onderwijs

De boards voor het voortgezet onderwijs hebben elk hun eigen manier om schoolresultaten te beoordelen. Vaak lijken die systemen wel op elkaar. Ze beoordelen de resultaten van leerlingen meestal als volgt:

 • Elk vak krijgt een score tussen 0 en 100.
 • De scores van alle vakken tellen ze bij elkaar op, dat is de totaalscore.
 • Deze totaalscore delen ze door de hoogst mogelijke totaalscore (meestal 1100).
 • Hier komt een percentage uit.
 • Ze vermelden dit percentage als een letter (grade) op het diploma en/of de cijferlijst.

Het beoordelingssysteem van de Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad (FBISE) is bijvoorbeeld zo:

Letter (Grade) Percentage Omschrijving Betekenis
A1 80-100 Exceptional Buitengewoon
A 70-79 Excellent Uitstekend
B 60-69 Very good Zeer goed
C 50-59 Good Goed
D 40-49 Very fair Ruim voldoende
E 33-39 Fair Voldoende
F 0-32 Fail Onvoldoende

Let op: vaak vermelden boards alleen de grade op het diploma en/of de cijferlijst, niet het percentage. Soms maken ze onderscheid tussen een internal grade (het resultaat van de schoolexamens) en een external grade (het resultaat van de board-examens). Om het niveau van een diploma te bepalen, kijken wij alleen naar het resultaat van de board-examens.

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen leerlingen bewijzen dat ze bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Ze ontvangen deze documenten meestal in het Engels.

Let op:

 • Documenten van de middelbare school zelf zijn niet voldoende. De board reikt de officiële diploma’s en cijferlijsten uit.
 • Een voorlopige (provisional) cijferlijst is niet voldoende. Leerlingen kunnen een definitieve cijferlijst aanvragen bij de board.
 • Vaak kun je resultaten controleren op de website van de board (die het behaalde diploma heeft uitgereikt).

Studieresultaten hoger onderwijs

Veel hogeronderwijsinstellingen gebruiken het volgende systeem om studieresultaten te beoordelen:

Percentages Classificatie Betekenis
80-100 Distinction Met onderscheiding
60-79 Division I 1e klasse
45-59 Division II 2e klasse
33-44 Division III 3e klasse
0-32 Fail Onvoldoende

Let op:

 • In plaats van ‘division’ gebruiken sommige instellingen de term ‘class’.
 • Vaak kun je informatie over de betekenis van beoordelingen vinden op de achterkant van de cijferlijst.

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

 • het diploma; en
 • de cijferlijst.

Deze documenten worden meestal in het Engels uitgereikt.

Let op:

 • Een voorlopige cijferlijst (provisional certificate) is niet voldoende. Studenten kunnen een definitieve cijferlijst aanvragen bij de hogeronderwijsinstelling.
 • Soms kun je resultaten controleren op de website van de instelling.