Studenten kunnen de volgende graden behalen in India:

Let op: niet alle Indiase hogeronderwijsinstellingen mogen graden uitreiken. Zie Soorten hogeronderwijsinstellingen.

Pass bachelor

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: meestal Engels, een moderne Indiase taal en 3 keuzevakken op het gebied van arts (bijvoorbeeld geesteswetenschappen en kunst), science (bijvoorbeeld scheikunde, wiskunde en natuurkunde) of commerce (bijvoorbeeld bedrijfskunde, accountancy en economie); geen scriptie.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor of Arts (Pass), Bachelor of Science (Pass), Bachelor of Commerce (Pass). In plaats van ‘Pass’ komt ook de term ‘General’ voor.

We vergelijken een Bachelor of Arts (Pass) met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Science (Pass) met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Pass) met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Honours bachelor

 • Duur: meestal 3 jaar.
 • Inhoud: een specialisatie binnen het vakgebied arts (bijvoorbeeld Engelse taal en literatuur of beeldende kunst) of science (bijvoorbeeld scheikunde of biologie) of vakken op het gebied van commerce (met meer theorie en/of specialisatie dan bij de pass bachelor); soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Meestal zijn er hogere cijfers nodig dan voor toelating tot de Pass bachelor. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor of Arts (Honours), Bachelor of Science (Honours), Bachelor of Commerce (Honours).

We vergelijken een Bachelor of Arts (Honours) met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Science (Honours) met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Honours) met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Let op: soms is een Bachelor of Arts (Honours) of Bachelor of Science (Honours) qua niveau vergelijkbaar met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. Dit is het geval wanneer het diploma met minimaal first class/division is behaald aan een topinstelling. Dit geldt niet altijd voor een Bachelor of Commerce (Honours).

We vergelijken een Bachelor of Arts (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Science (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Professional bachelor

 • Duur: 3 tot 5½ jaar.
 • Inhoud: hoorcolleges, vaak practica en/of een stage en soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor, zoals Bachelor of Engineering (BE/BEng), Bachelor of Technology (BTech), Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Computer Applications (BCA), Bachelor of Business Administration (BBA).

We vergelijken een Bachelor of Engineering met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Technology met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Engineering behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Technology behaald met minimaal first class/divisionaan een topinstelling met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Laws (LL.B.) met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Computer Applications (BCA) met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Let op: sommige professional bachelors, zoals de Bachelor of Business Administration (BBA), verschillen per instelling qua duur en inhoud. Een instelling kan ook verschillende varianten van een BBA (of een andere professional bachelor) aanbieden. Daarom vergelijken wij sommige BBA’s met 3 jaar hoger beroepsonderwijs en andere BBA’s met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Postgraduate bachelor

 • Duur: 1 tot 3 jaar. Een lerarenopleiding (Bachelor of Education) duurt meestal 1 jaar. Voor rechtsgeleerdheid bestaat er zowel een postgraduate bachelor (3 jaar) als een professional bachelor (5 jaar). Beide leiden tot hetzelfde diploma (van hetzelfde niveau), de Bachelor of Laws. De opleiding in Library and Information Science duurt altijd 1 jaar.
 • Inhoud: de lerarenopleiding is meestal gericht op het lesgeven in 2 schoolvakken en het curriculum bestaat uit onderwijskundige vakken, pedagogiek en didactiek. Studenten lopen stage en schrijven geen scriptie. Bij rechtsgeleerdheid ligt de nadruk op de theorie, maar studenten schrijven meestal geen scriptie. Library and Information Science is een combinatie van (praktijkgerichte) theorie en practica (geen scriptie).
 • Toelatingseisen: een bachelor, vaak met een bepaald gemiddelde.
 • Diploma: Bachelor of Education (BEd), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Library and Information Science (BLIS).

We vergelijken een Bachelor of Education met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of een bachelor (met een educatieve minor) in het wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken een Bachelor of Laws (LL.B.) met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

General master

 • Duur: meestal 2 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van science, arts of commerce, soms een stage en meestal geen scriptie. Vaak is er weinig of geen aandacht voor wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
 • Toelatingseisen: een bachelor, mag ook in een niet-relevante studierichting. Er zijn soepelere toelatingseisen voor studenten met een honours bachelor dan voor studenten met een pass bachelor: met een pass bachelor moet je soms een toelatingsexamen doen en/of je pass bachelor met een hoger gemiddelde hebben behaald.
 • Diploma: Master of Science, Master of Arts, Master of Commerce.

