Soorten hogeronderwijsinstellingen

In India kunnen instellingen voor het hoger onderwijs zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs aanbieden. De uitzondering is een Institute of National Importance, dit type instelling biedt alleen opleidingen aan op wetenschappelijk niveau.

Er zijn verschillende soorten instellingen:

 • universiteiten (universities) en universitaire instellingen (university level institutions);
 • colleges en soortgelijke instellingen (institutions);
 • zelfstandige instellingen (stand-alone institutions).

Universiteiten en universitaire instellingen

Universiteiten en universitaire instellingen mogen graden uitreiken. De volgende soorten instellingen vallen binnen deze categorie:

 • central universities (centrale universiteiten);
 • state universities (staatsuniversiteiten);
 • open universities (open universiteiten, alleen voor afstandsonderwijs);
 • private universities (particuliere universiteiten);
 • deemed universities (instellingen met de status van een universiteit);
 • Institutes of National Importance;
 • institutes under State Legislature Act;
 • overige instellingen die graden mogen verlenen en zijn opgericht op basis van een State/Central Act of een Act of Parliament.

Institutes of National Importance

Institutes of National Importance zijn instellingen die bekendstaan om de hoge kwaliteit van hun onderwijs. Ze bieden alleen wetenschappelijk onderwijs aan. De Indiase overheid kan deze status aan instellingen verlenen. Bekende voorbeelden zijn de Indian Institutes of Technology (IITs) en de National Institutes of Technology (NITs). Toelating tot dit soort instellingen is zeer competitief. Op de website van het Ministry of Human Resource Development (MHRD) staat een overzicht van alle Institutes of National Importance. In deze beschrijving noemen we Institutes of National Importance topinstellingen.

Colleges

Colleges en soortgelijke instellingen (institutions) bieden onderwijs aan dat onder toezicht staat van een universiteit of universitaire instelling. Er zijn 2 soorten colleges:

 • university colleges/constituent colleges (opgericht door de universiteit of universitaire instelling);
 • affiliated colleges (verbonden aan de universiteit of universitaire instelling).

De universiteit of universitaire instelling bepaalt onder meer de inhoud van de opleidingen en reikt de officiële graden uit. Dat mogen beide soorten colleges niet zelf doen. Zij krijgen meer zelfstandigheid als zij de status ‘autonomous’ krijgen.

Autonomous colleges

Zowel university/constituent colleges als affiliated colleges kunnen de status autonomous krijgen. Autonomous colleges hebben meer zelfstandigheid dan colleges zonder deze status, bijvoorbeeld op het gebied van toelatingseisen en curricula. De universiteit of universitaire instelling kan de status autonomous voor colleges aanvragen bij de University Grants Commission (UGC). Zie de voorwaarden op de UGC-website.

Autonomous colleges blijven wel verbonden aan de universiteit of universitaire instelling die ook nog steeds de diploma’s uitreikt. Alleen staat nu ook de naam van het college op het diploma.

Zelfstandige instellingen (stand-alone institutions)

Stand-alone institutions zijn zelfstandige instellingen die niet verbonden zijn aan een universiteit of universitaire instelling. Ze mogen geen graden uitreiken, dus studenten behalen er andere diploma’s. Voorbeelden van stand-alone institutions zijn polytechnics en nursing institutes. Voor een diplomawaardering is het belangrijk om te controleren of de instelling erkend is en geaccrediteerd is. Zie Kwaliteitszorg: erkenning en accreditatie.

Toelating tot hoger onderwijs

In India zijn er 2 vormen van toelating:

 • directe toelating tot hoger onderwijs;
 • indirecte toelating tot hoger onderwijs.

Directe toelating tot hoger onderwijs

Directe toelating tot hoger onderwijs betekent dat leerlingen met hun behaalde diploma kunnen worden toegelaten tot hoger onderwijs. Er kunnen wel eisen worden gesteld aan de cijfers en/of het vakkenpakket. De volgende diploma’s kunnen recht geven op directe toelating:

 • (Vocational) Standard XII diploma (of een variant daarvan);
 • Diploma van een state board (of een variant daarvan).

Indirecte toelating tot hoger onderwijs

Indirecte toelating tot hoger onderwijs betekent dat hogeronderwijsinstellingen aanvullende toelatingseisen hebben naast de eisen voor directe toelating. Voorbeelden hiervan zijn een toelatingsexamen en een interview.

Toelatingsexamens

Er bestaan nationale toelatingsexamens, maar ook toelatingsexamens van staten of hogeronderwijsinstellingen. Een overzicht van nationale toelatingsexamens is te vinden op de website van de National Testing Agency (NTA). Op de NTA-website staat informatie over toelatingsexamens van instellingen die de NTA namens hen afneemt.

