Hoger onderwijs in Oekraïne

In Oekraïne is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Oekraïense hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we per diploma bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hier de diploma’s die we vaak zien.

Meer informatie over het hoger onderwijs vind je op de Engelstalige website van ENIC Ukraine.

Toelating tot hoger onderwijs


Voor toelating tot een Oekraïense universiteit moeten studenten het middelbareschooldiploma hebben, het Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti. Daarnaast moeten ze slagen voor de toelatingsexamens. Deze examens heten: Zovnisjne nezalezjne otsinnovannja (ZNO) - зовнішне незалежне оцінновання (externe onafhankelijke toetsing).


Leerlingen die slagen voor de toelatingsexamens krijgen daar een certificaat van. Wie in het buitenland wil studeren, hoeft deze toelatingsexamens niet af te leggen. Daarom zien wij in Nederland meestal geen certificaten van toelatingsexamens.

Junior bachelor

Let op: er is ook een beroepsgerichte junior bachelor (fachovij molodsji bakalavr - фаховий молодший бакалавр) die niet onder het hoger onderwijs valt.

We vergelijken een junior bachelor diploma - Диплом молодшого бакалавра met een associate degree of 2 jaar hbo.

Junior specialist

De laatste opleiding tot junior specialist is in 2019 gestart. Vanaf 2020 kunnen studenten alleen met de junior bachelor beginnen.

 • : 2 tot 4 jaar, dit hangt af van de vooropleiding (zie Inhoud).
 • Inhoud: meestal beroepsgericht. Studenten konden met deze opleiding beginnen na 9 jaar basisonderwijs of na 11 jaar algemeen vormend onderwijs. Ze moesten in elk geval nog algemeen vormende vakken doen als ze na 9 jaar basisonderwijs begonnen met de opleiding.
 • Toelatingseisen: het Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti.
 • Functie van het diploma: toelating tot een bacheloropleiding of specialistopleiding of tot werk.
 • Diploma: Dyplom molodsjoho spetsialista - Диплом молодшого спеціаліста (Junior specialist diploma).

We vergelijken een junior specialist diploma - Диплом молодшого спеціаліста meestal met een associate degree of 2 jaar hbo. Dit hangt af van de inhoud en duur van de opleiding.

Bachelor

 • : 3 tot 4 jaar (180-240 ECTS).
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs, dit hangt af van de studierichting. Soms een scriptie of een project.
 • Toelatingseisen: het Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti of een junior bachelor. Iemand met een junior bachelor krijgt vrijstellingen en kan de bacheloropleiding sneller afmaken.
 • Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding of werk.
 • Diploma: Dyplom bakalavra - Диплом бакалавра (Bachelor diploma). Als het diploma met hoge cijfers is behaald, dan heet het diploma Dyplom bakalavra z vidznakoju - Диплом бакалавра з вiдзнакою (Bachelor diploma met onderscheiding).

We vergelijken een bachelor diploma - Диплом бакалавра (met en zonder onderscheiding) met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master

 • : 1½ of 2 jaar (90 of 120 ECTS).
  • Beroepsgerichte masteropleidingen duren 1½ of 2 jaar.
  • Wetenschappelijke masteropleidingen duren altijd 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs. Bij een wetenschappelijke opleiding moeten studenten minstens 30% van de tijd aan hun scriptie werken.
 • Toelatingseisen: een bachelor.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Dyplom mahistra - Диплом магiстра (Master diploma). Als het diploma met hoge cijfers is behaald, dan heet het diploma Dyplom mahistra z vidznakoju - Диплом магiстра з вiдзнакою (Master diploma met onderscheiding).

We vergelijken een master diploma - Диплом магiстра (met en zonder onderscheiding) met een wo-master of hbo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Geïntegreerde masteropleidingen

Voor een aantal studierichtingen zijn er alleen geïntegreerde masteropleidingen: dat wil zeggen dat de opleiding een combinatie is van een bachelor en master. De student behaalt alleen een master en krijgt geen bachelor. Dat geldt bijvoorbeeld voor opleidingen geneeskunde, farmacie, tandheelkunde en diergeneeskunde.

Let op: tot voor kort ontvingen studenten na het afronden van deze opleidingen een specialist diploma.

Specialist

De laatste opleidingen tot specialist zijn in 2016 gestart. Studenten kunnen nu alleen bachelor- of masteropleidingen volgen.

 • :
  • 4-6 jaar (240-360 ECTS), na de middelbare school. De meest gebruikelijke duur was 5 jaar. Een specialistopleiding geneeskunde duurde 6 jaar, sommige lerarenopleidingen 4 jaar.
  • 1-1½ jaar (60-90 ECTS), na een bacheloropleiding.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs. Soms moesten studenten een scriptie schrijven, maar altijd sloten ze de opleiding af met staatsexamens. Het diploma vermeldde altijd een beroepskwalificatie, bijvoorbeeld ingenieur civiele techniek of leraar Engels.
 • Toelatingseisen: het Atestat pro povnu zahalnu serednju osvitu. Of een bachelor voor toegang tot het laatste jaar of anderhalf jaar van de specialistopleiding.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Dyplom spetsialista - Диплом Спеціаліста (Specialist diploma). Als het diploma met hoge cijfers is behaald, dan heet het diploma Dyplom spetsialista z vidznakoju - Диплом Спеціаліста з вiдзнакою (Specialist diploma met onderscheiding).

We vergelijken een specialist diploma - Диплом Спеціаліста met een wo-bachelor of een hbo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Het niveau van een 4- of 6-jarig specialist diploma - Диплом Спеціаліста verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Doctor of philosophy

De opleiding tot doctor of philosophy is in 2016 gestart. Het vervangt de oude opleiding tot candidate of science.

 • : 4 jaar.
 • Inhoud: een half tot een heel jaar wetenschappelijk onderwijs (30-60 ECTS), daarnaast doen studenten onderzoek, en ze schrijven en verdedigen hun proefschrift.
 • Toelatingseisen: het master.
 • Diploma: Dyplom doktora filosofii - Диплом доктора філософії (Doctor of philosophy/PhD).

Doctor of fine arts

Er is ook een promotie (Doctor/PhD) in de kunsten. Die opleiding duurt 3 jaar en leidt tot het diploma: Dyplom doktora mystetstva - Диплом доктора мистецтва (Doctor of fine arts).

Candidate of science

De laatste opleidingen tot candidate of science zijn in 2015 gestart. Nu kunnen studenten alleen een doctor of philosophy of een doctor of fine arts behalen.

 • : minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs, onderzoek doen en het schrijven en verdedigen van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een specialist diploma of een master.
 • Diploma: Dyplom kandidata nauk - Диплом кандидата наук (Diploma of candidate of science).