We vergelijken een general master met een master in het hoger beroepsonderwijs of met een 1-jarige master in het wetenschappelijk onderwijs.

Professional master

 • Duur: 1-2 jaar, of 3 jaar voor een Master of Computer Applications.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de studierichting, soms een stage en soms een scriptie of onderzoeksproject.
 • Toelatingseisen: een bachelor, meestal in een relevante studierichting.
 • Diploma: Master, zoals Master of Business Administration, Master of Computer Applications, Master of Engineering, Master of Social Work, Doctor of Medicine.

We vergelijken een professional master met een master in het hoger beroepsonderwijs of met een (1-jarige) master in het wetenschappelijk onderwijs.

Dual/integrated master

 • Duur: 5 jaar
 • Inhoud: een bachelor- en masteropleiding gecombineerd. Vakken, soms een stage en soms een scriptie of onderzoeksproject.
 • Toelatingseisen: een Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor + Master, zoals Bachelor of Engineering + Master of Engineering, Bachelor of Science + Master of Science.

We vergelijken een dual/integrated master met een master in het hoger beroepsonderwijs of met een (1-jarige) master in het wetenschappelijk onderwijs.

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster. De term philosophy betekent niet dat de opleiding bij de studierichting filosofie hoort, maar dat de opleiding vooral gaat om het doen van onderzoek. MPhil-opleidingen kunnen in elke studierichting voorkomen.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een scriptie.
 • Toelatingseisen: een master, vaak met een bepaald gemiddelde, en/of een toelatingsexamen.
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een master in het wetenschappelijk onderwijs.

Doctor of Philosophy (PhD)

Een Doctor of Philosophy (PhD) is een promotietraject aan een hogeronderwijsinstelling. Meestal studeren kandidaten verder in de richting van hun masteropleiding.

 • Duur: meestal 5 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: soms een bachelor, meestal een master, vaak met een bepaald gemiddelde en meestal een toelatingsexamen. Soms moeten studenten eerst een Master of Philosophy halen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy.

Andere diploma's in het hoger onderwijs

Studenten in India kunnen in het hoger onderwijs niet alleen graden behalen. Na sommige opleidingen krijgen zij een ander soort diploma. Dit is zo wanneer zij een opleiding hebben gevolgd aan een stand-alone institution. Stand-alone institutions mogen geen graden, zoals een bachelor of master, uitreiken. Zie Soorten hogeronderwijsinstellingen. Studenten ontvangen aan het einde van hun opleiding een ander soort diploma.

Soorten diploma's

Sommige opleidingen leiden studenten op voor medische of technische beroepen. Daarnaast zijn er allerlei opleidingen in de richtingen bedrijfskunde en management. Er kunnen onderling grote verschillen zijn qua toelatingseisen, opleidingsduur, inhoud en doorstroomrechten. Daardoor varieert ook het niveau van de diploma’s. We geven 2 voorbeelden:

 • Diploma in General Nursing and Midwifery
 • Post Graduate Diploma

Diploma in General Nursing and Midwifery

 • Duur: 3 jaar
 • Inhoud: vakken op het gebied van verpleegkunde en verloskunde en stage(s), geen wetenschappelijke onderzoeksmethoden en/of scriptie.
 • Toelatingseisen: een Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met extra eisen voor bepaalde vakken en/of cijfers.
 • Diploma: Diploma in General Nursing and Midwifery, uitgereikt door een State Board of Nursing and Midwifery (of een variant daarvan).

We vergelijken het Diploma in General Nursing and Midwifery van een State Board of Nursing and Midwifery (of een variant daarvan) met 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Post Graduate Diploma

 • Duur: 1-2 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de gekozen studierichting (vaak bedrijfskunde en management). Soms volgen studenten ook 1 of 2 vakken over wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Meestal schrijven ze geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een bachelor (mag in een niet-relevante studierichting), meestal met een bepaald gemiddelde, en soms een toelatingsexamen.
 • Diploma: Post Graduate Diploma + richting, bijvoorbeeld Post Graduate Diploma in Management.

