Terug naar boven

Beoordelingen voortgezet onderwijs

Er is geen landelijk vastgesteld beoordelingssysteem voor het voortgezet onderwijs. De central boards en state boards maken gebruik van hun eigen beoordelingssysteem. Dit systeem staat vaak vermeld op de achterkant van het diploma en/of de cijferlijst.

Ook publiceren de boards hun beoordelingssysteem meestal op hun website, bijvoorbeeld in hun syllabus. Zie bijvoorbeeld deze websites:

De boards gebruiken soms letters (letter grade) en bijbehorende percentages, soms cijfers en/of een classificatie. Ook kan het per vak verschillen wat de hoogst mogelijke score is of wat de grens tussen voldoende en onvoldoende is.

Beoordelingen hoger onderwijs

De University Grants Commission (UGC) adviseert Indiase instellingen het volgende beoordelingssysteem te gebruiken:

Letter grade Resultaat Betekenis Score
O Outstanding Uitmuntend 10
A+ Excellent Uitstekend 9
A Very good Zeer goed 8
B+ Good Goed 7
B Above average Bovengemiddeld 6
C Average Gemiddeld 5
P Pass Voldoende 4
F Fail Onvoldoende 0
Ab Absent Afwezig 0

Verschillende instellingen gebruiken dit systeem, maar het is niet verplicht. Veel instellingen hebben een eigen beoordelingssysteem ontwikkeld.

Sommige instellingen vertalen de behaalde resultaten ook in een classificatie die naast de cijfers op het diploma staat. Dit is een voorbeeld van zo’n classificatiesysteem:

Percentage Classificatie
60-100 First Division
50-59 Second Division
40-49 Third Division
0-39 Fail

Let op: in plaats van ‘division’ wordt ook de term ‘class’ gebruikt. En soms wordt de classificatie niet gebaseerd op een percentage, maar op het Cumulative Grade Point Average (CGPA). Op de website van de instelling staat meestal informatie over het beoordelingssysteem en/of classificaties en hoe deze berekend worden. De informatie kan ook op (de achterkant van) de cijferlijst staan.