Basisonderwijs

Het basisonderwijs (elementary education) in India duurt 8 jaar. Leerlingen van 6 tot 14 jaar doorlopen de volgende 2 fases:

 • onderbouw basisonderwijs (primary stage, grade I-V);
 • bovenbouw basisonderwijs (upper primary stage, grade VI-VIII).

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in India duurt 4 jaar. Leerlingen van 14 tot 18 jaar doorlopen 2 fases:

Standard X diploma

Leerlingen sluiten de onderbouw van het voortgezet onderwijs (secondary education) sluiten leerlingen af met examens voor een Standard X diploma.

 • Duur: 2 jaar (grade IX-X).
 • Inhoud: meestal 5 examenvakken (zie de alinea 'Curriculum Standard X diploma').
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en sommige opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Standard X diploma. Let op: de diplomanaam varieert, veel voorkomende namen zijn All India Secondary School Certificate, Indian Certificate of Secondary Education, Secondary School Certificate.

Wij vergelijken het Standard X diploma (of een variant daarvan) met een vmbo-t-diploma.

Curriculum Standard X diploma

Het National Curriculum Framework (NCF) van de National Council of Educational Research and Training (NCERT) is een landelijke richtlijn voor het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. De Indiase staten kunnen deze richtlijn gebruiken om hun curriculum vorm te geven. Ze mogen hier ook van afwijken.

Leerlingen doen meestal in 5 vakken examen voor een Standard X diploma. Er zijn geen profielen in de onderbouw. Soms mogen leerlingen 1 of meerdere examenvakken zelf kiezen. Meestal doen zij echter examen in de volgende vakken:

 • 2 talen;
 • wiskunde;
 • science (een samenstelling van biologie, natuurkunde en scheikunde);
 • social science (meestal een samenstelling van aardrijkskunde, sociologie, economie, politicologie en geschiedenis).

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Na het behalen van een Standard X diploma kunnen leerlingen doorstromen naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior secondary education; in plaats van senior wordt het ook higher of upper secondary education genoemd. De bovenbouw bestaat uit een algemeen vormende (academic stream) en een beroepsgerichte variant (vocational stream). Afhankelijk van welke variant leerlingen kiezen, behalen ze 1 van de volgende 2 diploma's:

Standard XII diploma

Leerlingen sluiten de algemeen vormende variant van de bovenbouw (academic stream) af met examens voor een Standard XII diploma.

 • Duur: 2 jaar (grade XI en XII).
 • Inhoud: meestal 5 examenvakken (zie de alinea 'Curriculum Standard XII diploma').
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Standard XII diploma. Let op: de diplomanaam varieert, veel voorkomende namen zijn All India Senior School Certificate, Indian School Certificate, Higher Secondary School Certificate, Intermediate Examination Certificate.

We vergelijken het Standard XII diploma (of een variant daarvan) met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

Curriculum Standard XII diploma

Het curriculum van het Standard XII diploma bestaat meestal uit:

 • 1 of 2 talen;
 • 3 of 4 keuzevakken.

Keuzevakken

Leerlingen aan het begin van grade XI meestal een profiel (group, faculty of stream) waar de keuzevakken dan onder vallen. Veelvoorkomende profielen zijn:

 • commerce (bijvoorbeeld bedrijfskunde, accountancy, economie);
 • science (exacte vakken, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde);
 • humanities/arts (bijvoorbeeld geschiedenis, politicologie, sociologie).

Het aanbod keuzevakken is over het algemeen groot. De vakken kunnen flink van elkaar verschillen qua inhoud en doelstelling.

Vocational Standard XII diploma

Leerlingen sluiten de beroepsgerichte variant van de bovenbouw (vocational stream) af met examens voor een Vocational Standard XII diploma.

 • Duur: 2 jaar (grade XI en XII).
 • Inhoud: 1 of 2 talen en 3 of 4 beroepsgerichte keuzevakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs of werk. Soms ook toegang tot hoger onderwijs. De examenvakken moeten dan wel aansluiten bij de gekozen studierichting.
 • Diploma: Vocational Standard XII diploma. Let op: de diplomanaam varieert, bijvoorbeeld Vocational Higher Secondary Certificate.

We vergelijken het Vocational Standard XII diploma (of een variant daarvan) met een voldoende in 5 relevante vakken met een mbo-diploma niveau 4.

Examens van een board

Aan het einde van de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs doen leerlingen examen. Zij doen examen aan een board (bestuur) waaraan hun middelbare school verbonden is. Er zijn 2 soorten:

 • state boards, bijvoorbeeld de board van de staat Punjab.
 • central boards, nationale boards;

Op de website van de Central Reserve Police Force (CRPF) staat een overzicht van alle erkende boards van India. Daarnaast doen leerlingen voor sommige vakken alleen een schoolexamen. Voor een diplomawaardering tellen wij die vakken niet mee.

State boards

India bestaat uit 28 staten. Elke staat heeft 1 of meerdere boards. In sommige staten zijn er aparte boards voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Central boards

Er zijn 3 central boards:

 • Central Board of Secondary Education (CBSE);
 • Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE);
 • National Institute of Open Schooling (NIOS).

De central boards stellen iets hogere eisen dan de state boards. Daarom kunnen de diploma’s van de central boards, in tegenstelling tot diploma’s van state boards, soms met een vwo-diploma vergeleken worden. Dit zijn de diploma's van de central boards:

All India Senior School Certificate van de CBSE

 • Duur: 2 jaar
 • Inhoud: minimaal 5 examenvakken, waaronder Engels of Hindi. Leerlingen volgen onderwijs in het Engels of Hindi. Op de website van de CBSE staat uitgebreide informatie over de curriculum.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: All India Senior School Certificate.

We vergelijken het All India Senior School Certificate met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

We vergelijken het All India Senior School Certificate met als resultaat A1, A2 of B1 in 5 relevante vakken met een vwo-diploma.

Indian School Certificate van de CISCE

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: minimaal 4 examenvakken, waaronder Engels. Leerlingen volgen onderwijs in het Engels. Op de website van de CISCE staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Indian School Certificate.

We vergelijken het Indian School Certificate met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

We vergelijken het Indian School Certificate met als resultaat een gemiddelde van minimaal 75% in 5 relevante vakken met een vwo-diploma.

Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination van de NIOS

 • Duur: 2 jaar
 • Inhoud: minimaal 5 examenvakken (1 of 2 talen en 3 of 4 keuzevakken). Leerlingen volgen onderwijs in het Engels, Hindi, Odia, Bengali, Gujarati of Urdu. Op de website van de NIOS staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination.

We vergelijken het Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

We vergelijken het Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination met als resultaat A, B of C in 5 relevante vakken met een vwo-diploma.