Onderwijsinstellingen en opleidingen in India

Hieronder leggen we uit welke soorten Indiase onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. We controleren de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | boards

Leerlingen volgen het voortgezet onderwijs aan een school, maar ze doen de eindexamens via een board. Er zijn 2 soorten boards:

 • state boards, bijvoorbeeld de board van de staat Punjab;
 • central boards.

State boards

India bestaat uit 28 staten. Elke staat heeft 1 of meerdere boards. In sommige staten zijn er aparte boards voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Central boards

Er zijn 3 central boards:

De central boards stellen iets hogere eisen dan de state boards. Daarom kunnen de diploma’s van de central boards, in tegenstelling tot diploma’s van state boards, soms met een vwo-diploma vergeleken worden.

Erkenning van boards controleren

Omdat leerlingen hun officiële diploma van een board krijgen, hoeft je alleen de erkenning van de board te controleren, niet van de middelbare school. Op de website van de Council of Boards of School Education (COBSE) staat een overzicht van de erkende boards.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er op letten dat de student een diploma heeft van een erkende board. We beschrijven de diploma’s van de boards op de webpagina Basis- en voortgezet onderwijs. Ook moet je letten op de vakken die leerlingen hebben gevolgd, zie Studieresultaten voortgezet onderwijs.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen in India:

 • universiteiten (universities) en universitaire instellingen (university level institutions);
 • colleges;
 • stand-alone institutions.

Universiteiten en universitaire instellingen

Universiteiten en universitaire instellingen mogen graden uitreiken, zoals een bachelor of master. De volgende soorten instellingen vallen binnen deze categorie:

 • centrale universiteiten (central universities);
 • staatsuniversiteiten (state universities);
 • open universiteiten, alleen voor afstandsonderwijs (open universities);
 • privé-universiteiten (private universities);
 • instellingen met de status van een universiteit (deemed universities);
 • Institutes of National Importance;
 • institutes under State Legislature Act;
 • overige instellingen die graden mogen verlenen en zijn opgericht op basis van een State/Central Act of een Act of Parliament.

Erkenning van universiteiten en universitaire instellingen controleren

Colleges

Colleges verzorgen onderwijs dat onder toezicht staat van een universiteit of universitaire instelling. Er zijn 2 soorten colleges:

 • university colleges/constituent colleges (opgericht door de universiteit of universitaire instelling);
 • affiliated colleges (verbonden aan de universiteit of universitaire instelling).

De universiteit of universitaire instelling bepaalt onder meer de inhoud van de opleidingen en reikt de officiële graden uit. Dat mogen beide soorten colleges niet zelf doen. Colleges krijgen meer zelfstandigheid als zij de status ‘autonomous college’ krijgen.

Autonomous colleges

Autonomous colleges hebben meer zelfstandigheid dan colleges zonder deze status, bijvoorbeeld op het gebied van toelatingseisen en curricula. De universiteit of universitaire instelling kan de status autonomous voor colleges aanvragen bij de UGC. Op de UGC-website staan de voorwaarden voor de status autonomous.

Autonomous colleges blijven wel verbonden aan de universiteit of universitaire instelling die ook nog steeds de diploma’s uitreikt. Alleen staat nu ook de naam van het college op het diploma.

Controleren aan welke universiteit een college verbonden is

Colleges zijn altijd verbonden aan een universiteit. Je kunt op de volgende manier controleren aan welke universiteit een college verbonden is:

 • Zoek het college op in de overzichten van de UGC:
 • In deze overzichten staat meestal aan welke universiteit het college verbonden (affiliated) is.
 • Controleer vervolgens of de universiteit erkend is. Zie 'Erkenning van universiteiten en universitaire instellingen controleren' hierboven.

Stand-alone institutions

Stand-alone institutions (zelfstandige instellingen) zijn niet verbonden een universiteit of universitaire instelling. Het kunnen technische onderwijsinstellingen zijn, zoals polytechnics, instellingen voor lerarenopleidingen en nursing institutes voor verpleegkunde-opleidingen. Stand-alone institutions mogen geen graden uitreiken, zoals bachelors en masters. Studenten behalen er alleen ander soort diploma’s, zoals een Diploma in General Nursing and Midwifery of een Post Graduate Diploma.

