Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken een cijfersysteem van 1 (laagste voldoende) tot 12 (hoogste cijfer) om de studieresultaten te beoordelen. Al deze cijfers zijn voldoendes. Het is onvoldoende als er geen cijfer staat.

Cijfer Omschrijving Betekenis
10-11-12 4e niveau Hoog
7-8-9 3e niveau Voldoende
4-5-6 2e niveau Middelmatig
1-2-3 1e niveau Beginner
- - Onvoldoende
Залік (зараховано)/Zalik(zarachovano) Toegekend/Behaald

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten aantonen dat ze een opleiding in het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

 • Een diploma van de school: een plastic kaartje. Bij een kopie zijn de voor- en achterkant nodig. Dit kaartje heeft altijd dezelfde indeling. De overheid drukt de kaartjes. Zie de voorbeelden op de Engelstalige website van ENIC Ukraine: Documents of Completed Secondary Education.
 • Een bijlage (dodatok – додаток) bij het diploma. Daarop staan de eindcijfers van alle gevolgde vakken. Ook staat er in welke vakken de staatsexamens zijn gedaan. Zie de voorbeelden op de Engelstalige website van ENIC Ukraine: Supplement.

Apostille

Sommige diploma’s hebben een apostille van het Oekraïense Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dat betekent dat het ministerie gecontroleerd heeft of het diploma echt is. Het apostille heeft altijd dezelfde kenmerken.

Studieresultaten hoger onderwijs

In het hoger onderwijs gebruiken instellingen een systeem van 0 tot 100 om de studieresultaten te beoordelen. Vaak vermelden ze ook studieresultaten in A tot en met F. De manier van beoordelen verschilt per onderwijsinstelling. Deze zien we het vaakst:

Cijfer Of: Omschrijving Betekenis
90-100 95-100 Vidminno - Відмінно Uitstekend
65-89 75-94 Dobre - Добре Goed
50-64 60-74 Zadovilno - Задовільно Voldoende
1-49 0-59 Nezadovilno - Незадовільно Onvoldoende

Als er ook beoordelingen in letters op de documenten staan, dan is de verdeling meestal zoals in de tabel hieronder. Ook hier kan het verschillen per onderwijsinstelling. Kijk dus altijd goed naar de uitleg op het diplomasupplement.

Cijfers Of: Letters
90-100 95-100 A
80-89 86-94 B
65-79 75-85 C
55-64 66-74 D
50-54 60-65 E
35-49 35-59 Fx
1-34 0-34 F

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten aantonen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

 • een diploma van de instelling;
 • een diplomasupplement of cijferlijst.

Indeling van diploma’s controleren

Alle soorten indelingen van Oekraïense diploma’s kun je bekijken op de Engelstalige website van ENIC Ukraine:

Let op: de oudste voorbeelden staan bovenaan, scrol naar beneden voor de nieuwste diploma’s.

Van 1997 tot 2014 waren er diploma’s in de vorm van plastic kaartjes. Vanaf 2014 maken de instellingen hun eigen indeling, maar altijd volgens de regels van de overheid:

 • De diploma’s zijn tweetalig: Oekraïens en Engels.
 • Er staat een afbeelding van het wapen van Oekraïne op het diploma en/of in het stempel.

Wil je meer informatie over hoe Oekraïense diploma’s eruit moeten zien? Kijk dan op de Engelstalige website van ENIC Ukraine:

 • Scrol naar de 2e helft van de pagina.
 • Zie de tekst onder ‘Documents on higher education of state-standard sample’.

Indeling van diplomasupplementen controleren

De indeling van verschillende soorten bijlages bij het diploma kun je bekijken op de Engelstalige website van ENIC Ukraine:

 • Ga naar Diploma Supplement.
 • Let op: de oudste voorbeelden staan bovenaan. Scrol naar beneden voor de nieuwste voorbeelden.

De Oekraïense onderwijsinstellingen zijn vanaf 2010 geleidelijk begonnen met het uitgeven van diplomasupplementen. Vanaf 2014 is het diplomasupplement verplicht.

Apostille

Regelmatig hebben diploma’s een apostille van het Oekraïense Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dat betekent dat het ministerie gecontroleerd heeft of het diploma echt is. Het apostille heeft altijd dezelfde kenmerken.

Vervalsingen

Helaas komen we weleens vervalste Oekraïense diploma’s tegen. Ook apostilles worden soms vervalst. Let dus goed op de vaste indeling en de vertrouwde kenmerken (zie hierboven ‘Indeling van diploma’s controleren’).

Daarnaast is corruptie in het onderwijs een probleem, bijvoorbeeld bij toelating of cijfers voor examens. Dat is aan diploma’s niet te zien.

Let op: in de Unified State Database on Education (EDEBO) kun je controleren of diploma’s echt zijn, maar dit kan alleen in het Oekraïense schrift: РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ (register van onderwijsdocumenten).

ECTS

Alle Oekraïense hogeronderwijsinstellingen gebruiken het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) voor hun opleidingen. De basis is:

 • 60 studiepunten (credits) per academisch jaar;
 • 1 ECTS staat voor 30 uur studiebelasting.

Meer informatie over het ECTS staat in de Engelstalige gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide van de Europese Commissie.