Studieresultaten voortgezet onderwijs

De boards beoordelen studieresultaten op hun eigen manier. Vaak staat op de achterkant van het diploma en/of de cijferlijst hoe ze dat doen. Ook publiceren de boards hun beoordelingssysteem vaak op hun website, bijvoorbeeld in hun syllabus. Zie bijvoorbeeld:

De boards gebruiken soms letters (letter grade) en bijbehorende percentages, soms cijfers en/of een classificatie. Ook kan per vak verschillen wat de hoogst mogelijke score is of wat de grens tussen voldoende en onvoldoende is.

Relevante vakken

Bij diploma's uit het voortgezet onderwijs controleren we of studenten relevante vakken hebben gevolgd. Een vak kunnen we meetellen als 'relevant vak' wanneer:

 • de leerling is geslaagd voor het board-examen van dat vak; en
 • het vak voldoende theorie omvat.

Board-examens

Leerlingen kunnen voor vakken examen doen via de board en/of via de middelbare school. We tellen alleen de examens van de board mee voor een diplomawaardering. Vakken waar leerlingen alleen een schoolexamen in hebben gedaan, tellen we niet mee. Bij diploma's van de CBSE en de CISCE tellen we de vakken in onderstaande tabel niet mee voor een diplomawaardering.

Board Vakken die niet meetellen voor een diplomawaardering
CBSE
 • general studies (algemene studie)
 • physical & health education (lichamelijke opvoeding en gezondheid)
 • work experience (werkervaring)
CISCE
 • socially useful productive work and community service
  Dit vak staat op de cijferlijst (Statement of Marks) soms afgekort als supw & community service.

Let op: niet alle boards vermelden even duidelijk voor welke vakken er sprake is van alleen schoolexamens. Dan blijkt dat alleen uit de cijferlijst, bijvoorbeeld wanneer er geen cijfer achter het vak staat. Soms is het nodig om in de syllabus van een board na te zoeken in welke vakken leerlingen alleen schoolexamen doen. De meeste boards publiceren hun syllabus

Hoeveelheid theorie in een vak

We legden hierboven uit dat we alleen examens van een board mee kunnen tellen voor een diplomawaardering. Maar we controleren ook of een vak voldoende theorie omvat. Er zijn de volgende soorten vakken:

 • theoretische vakken (vakken met alleen theorie);
 • vakken met een theoretisch én een praktisch onderdeel; en
 • vakken met niet of nauwelijks theorie.

Meestal tellen wij de vakken in de laatste categorie niet mee voor een diplomawaardering. Theoretische vakken en vakken met theorie en praktijk tellen wij meestal wel mee. Dit noemen wij relevante vakken (voor een diplomawaardering).

Let op: informatie over de verhouding theorie en praktijk en een beschrijving van de inhoud van vakken vind je in de syllabus van de board. Meestal publiceren boards hun syllabus op hun website.

Documenten voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn een diploma en cijferlijst van een erkende board nodig. Documenten van de middelbare school zelf zijn niet voldoende. Vaak is het mogelijk om resultaten te controleren op de website van de board (die het behaalde diploma heeft uitgereikt).

Studieresultaten hoger onderwijs

De University Grants Commission (UGC) adviseert Indiase instellingen het volgende beoordelingssysteem te gebruiken:

Letter grade Resultaat Betekenis Score
O Outstanding Uitmuntend 10
A+ Excellent Uitstekend 9
A Very good Zeer goed 8
B+ Good Goed 7
B Above average Bovengemiddeld 6
C Average Gemiddeld 5
P Pass Voldoende 4
F Fail Onvoldoende 0
Ab Absent Afwezig 0

Verschillende onderwijsinstellingen gebruiken dit systeem, maar het is niet verplicht. Veel instellingen hebben een eigen beoordelingssysteem ontwikkeld.

Sommige instellingen vertalen de behaalde resultaten ook in een classificatie die naast de cijfers op het diploma staat. Dit is een voorbeeld van zo’n classificatiesysteem:

Percentage Classificatie
60-100 First Division
50-59 Second Division
40-49 Third Division
0-39 Fail

Let op:

 • In plaats van ‘division’ wordt ook de term ‘class’ gebruikt. En soms wordt de classificatie niet gebaseerd op een percentage, maar op het Cumulative Grade Point Average (CGPA). Op de website van de instelling staat meestal informatie over het beoordelingssysteem en/of classificaties en hoe deze berekend worden. De informatie kan ook op (de achterkant van) de cijferlijst staan.
 • Soms is het mogelijk studieresultaten te controleren op de website van de onderwijsinstelling.

Documenten hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs moeten studenten alle behaalde diploma’s met cijferlijsten laten zien.

Let op:

 • Als studenten hun opleidingen aan een college hebben gevolgd, dan moeten zij diploma’s en cijferlijsten van de bijbehorende universiteit laten zien. Bij autonomous colleges moet alleen het diploma van de universiteit zijn en mogen de cijferlijsten van het autonomous college zijn. Zie voor meer informatie: Hoger onderwijs | erkenning onderwijsinstellingen.
 • Soms doen studenten examens van een state board (of een variant daarvan). Ze krijgen dan hun diploma van de state board en niet van de onderwijsinstelling zelf. Dit komt vaak voor bij technische en medische opleidingen en opleidingen voor een . Om te achterhalen of studenten examens bij een state board moeten doen controleer de informatie op:
  • de website van de onderwijsinstelling; of
  • de website van de overheid van de Indiase staat waar de student de opleiding volgt.