Hoger onderwijs in India

In India is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Indiase hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Diploma in Engineering

Sommige Indiase hogeronderwijsinstellingen verzorgen 3-jarige opleidingen voor een Diploma in Engineering. Soms moeten studenten hun examens doen via een state board of technical education. Dan krijgen ze hun officiële diploma van die state board.

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: technische vakken (engineering of technology) en stage(s). Studenten besteden geen aandacht aan wetenschappelijke onderzoeksmethodes en/of een scriptie.
 • Toelatingseisen: meestal een Standard X diploma (of een variant daarvan).
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot het 2e jaar van een bacheloropleiding in vergelijkbare studierichting (lateral entry).
 • Diploma: Diploma in Engineering of Diploma in + technische studierichting, zoals:
  • Diploma in Architecture Technology;
  • Diploma in Chemical Engineering;
  • Diploma in Civil Technology;
  • Diploma in Mechanical Engineering.

We vergelijken een Diploma in Engineering van een 3-jarige opleiding meestal met 1 jaar hbo.

Let op: er zijn ook technische Diploma-opleidingen die 1 of 2 jaar duren. Dit zijn opleidingen op mbo-niveau. Neem voor vragen contact op met SBB. SBB vergelijkt buitenlandse mbo-diploma’s voor mensen die op zoek zijn naar werk.

Diploma in General Nursing and Midwifery

Sommige Indiase hogeronderwijsinstellingen verzorgen 3-jarige opleidingen voor een Diploma in General Nursing and Midwifery (DGNM). Studenten doen examens via een board of council. Daarom krijgen ze hun officiële diploma van die state board of council, niet van de hogeronderwijsinstelling zelf.

 • Duur: 3 jaar
 • Inhoud: vakken op het gebied van verpleegkunde en verloskunde en stage(s), geen wetenschappelijke onderzoeksmethoden en/of scriptie.
 • Toelatingseisen: een Standard XII diploma, vaak met extra eisen voor bepaalde vakken en/of cijfers.
 • Functie van het diploma: werken als verpleegkundige en/of verloskundige.
 • Diploma: Diploma in General Nursing and Midwifery van een state board of council.

We vergelijken een Diploma in General Nursing and Midwifery van een state board of council met 2 jaar hbo.

Pass bachelor's degree

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: meestal Engels, een moderne Indiase taal en 3 keuzevakken op het gebied van arts (bijvoorbeeld geesteswetenschappen en kunst), science (bijvoorbeeld scheikunde, wiskunde en natuurkunde) of commerce (bijvoorbeeld bedrijfskunde, accountancy en economie); geen scriptie.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Bachelor of Arts (Pass)
  • Bachelor of Commerce (Pass)
  • Bachelor of Science (Pass)
   In plaats van ‘Pass’ komt ook de term ‘General’ voor.

We vergelijken een Bachelor of Arts (Pass) met 2 jaar wo.

We vergelijken een Bachelor of Science (Pass) met 2 jaar wo.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Pass) met 3 jaar hbo.

Honours bachelor's degree

 • Duur: meestal 3 jaar.
 • Inhoud: een specialisatie binnen het vakgebied arts (bijvoorbeeld Engelse taal en literatuur of beeldende kunst) of science (bijvoorbeeld scheikunde of biologie) of vakken op het gebied van commerce (met meer theorie en/of specialisatie dan bij de pass bachelor); soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Meestal zijn er hogere cijfers nodig dan voor toelating tot de Pass bachelor. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Bachelor of Arts (Honours)
  • Bachelor of Commerce (Honours)
  • Bachelor of Science (Honours)

We vergelijken een Bachelor of Arts (Honours) met 2 jaar wo.

We vergelijken een Bachelor of Science (Honours) met 2 jaar wo.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Honours) met een hbo-bachelor of wo-bachelor.

Let op: soms vergelijken we een Bachelor of Arts (Honours) of Bachelor of Science (Honours) met een wo-bachelor. Dit is het geval wanneer het diploma met minimaal first class/division is behaald aan een topinstelling. Dit geldt niet altijd voor een Bachelor of Commerce (Honours).

We vergelijken een Bachelor of Arts (Honours), behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling, met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Science (Honours), behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling, met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Commerce (Honours), behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling, met een hbo-bachelor of wo-bachelor.

Professional bachelor's degree

 • Duur: 3 tot 5½ jaar.
 • Inhoud: hoorcolleges, vaak practica en/of een stage en soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: Bachelor, zoals:
  • Bachelor of Business Administration (BBA)
  • Bachelor of Computer Applications (BCA)
  • Bachelor of Engineering (BE/BEng)
  • Bachelor of Laws (LL.B.)
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
  • Bachelor of Technology (BTech)

We vergelijken een Bachelor of Engineering met een hbo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Technology met een hbo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Engineering, behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling, met een hbo-bachelor of wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Technology, behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling, met een hbo-bachelor of wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Laws (LL.B.) met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor of Computer Applications (BCA) met 3 jaar hbo.

