Soorten diploma's

In het Oekraïense hoger onderwijs kunnen studenten de volgende diploma’s behalen:

Let op: er is geen scheiding tussen universiteiten en hogescholen, of tussen wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo), zoals in Nederland. Je kunt aan de inhoud van de vakken zien of de opleiding hbo of wo is. Dat bekijken we per diploma.

Veranderingen in het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs in Oekraïne is aan het veranderen. In 2005 begonnen onderwijsinstellingen met het invoeren van bachelor- en masteropleidingen. Met een aantal opleidingen kunnen studenten kunnen nu niet meer starten, maar ze kunnen de opleidingen nog wel afmaken. Daarom verdwijnen deze diploma’s langzaam:

Meer informatie over het hoger onderwijs vind je op de Engelstalige website van ENIC Ukraine.

Junior bachelor

Let op: er is ook een beroepsgerichte junior bachelor (fachovij molodsji bakalavr - фаховий молодший бакалавр) die niet onder het hoger onderwijs valt.

We vergelijken een Dyplom molodsjoho bakalavra - Диплом молодшого бакалавра met een associate degree of 2 jaar hbo.

Bachelor

 • : 3 tot 4 jaar (180-240 ECTS).
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs, dit hangt af van de studierichting. Soms een scriptie of een project.
 • Toelatingseisen: het Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti (Certificaat van volledig algemeen voortgezet onderwijs) of een junior bachelor. Iemand met een junior bachelor krijgt vrijstellingen en kan de bacheloropleiding sneller afmaken.
 • Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding of werk.
 • Diploma: Dyplom bakalavra - Диплом бакалавра (Bachelordiploma). Als het diploma met hoge cijfers is behaald, dan heet het diploma Dyplom bakalavra z vidznakoju - Диплом бакалавра з вiдзнакою (Bachelordiploma met onderscheiding).

We vergelijken een Dyplom bakalavra - Диплом бакалавра (met en zonder onderscheiding) met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master

 • : 1½ of 2 jaar (90 of 120 ECTS).
  • Beroepsgerichte masteropleidingen duren 1½ of 2 jaar.
  • Wetenschappelijke masteropleidingen duren altijd 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs. Bij een wetenschappelijke opleiding moeten studenten minstens 30% van de tijd aan hun scriptie werken.
 • Toelatingseisen: het Dyplom bakalavra (Bachelordiploma).
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Dyplom mahistra - Диплом магiстра (Masterdiploma). Als het diploma met hoge cijfers is behaald, dan heet het diploma Dyplom mahistra z vidznakoju - Диплом магiстра з вiдзнакою (Masterdiploma met onderscheiding).

We vergelijken een Dyplom mahistra - Диплом магiстра (met en zonder onderscheiding) met een wo-master of hbo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Geïntegreerde masteropleidingen

Voor een aantal studierichtingen zijn er alleen geïntegreerde masteropleidingen: dat wil zeggen dat de opleiding een combinatie is van een bachelor en master. De student behaalt alleen een master en krijgt geen bachelor. Dat geldt bijvoorbeeld voor opleidingen geneeskunde, farmacie, tandheelkunde en diergeneeskunde.

Let op: tot voor kort ontvingen studenten na het afronden van deze opleidingen een Dyplom spetsialista (Specialistdiploma).

Doktor filosofii

De opleiding tot doktor filosofii is in 2016 gestart. Het vervangt de oude opleiding tot kandidaat in de wetenschappen.

 • : 4 jaar.
 • Inhoud: een half tot een heel jaar wetenschappelijk onderwijs (30-60 ECTS), daarnaast doen studenten onderzoek, en ze schrijven en verdedigen hun proefschrift.
 • Toelatingseisen: het Dyplom mahistra (Masterdiploma).
 • Diploma: Dyplom doktora filosofii - Диплом доктора філософії (Doctor of philosophy/PhD).

Doktor mystetstva

Er bestaat ook een promotie (Doctor/PhD) in de kunsten. Die opleiding duurt 3 jaar en leidt tot het diploma Dyplom doktora mystetstva - Диплом доктора мистецтва (Diploma van doctor in de kunsten).

Junior specialist

De laatste opleiding tot junior specialist is in 2019 gestart. Vanaf 2020 kunnen studenten alleen met de junior bachelor beginnen.

We vergelijken een Dyplom molodsjoho spetsialista - Диплом молодшого спеціаліста meestal met een associate degree of 2 jaar hbo. Dit hangt af van de inhoud en duur van de opleiding.

Specialist

De laatste opleidingen tot specialist zijn in 2016 gestart. Studenten kunnen nu alleen bachelor- of masteropleidingen volgen.

 • :
  • 4-6 jaar (240-360 ECTS), na de middelbare school. De meest gebruikelijke duur was 5 jaar. Een specialistopleiding geneeskunde duurde 6 jaar, sommige lerarenopleidingen 4 jaar.
  • 1-1½ jaar (60-90 ECTS), na een bacheloropleiding.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs. Soms moesten studenten een scriptie schrijven, maar altijd sloten ze de opleiding af met staatsexamens. Het diploma vermeldde altijd een beroepskwalificatie, bijvoorbeeld ingenieur civiele techniek of leraar Engels.
 • Toelatingseisen: het Atestat pro povnu zahalnu serednju osvitu (Getuigschrift volledig algemeen voortgezet onderwijs). Of een Dyplom bakalavra (Bachelordiploma) voor toegang tot het laatste jaar of anderhalf jaar van de specialistopleiding.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Dyplom spetsialista - Диплом Спеціаліста (Specialistdiploma). Als het diploma met hoge cijfers is behaald, dan heet het diploma Dyplom spetsialista z vidznakoju - Диплом Спеціаліста з вiдзнакою (Specialistdiploma met onderscheiding).

We vergelijken een 5-jarige Dyplom spetsialista - Диплом Спеціаліста met een wo-bachelor of een hbo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Het niveau van een 4- of 6-jarige Dyplom spetsialista - Диплом Спеціаліста verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Kandidaat in de wetenschappen

De laatste opleidingen tot Kandidaat in de wetenschappen zijn in 2015 gestart. Nu kunnen studenten alleen een doktor filosofii of een doktor mystetstva behalen.

 • : minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs, onderzoek doen en het schrijven en verdedigen van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: het Dyplom spetsialista (Specialistdiploma) of het Dyplom mahistra (Masterdiploma).
 • Diploma: Dyplom kandidata nauk - Диплом кандидата наук (Diploma van kandidaat in de wetenschappen).

Toelatingsexamens

Voor toelating tot een Oekraïense universiteit moeten studenten het middelbareschooldiploma hebben, het Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti. Daarnaast moeten ze slagen voor de toelatingsexamens. Deze examens heten: Zovnisjne nezalezjne otsinnovannja (ZNO) - зовнішне незалежне оцінновання (externe onafhankelijke toetsing).

Leerlingen die slagen voor de toelatingsexamens krijgen daar een certificaat van. Wie in het buitenland wil studeren, hoeft deze toelatingsexamens niet af te leggen. Daarom zien wij in Nederland meestal geen certificaten van toelatingsexamens.

Er zijn veel wijzigingen geweest in de toelatingsexamens. De laatste jaren waren de staatseindexamens van de middelbare school onderdeel van de toelatingsexamens voor hoger onderwijs. De staatseindexamens zijn een onderdeel van de middelbare school.