Erkenning van stand-alone institutions controleren

Voor stand-alone institutions volg je de stappen die we beschrijven bij:

Hoger onderwijs | topinstellingen

Nadat je hebt gecontroleerd of een onderwijsinstelling erkend is, is het belangrijk dat je controleert of een onderwijsinstelling een topinstelling is. Dit heeft namelijk invloed op het niveau van het diploma. Met een 'topinstelling' bedoelen we hogeronderwijsinstellingen die:

 • de status Institute of National Importance hebben; of
 • het hoogste NAAC-accreditatieniveau hebben.

Institutes of National Importance

Institutes of National Importance zijn instellingen die bekendstaan om de hoge kwaliteit van hun onderwijs. Ze bieden alleen wetenschappelijk onderwijs aan. De Indiase overheid kan deze status aan instellingen verlenen. Bekende voorbeelden zijn de Indian Institutes of Technology (IITs) en de National Institutes of Technology (NITs). Toelating tot dit soort instellingen is zeer competitief.

Controleren of een instelling de status Institute of National Importance heeft

Op de website van het Ministry of Human Resource Development (MHRD) staat een overzicht van Institutes of National Importance.

NAAC-accreditatieniveau

Een onderwijsinstelling kan ook een topinstelling zijn als die het hoogste NAAC-accreditatieniveau heeft. De NAAC heeft regelmatig haar beoordelingssysteem gewijzigd. Daarom kan een bepaald niveau het ene jaar het hoogste zijn, terwijl dat in een ander jaar niet zo is.

Controleren welk NAAC-accreditatieniveau een instelling in het verleden had

Om te controleren welk NAAC-accreditatieniveau een onderwijsinstelling in het verleden (op de afstudeerdatum van een diploma) had, volg je deze stappen:

 • Controleer welke afstudeerdatum op het diploma staat.
 • Open daarna de NAAC-database voor historische accreditatiegegevens.
 • Zoek de instelling (voer de naam in) in de database:
  • Klik achter ‘Select Institute Type’ op ‘Select’ en kies het soort onderwijsinstelling.
  • Als je klikt op ‘Select state’, dan kun je eventueel ook de staat kiezen waarin de onderwijsinstelling ligt. Dit is niet verplicht.
  • Typ achter ‘Institution name’ (een deel van) de naam van de onderwijsinstelling.
  • Klik op ‘Search’. Je krijgt nu een overzicht van de zoekresultaten.
 • Staat de onderwijsinstelling niet in de zoekresultaten?
  • Probeer dan nog een keer te zoeken met alleen het soort instelling ('Select Institute Type') en de staat ('Select state'), niet met de naam van de instelling. Soms schrijft de NAAC de naam van de instelling namelijk anders dan op het diploma staat.
  • Staat de instelling nog steeds niet in de zoekresultaten? Dan was de instelling in het verleden niet geaccrediteerd door NAAC. Het was dus geen topinstelling op de afstudeerdatum.
 • Staat de onderwijsinstelling wel in de zoekresultaten? Controleer dan welk NAAC-accreditatieniveau de instelling had op de afstudeerdatum. Let op:
  • Bij ‘EC date’ kun je zien wanneer een NAAC-accreditatieniveau is ingegaan. De accreditatie is 5 jaar geldig vanaf de EC date.
  • Heb je bijvoorbeeld een diploma met een afstudeerdatum in 2015 en een EC date in 2013, dan is het NAAC-accreditatieniveau dus nog geldig op de afstudeerdatum.
  • De database bevat NAAC-accreditatiebesluiten tot en met 2018. Die zijn dus geldig tot en met 2023. Let wel op de maand van het besluit: bij een besluit uit bijvoorbeeld september 2018, is de accreditatiestatus geldig tot en met september 2023. De accreditatiestatus vanaf oktober 2023 kun je dan hieronder controleren via het stappenplan bij ‘Controleren welk NAAC-accreditatieniveau een instelling nu heeft’.
 • Kijk in de onderstaande tabel of dat het hoogste NAAC-accreditatieniveau was op de EC date. Zo ja, dan was de instelling op de afstudeerdatum een topinstelling.
EC date Augustus 2001 t/m maart 2002 April 2002 t/m maart 2007 April 2007 t/m juni 2016 Vanaf juli 2016
Hoogste NAAC-accreditatieniveau A+++++ of een 5 A++ A A++

Controleren welk NAAC-accreditatieniveau een instelling nu heeft

Wil je weten welke NAAC-accreditatieniveau een onderwijsinstelling in 2023 of eerder had? Ga dan naar ‘Controleren welk NAAC-accreditatieniveau een instelling in het verleden had’ hierboven.