Let op: sommige professional bachelors, zoals de Bachelor of Business Administration (BBA), verschillen per instelling qua en inhoud. Een instelling kan ook verschillende varianten van een BBA (of een andere professional bachelor) aanbieden. Daarom vergelijken wij sommige BBA’s met 3 jaar hbo en andere BBA’s met een hbo-bachelor of wo-bachelor.

Postgraduate bachelor's degree

 • Duur: 1 tot 3 jaar.
  • Een lerarenopleiding (Bachelor of Education) duurt meestal 1 jaar.
  • Voor rechtsgeleerdheid bestaat er zowel een postgraduate bachelor (3 jaar) als een professional bachelor (5 jaar). Beide leiden tot hetzelfde diploma (van hetzelfde niveau), de Bachelor of Laws.
  • De opleiding in Library and Information Science duurt altijd 1 jaar.
 • Inhoud: de lerarenopleiding is meestal gericht op het lesgeven in 2 schoolvakken en het curriculum bestaat uit onderwijskundige vakken, pedagogiek en didactiek. Studenten lopen stage en schrijven geen scriptie. Bij rechtsgeleerdheid ligt de nadruk op de theorie, maar studenten schrijven meestal geen scriptie. Library and Information Science is een combinatie van (praktijkgerichte) theorie en practica (geen scriptie).
 • Toelatingseisen: een bachelor, vaak met een bepaald gemiddelde.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot een masteropleiding.
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Bachelor of Education (BEd)
  • Bachelor of Laws (LL.B.)
  • Bachelor of Library and Information Science (BLIS).

We vergelijken een Bachelor of Education met een hbo-bachelor of een wo-bachelor (met een educatieve minor).

We vergelijken een Bachelor of Laws (LL.B.) met een wo-bachelor.

Post Graduate Diploma

 • Duur: 1-2 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de gekozen studierichting (vaak bedrijfskunde en management). Soms volgen studenten ook 1 of 2 vakken over wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Meestal schrijven ze geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een bachelor (mag in een niet-relevante studierichting), meestal met een bepaald gemiddelde, en soms een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: werk en soms toegang tot masteropleidingen (met vrijstellingen).
 • Diploma: Post Graduate Diploma + richting, bijvoorbeeld Post Graduate Diploma in Management.

We vergelijken een Post Graduate Diploma meestal met een post-hbo-kwalificatie of een hbo-master.

General master's degree

 • Duur: meestal 2 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van science, arts of commerce, soms een stage en meestal geen scriptie. Vaak is er weinig of geen aandacht voor wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
 • Toelatingseisen: een bachelor, mag ook in een niet-relevante studierichting. Er zijn soepelere toelatingseisen voor studenten met een honours bachelor dan voor studenten met een pass bachelor: met een pass bachelor moet je soms een toelatingsexamen doen en/of je pass bachelor met een hoger gemiddelde hebben behaald.
 • Functie van het diploma: toegang tot een vervolgopleiding (MPhil of PhD) of werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Master of Arts
  • Master of Commerce
  • Master of Science

We vergelijken een general master's degree met een hbo-master of met een 1-jarige wo-master.

Professional master's degree

 • Duur: 1-2 jaar, of 3 jaar voor een Master of Computer Applications.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de studierichting, soms een stage en soms een scriptie of onderzoeksproject.
 • Toelatingseisen: een bachelor, meestal in een relevante studierichting.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot een vervolgopleiding (MPhil of PhD).
 • Diploma: Master, zoals:
  • Master of Business Administration
  • Master of Computer Applications
  • Master of Engineering
  • Master of Social Work
  • Doctor of Medicine

We vergelijken een professional master's degree met een hbo-master of met een (1-jarige) wo-master.

Dual/integrated master's degree

 • Duur: 5 jaar
 • Inhoud: een bachelor- en masteropleiding gecombineerd. Vakken, soms een stage en soms een scriptie of onderzoeksproject.
 • Toelatingseisen: een Standard XII diploma, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: toegang tot een vervolgopleiding (MPhil of PhD) of werk.
 • Diploma: Bachelor + Master, zoals:
  • Bachelor of Engineering + Master of Engineering
  • Bachelor of Science + Master of Science

We vergelijken een dual/integrated master's degree met een hbo-master of met een (1-jarige) wo-master.

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster. De term philosophy betekent niet dat de opleiding bij de studierichting filosofie hoort, maar dat de opleiding vooral gaat om het doen van onderzoek. MPhil-opleidingen kunnen in elke studierichting voorkomen.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een scriptie.
 • Toelatingseisen: een master, vaak met een bepaald gemiddelde, en/of een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD).
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master.

Doctor of Philosophy (PhD)

Een Doctor of Philosophy (PhD) is een promotietraject aan een hogeronderwijsinstelling. Meestal studeren kandidaten verder in de richting van hun masteropleiding.

 • Duur: meestal 5 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: soms een bachelor, meestal een master, vaak met een bepaald gemiddelde en meestal een toelatingsexamen. Soms moeten studenten eerst een Master of Philosophy halen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy.