Basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Oekraïne

In Oekraïne gaan kinderen naar school vanaf hun 6e jaar. Ze volgen:

 • 4 jaar Potsjatkova serednja osvita/Початкова середня освіта, dit zijn de eerste jaren van het basisonderwijs;
 • 5 jaar Basova serednja osvita/Базова середня освіта, dit zijn de laatste jaren van het basisonderwijs én de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
 • 2 jaar bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De leerplicht eindigt na het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over het basis- en voortgezet onderwijs vind je op de Engelstalige website van ENIC Ukraine.

Svidotstvo pro zdobuttja bazovoj serednoj osviti

Als leerlingen de onderbouw van het voortgezet onderwijs afronden, krijgen ze het Svidotsvo pro zdobuttja bazovoj serednoj osviti.

 • : 9 jaar.
 • Inhoud:
  • 4 klassen Potsjatkova serednja osvita/ Початкова середня освіта: de onderwijstaal is Oekraïens, maar mag tot klas 4 Russisch of een minderheidstaal zijn (bijvoorbeeld Tataars of Roemeens). Leerlingen doen een staatsexamen aan het eind van de 4e klas.
  • 5 klassen Basova serednja osvita/ Базова середня освіта: sinds 2017 is het onderwijs vanaf klas 5 vrijwel uitsluitend in het Oekraïens. De leerlingen beginnen tijdens dit ‘basisonderwijs’ met het leren van een vreemde taal. Aan het eind van deze periode doen de leerlingen opnieuw een staatsexamen.
 • Diploma:
  • vanaf 2019: Svidotsvo pro zdobuttja bazovoj serednoj osviti - Cвідоцтво про здобуття базової середньої освіти (Certificaat van lager voortgezet onderwijs).
  • tot en met 2018: Svidotstvo pro bazovu zahalnu serednju osvitu - Свидоцтво про базову загальну середню освiту (Certificaat van lager algemeen voortgezet onderwijs).

We vergelijken een Svidotsvo pro zdobuttja bazovoj serednoj osviti - Cвідоцтво про здобуття базової середньої освіти met 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

We vergelijken een Svidotstvo pro bazovu zahalnu serednju osvitu - Свидоцтво про базову загальну середню освiту met 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti

Als leerlingen de bovenbouw van het voortgezet onderwijs afronden, krijgen ze het Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti.

 • : 2 jaar.
 • Inhoud: in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgen leerlingen minimaal 15 vakken, soms meer dan 20. In minimaal 3 vakken doen ze een staatsexamen: Oekraïens, wiskunde of geschiedenis, en 1 of 2 keuzevakken. Dit examen heet Derzjavna pidsumkova attestatsia (DPA) - Державна підсумкова атестація (Staatseindexamen). In de andere vakken doen ze schoolexamen. Leerlingen kunnen zich specialiseren in een bepaald profiel. Soms kunnen ze ook een beroepsgericht keuzevak doen.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs. Let op: voor toelating tot het hoger onderwijs doen leerlingen in de laatste klas van het voortgezet onderwijs toelatingsexamens.
 • Diploma:
  • vanaf 2019: Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti - Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (Certificaat van volledig algemeen voortgezet onderwijs).
  • tot en met 2018: Atestat pro povnu zahalnu serednju osvitu - Атестат про повну загальну середню освiту (Getuigschrift van volledig algemeen voortgezet onderwijs).

We vergelijken een Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti - Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти met ruim een havodiploma.

We vergelijken een Atestat pro povnu zahalnu serednju osvitu - Атестат про повну загальну середню освiту met ruim een havodiploma.

Let op: ‘ruim een havodiploma’ betekent dat deze diploma’s een hoger niveau hebben dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van een Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti en een Atestat pro povnu zahalnu serednju osvitu ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.