Graden in het hoger onderwijs

De graden die studenten in het hoger onderwijs kunnen behalen zijn:

 • Bachelor
 • Master
 • PhD

Bachelor

Instellingen kunnen verschillende soorten bacheloropleidingen aanbieden:

 • pass bachelor
 • honours bachelor
 • professional bachelor
 • postgraduate bachelor

Pass bachelor

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: meestal Engels, een moderne Indiase taal en 3 keuzevakken op het gebied van arts (bijvoorbeeld geesteswetenschappen en kunst), science (bijvoorbeeld scheikunde, wiskunde en natuurkunde) of commerce (bijvoorbeeld bedrijfskunde, accountancy en economie); geen scriptie. 
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met aanvullende eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating. 
 • Diploma: Bachelor of Arts (Pass), Bachelor of Science (Pass), Bachelor of Commerce (Pass). In plaats van ‘Pass’ komt ook de term ‘General’ voor.

Een Bachelor of Arts (Pass)/Bachelor of Science (Pass) is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar van een 3-jarige bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor of Commerce (Pass) is qua niveau vergelijkbaar met 3 jaar van een 4-jarige bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs.

Honours bachelor

 • Duur: meestal 3 jaar.
 • Inhoud: een specialisatie binnen het vakgebied arts (bijvoorbeeld Engelse taal en literatuur of beeldende kunst) of science (bijvoorbeeld scheikunde of biologie) of vakken op het gebied van commerce (met meer theorie en/of specialisatie dan bij de pass bachelor); soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met aanvullende eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Meestal zijn er hogere cijfers nodig dan voor toelating tot de Pass bachelor. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor of Arts (Honours), Bachelor of Science (Honours), Bachelor of Commerce (Honours).

Een Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Science (Honours) is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar van een 3-jarige bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor of Commerce (Honours) is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Let op: soms is een Bachelor of Arts (Honours) of Bachelor of Science (Honours) qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. Dit is het geval wanneer het diploma met minimaal first class/division is behaald aan een topinstelling. Dit geldt niet altijd voor een Bachelor of Commerce (Honours).

Een Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Science (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor of Commerce (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Professional bachelor

 • Duur: 3 tot 5½  jaar. 
 • Inhoud: hoorcolleges, vaak practica en/of een stage en soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: het Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met aanvullende eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor, zoals Bachelor of Engineering (BE/BEng), Bachelor of Technology (BTech), Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Computer Applications (BCA), Bachelor of Business Administration (BBA). 

Een Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs.

Een Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor of Laws (LL.B.) is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor of Computer Applications (BCA) is qua niveau vergelijkbaar met 3 jaar van een 4-jarige bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs.

Let op: sommige professional bachelors, zoals de Bachelor of Business Administration (BBA), verschillen per instelling qua duur en inhoud. Een instelling kan ook verschillende varianten van een BBA (of een andere professional bachelor) aanbieden. Daarom vergelijken wij sommige BBA’s met 3 jaar hoger beroepsonderwijs en andere BBA’s met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Postgraduate bachelor

 • Duur: 1 tot 3 jaar. Een lerarenopleiding (Bachelor of Education) duurt meestal 1 jaar. Voor rechtsgeleerdheid bestaat er zowel een postgraduate bachelor (3 jaar) als een professional bachelor (5 jaar). Beide leiden tot hetzelfde diploma (van hetzelfde niveau), de Bachelor of Laws. De opleiding in Library and Information Science duurt altijd 1 jaar.
 • Inhoud: de lerarenopleiding is meestal gericht op het lesgeven in 2 schoolvakken en het curriculum bestaat uit onderwijskundige vakken, pedagogiek en didactiek. Studenten lopen stage en schrijven geen scriptie. Bij rechtsgeleerdheid ligt de nadruk op de theorie, maar studenten schrijven meestal geen scriptie. Library and Information Science is een combinatie van (praktijkgerichte) theorie en practica (geen scriptie).
 • Toelatingseisen: een bachelorgraad, vaak met een bepaald gemiddelde.
 • Diploma: Bachelor of Education (Bed), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Library and Information Science (BLIS).

Een Bachelor of Education is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad (met een educatieve minor) in het wetenschappelijk onderwijs of een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs.