Wil je weten welk NAAC-accreditatieniveau een onderwijsinstelling nu heeft? De NAAC heeft daarvoor ook een database op haar website, alleen is het op dit moment niet mogelijk om in Nederland die website te openen. Maar soms publiceren Indiase onderwijsinstellingen wel informatie over hun NAAC-accreditatieniveau op hun website. Op die manier kun je alsnog het huidige NAAC-accreditatieniveau van een instelling vinden. Dat doe je als volgt:

 • Open een zoekmachine en zoek op ‘NAAC’ in combinatie met de naam van de Indiase onderwijsinstelling.
 • Controleer of je in de zoekresultaten informatie kunt vinden over het NAAC-accreditatieniveau van de Indiase onderwijsinstelling.
 • Heeft de onderwijsinstelling A++ als accreditatieniveau? Dan is de onderwijsinstelling momenteel een topinstelling.
 • Heeft de onderwijsinstelling geen A++ als accreditatieniveau? Dan is het momenteel geen topinstelling. Een voorbeeld:
  • Als je zoekt op ‘NAAC University of Calicut’, dan krijg je in de zoekresultaten een link naar informatie over het NAAC-accreditatieniveau van de University of Calicut.
  • Je kunt daar vinden dat deze universiteit vanaf 2022 NAAC-accreditatieniveau A+ heeft. A+ is op dit moment niet het hoogste accreditatieniveau van NAAC, dus deze universiteit is nu geen topinstelling.
 • Kun je geen informatie vinden over het NAAC-accreditatieniveau? Neem dan contact met de Indiase onderwijsinstelling en vraag welk NAAC-accreditatieniveau ze hebben.

Hoger onderwijs | opleidingen

Soms moet je ook controleren of een onderwijsinstelling geaccrediteerd is voor een specifieke opleiding of studierichting. Dat is het geval bij:

 • technische opleidingen;
 • opleidingen via afstandsonderwijs;
 • opleidingen voor een , zoals arts, leraar of verpleegkundige.

Technische opleidingen

Technische opleidingen moeten geaccrediteerd zijn door AICTE.

Accreditatie van technische opleidingen controleren

 • Open de database van AICTE.
 • Zoek de onderwijsinstelling van de opleiding op.
 • Klik onder 'Course details' op 'Click here' .
 • Er verschijnt nu een overzicht van de opleidingen waarvoor de onderwijsinstelling geaccrediteerd is door AICTE.
 • Staat de opleiding er niet tussen? Dan is deze waarschijnlijk niet geaccrediteerd.

Opleidingen via afstandsonderwijs

Opleidingen die via afstandsonderwijs worden aangeboden, moeten geaccrediteerd zijn door het Distance Education Bureau (DEB). Soms mag een instelling alleen bepaalde opleidingen aanbieden via afstandsonderwijs. Het is ook mogelijk dat een instelling alle opleidingen via afstandsonderwijs mag aanbieden. De accreditatie is altijd voor een beperkte periode.

Accreditatie van opleidingen via afstandsonderwijs controleren

Op de website van DEB staan overzichten van geaccrediteerde opleidingen via afstandsonderwijs per instelling.

Opleidingen voor een beschermd beroep

Opleidingen voor een beschermd beroep, zoals arts, leraar of verpleegkundige, moeten in India geaccrediteerd zijn door een professional council. Professional councils zijn organisaties die verbonden zijn aan de UGC. Zij bepalen bijvoorbeeld welke instellingen opleidingen mogen aanbieden voor beschermde beroepen en bepaalde onderwijssectoren.

Accreditatie van opleidingen voor een beschermd beroep controleren

Op de UGC-website staat een overzicht van alle professional councils. Op de website van een professional council staat altijd een overzicht van instellingen en de opleidingen die zij mogen aanbieden.