Studieresultaten voortgezet onderwijs

Er kunnen verschillen zijn in de manier waarop boards voor voortgezet onderwijs studieresultaten beoordelen. Maar in principe volgen ze allemaal het beoordelingssysteem van de Inter Boards Coordination Commission (IBCC). De IBCC heeft in 2023 een nieuw beoordelingssysteem ontwikkeld. Alle boards gaan stap voor stap over op dit nieuwe systeem. Sommige boards zullen het nieuwe systeem al gebruiken voor diploma's vanaf 2024, andere iets later. Vanaf 2025 zouden alle boards het nieuwe beoordelingssysteem moeten gebruiken. We beschrijven hieronder het oude en het nieuwe beoordelingssysteem.

Beoordelingssysteem voor diploma's behaald vóór 2024

Tot en met 2023 gebruikten de boards in principe het volgende beoordelingssysteem:

Letter (Letter grade) Percentage Omschrijving Betekenis
A1 80-100% Exceptional Buitengewoon
A 70-79% Excellent Uitstekend
B 60-69% Very good Zeer goed
C 50-59% Good Goed
D 40-49% Very fair Ruim voldoende
E 33-39% Fair Voldoende
F 0-32% Fail Onvoldoende

De percentages berekenden ze meestal als volgt:

 • Elk vak kreeg een score (mark) tussen 0 en 100. Deze scores stonden op de cijferlijst.
 • De scores van alle vakken telden ze bij elkaar op, dat was de totaalscore (total marks obtained).
 • Deze totaalscore deelden ze door de hoogst mogelijke totaalscore (meestal 1100).
 • Hier kwam een percentage uit.
 • Ze vermeldden dit percentage als een letter (letter grade) op het diploma en/of de cijferlijst.

Beoordelingssysteem voor diploma’s vanaf 2024

We zullen vanaf 2024 geleidelijk de eerste diploma’s zien met het nieuwe beoordelingssysteem van de IBCC. Ook in het nieuwe systeem rekenen de boards de scores van leerlingen om in percentages (zie ‘Beoordelingssysteem voor diploma’s tot en met 2023’ hierboven). Maar er zijn belangrijke verschillen met het oude systeem:

 • Leerlingen moeten minimaal 40% scoren voor een voldoende. Dat was eerst 33%.
 • Het beoordelingssysteem heeft nu een 10-puntsschaal. Dat was eerst een 7-puntsschaal.
 • De absolute scores (tussen 0 en 100) zullen niet meer op de cijferlijst staan. In plaats daarvan staan er alleen letter grades en grade points.

Het nieuwe beoordelingssysteem ziet er als volgt uit:

Letter (Grade) Percentage Omschrijving GPA Betekenis
A++ 95-100% Exceptional 5.0 Buitengewoon
A+ 90-94% Outstanding 4.7 Voortreffelijk
A 85-89% Excellent 4.3 Uitstekend
B++ 80-84% Very good 4.0 Zeer goed
B+ 75-79% Good 3.7 Goed
B 70-74% Fairly good 3.3 Redelijk goed
C 60-69% Above agerage 3.0 Hoger dan gemiddeld
D 50-59% Average 2.0 Gemiddeld
E 40-49% Below average 1.0 Lager dan gemiddeld
U < 40% Unsatisfactory 0 Onvoldoende

Wil je meer weten? Op de website van de IBCC vind je meer informatie over het nieuwe beoordelingssysteem.

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen leerlingen bewijzen dat ze bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Ze ontvangen deze documenten meestal in het Engels.

Let op:

 • Documenten van de middelbare school zelf zijn niet voldoende. De board reikt de officiële diploma’s en cijferlijsten uit.
 • Een voorlopige (provisional) cijferlijst is niet voldoende. Leerlingen kunnen een definitieve cijferlijst aanvragen bij de board.
 • Soms maken boards onderscheid tussen een internal grade (het resultaat van de schoolexamens) en een external grade (het resultaat van de board-examens). Om het niveau van een diploma te bepalen, kijken wij alleen naar het resultaat van de board-examens.
 • Vaak kun je resultaten van de board-examens controleren op de website van de board (die het behaalde diploma heeft uitgereikt).

Studieresultaten hoger onderwijs

Veel hogeronderwijsinstellingen gebruiken het volgende systeem om studieresultaten te beoordelen:

Percentages Classificatie Betekenis
80-100 Distinction Met onderscheiding
60-79 Division I 1e klasse
45-59 Division II 2e klasse
33-44 Division III 3e klasse
0-32 Fail Onvoldoende

Let op:

 • In plaats van ‘division’ gebruiken sommige instellingen de term ‘class’.
 • Vaak kun je informatie over de betekenis van beoordelingen vinden op de achterkant van de cijferlijst.

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

 • het diploma; en
 • de cijferlijst.

Deze documenten worden meestal in het Engels uitgereikt.

Let op:

 • Een voorlopige cijferlijst (provisional certificate) is niet voldoende. Studenten kunnen een definitieve cijferlijst aanvragen bij de hogeronderwijsinstelling.
 • Soms kun je resultaten controleren op de website van de instelling.