Een Bachelor of Laws (LL.B.) is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Master

Instellingen kunnen verschillende soorten masteropleidingen aanbieden:

 • general master
 • professional master
 • dual/integrated master
 • Master of Philosophy

General master

 • Duur: meestal 2 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van science, arts of commerce, soms een stage en meestal geen scriptie. Vaak is er weinig of geen aandacht voor wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 
 • Toelatingseisen: een bachelorgraad, mag ook in een niet-relevante studierichting. Er zijn soepelere toelatingseisen voor studenten met een honours bachelor dan voor studenten met een pass bachelor: met een pass bachelor moet je soms een toelatingsexamen doen en/of je pass bachelor met een hoger gemiddelde hebben behaald.
 • Diploma: Master of Science, Master of Arts, Master of Commerce.

Een general master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of met een 1-jarige mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Professional master

 • Duur: 1-2 jaar, of 3 jaar voor een Master of Computer Applications.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de studierichting, soms een stage en soms een scriptie of onderzoeksproject.
 • Toelatingseisen: een bachelorgraad, meestal in een relevante studierichting.
 • Diploma: Master, zoals Master of Business Administration, Master of Computer Applications, Master of Engineering, Master of Social Work, Doctor of Medicine.

Een professional master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of met een (1-jarige) mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Dual/integrated master

 • Duur: 5 jaar 
 • Inhoud: een bachelor- en masteropleiding gecombineerd. Vakken, soms een stage en soms een scriptie of onderzoeksproject.
 • Toelatingseisen: Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met aanvullende eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Een instelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Diploma: Bachelor + Master, zoals Bachelor of Engineering + Master of Engineering, Bachelor of Science + Master of Science.

Een dual/integrated master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of met een (1-jarige) mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Master of Philosophy

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en een scriptie.
 • Toelatingseisen: een mastergraad, vaak met een bepaald gemiddelde, en/of een toelatingsexamen.
 • Diploma: Master of Philosophy.

Een Master of Philosophy is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.

PhD

 • Duur: meestal 5 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: soms een bachelorgraad, meestal een mastergraad, vaak met een bepaald gemiddelde en meestal een toelatingsexamen. Soms moeten studenten eerst een Master of Philosophy halen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy.

Andere diploma's in het hoger onderwijs

Studenten in India kunnen in het hoger onderwijs niet alleen graden behalen. Na sommige opleidingen krijgen zij een ander soort diploma. Dit is zo wanneer zij een opleiding hebben gevolgd aan een stand-alone institution. Dit zijn instellingen die niet verbonden zijn aan een universiteit of een university level institution. Ze mogen daarom geen graden, zoals een bachelorgraad, uitreiken. Studenten ontvangen aan het einde van hun opleiding een ander soort diploma.

Soorten opleidingen

Sommige  opleidingen leiden studenten op voor medische of technische beroepen. Daarnaast zijn er allerlei opleidingen in de richtingen bedrijfskunde en management. Er kunnen onderling grote verschillen zijn qua toelatingseisen, opleidingsduur, inhoud en doorstroomrechten. Daardoor varieert ook het niveau van de diploma’s. Hier beschrijven we er 2 die veel voorkomen:

 • Diploma in General Nursing and Midwifery 
 • Post Graduate Diploma

Diploma in General Nursing and Midwifery

 • Duur: 3 jaar
 • Inhoud: vakken op het gebied van verpleegkunde en verloskunde en stage(s), geen wetenschappelijke onderzoeksmethoden en/of scriptie.
 • Toelatingseisen: Standard XII diploma (of een variant daarvan), vaak met aanvullende eisen voor bepaalde vakken en/of cijfers.
 • Diploma: Diploma in General Nursing and Midwifery, uitgereikt door een State Board of Nursing and Midwifery (of een variant daarvan). 

Het Diploma in General Nursing and Midwifery van een State Board of Nursing and Midwifery (of een variant daarvan) is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar van een 4-jarige bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs.

Post Graduate Diploma 

 • Duur: 1-2 jaar.
 • Inhoud: vakken op het gebied van de gekozen studierichting (vaak bedrijfskunde en management). Soms volgen studenten ook 1 of 2 vakken over wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Meestal schrijven ze geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een bachelorgraad (mag in een niet-relevante studierichting), meestal met een bepaald gemiddelde, en soms een toelatingsexamen. 
 • Diploma: Post Graduate Diploma + richting, bijvoorbeeld Post Graduate Diploma in Management.

Een Post Graduate Diploma is qua niveau meestal vergelijkbaar met een post-hbo-kwalificatie of een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs.

Diploma van een board

Studenten doen soms examens van een state board (of een variant daarvan). Zij krijgen dan een diploma van de board en niet van de onderwijsinstelling zelf. Zie 'Examens van een board'.