We vergelijken een Post Graduate Diploma meestal met een post-hbo-kwalificatie of een master in het hoger beroepsonderwijs.

Diploma van een board

Studenten doen soms examens van een state board (of een variant daarvan). Zij krijgen dan een diploma van de board en niet van de onderwijsinstelling zelf. Zie 'Examens van een board'.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

In India kunnen instellingen voor het hoger onderwijs zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs aanbieden. De uitzondering is een Institute of National Importance, dit type instelling biedt alleen opleidingen aan op wetenschappelijk niveau.

Er zijn verschillende soorten instellingen:

 • universiteiten (universities) en universitaire instellingen (university level institutions);
 • colleges en soortgelijke instellingen (institutions);
 • zelfstandige instellingen (stand-alone institutions).

Universiteiten en universitaire instellingen

Universiteiten en universitaire instellingen mogen graden uitreiken, zoals een bachelor of master. De volgende soorten instellingen vallen binnen deze categorie:

 • central universities (centrale universiteiten);
 • state universities (staatsuniversiteiten);
 • open universities (open universiteiten, alleen voor afstandsonderwijs);
 • private universities (particuliere universiteiten);
 • deemed universities (instellingen met de status van een universiteit);
 • Institutes of National Importance;
 • institutes under State Legislature Act;
 • overige instellingen die graden mogen verlenen en zijn opgericht op basis van een State/Central Act of een Act of Parliament.

Institutes of National Importance

Institutes of National Importance zijn instellingen die bekendstaan om de hoge kwaliteit van hun onderwijs. Ze bieden alleen wetenschappelijk onderwijs aan. De Indiase overheid kan deze status aan instellingen verlenen. Bekende voorbeelden zijn de Indian Institutes of Technology (IITs) en de National Institutes of Technology (NITs). Toelating tot dit soort instellingen is zeer competitief. Op de website van het Ministry of Human Resource Development (MHRD) staat een overzicht van alle Institutes of National Importance. In deze beschrijving noemen we Institutes of National Importance topinstellingen.

Colleges

Colleges en soortgelijke instellingen (institutions) bieden onderwijs aan dat onder toezicht staat van een universiteit of universitaire instelling. Er zijn 2 soorten colleges:

 • university colleges/constituent colleges (opgericht door de universiteit of universitaire instelling);
 • affiliated colleges (verbonden aan de universiteit of universitaire instelling).

De universiteit of universitaire instelling bepaalt onder meer de inhoud van de opleidingen en reikt de officiële graden uit. Dat mogen beide soorten colleges niet zelf doen. Zij krijgen meer zelfstandigheid als zij de status ‘autonomous’ krijgen.

Autonomous colleges

Zowel university/constituent colleges als affiliated colleges kunnen de status autonomous krijgen. Autonomous colleges hebben meer zelfstandigheid dan colleges zonder deze status, bijvoorbeeld op het gebied van toelatingseisen en curricula. De universiteit of universitaire instelling kan de status autonomous voor colleges aanvragen bij de University Grants Commission (UGC). Zie de voorwaarden op de UGC-website.

Autonomous colleges blijven wel verbonden aan de universiteit of universitaire instelling die ook nog steeds de diploma’s uitreikt. Alleen staat nu ook de naam van het college op het diploma.

Zelfstandige instellingen (stand-alone institutions)

Stand-alone institutions zijn zelfstandige instellingen die niet verbonden zijn aan een universiteit of universitaire instelling. Ze mogen geen graden uitreiken, dus studenten behalen er andere diploma’s. Voorbeelden van stand-alone institutions zijn polytechnics en nursing institutes. Voor een diplomawaardering is het belangrijk om te controleren of de instelling erkend is en geaccrediteerd is. Zie Kwaliteitszorg: erkenning en accreditatie.

Toelatingsexamens

Er bestaan nationale toelatingsexamens, maar ook toelatingsexamens van staten of hogeronderwijsinstellingen. Een overzicht van nationale toelatingsexamens is te vinden op de website van de National Testing Agency (NTA). Op de NTA-website staat informatie over toelatingsexamens van instellingen die de NTA namens hen afneemt.