Basis- en voortgezet onderwijs in India

Het basisonderwijs (elementary education) in India duurt 8 jaar. Leerlingen van 6 tot 14 jaar doorlopen de volgende 2 fases:

 • onderbouw basisonderwijs (primary stage, grade I-V);
 • bovenbouw basisonderwijs (upper primary stage, grade VI-VIII).

Het voortgezet onderwijs in India duurt 4 jaar. Leerlingen van 14 tot 18 jaar doorlopen 2 fases:

 • onderbouw voortgezet onderwijs (secondary education) met aan het einde examens voor een Standard X diploma;
 • bovenbouw voortgezet onderwijs (higher/senior/upper secondary education) met aan het einde examens voor:

Leerlingen doen eindexamen via een board waaraan hun middelbare school verbonden is. Als ze slagen, krijgen ze hun diploma van deze board.

Standard X diploma van een board

'Standard X diploma' is de verzamelnaam voor het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De precieze diplomanaam verschilt per board.

 • : 2 jaar (grade IX-X).
 • Inhoud: meestal 5 examenvakken. Er zijn geen profielen in de onderbouw. Soms mogen leerlingen 1 of meerdere examenvakken zelf kiezen. Meestal doen zij echter examen in de volgende vakken:
  • 2 talen;
  • wiskunde;
  • science (een samenstelling van biologie, natuurkunde en scheikunde);
  • social science (meestal een samenstelling van aardrijkskunde, sociologie, economie, politicologie en geschiedenis).
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en sommige opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: een Standard X diploma van een board. Let op: de diplomanaam varieert, veelvoorkomende namen zijn:
  • All India Secondary School Certificate
  • Indian Certificate of Secondary Education
  • Secondary School Certificate

Wij vergelijken een Standard X diploma van een board met een vmbo-t-diploma.

Standard XII diploma van een state board

'Standard XII diploma' is de verzamelnaam voor het diploma van de algemeen vormende richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De precieze diplomanaam verschilt per state board. Voor informatie over het Standard XII diploma van de central boards, zie:

 • All India Senior School Certificate van de CBSE
 • Indian School Certificate van de CISCE
 • Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination van de NIOS
 • Duur: 2 jaar (grade XI en XII).
 • Inhoud: meestal 5 examenvakken. Vaak zijn dat 1 of 2 talen en 3 of 4 keuzevakken. De keuzevakken horen bij een profiel (group, faculty of stream) dat leerlingen in het 1e jaar (grade XI) kiezen. Veelvoorkomende profielen zijn:
  • arts/humanities (bijvoorbeeld geschiedenis, politicologie, sociologie);
  • commerce (bijvoorbeeld bedrijfskunde, accountancy, economie);
  • science (exacte vakken, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde).
   Het aanbod keuzevakken is over het algemeen groot. De vakken kunnen flink van elkaar verschillen qua inhoud en doelstelling.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: een Standard XII diploma van een state board. Let op: de diplomanaam varieert, veel voorkomende namen zijn:
  • Higher Secondary School Certificate
  • Intermediate Examination Certificate

We vergelijken een Standard XII diploma van een state board met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

All India Senior School Certificate van de CBSE

Studenten behalen een All India Senior School Certificate als ze de algemeen vormende richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs afronden met examens van de Central Board of Secondary Education (CBSE).

 • Duur: 2 jaar
 • Inhoud: minimaal 5 examenvakken, waaronder Engels of Hindi. Leerlingen volgen onderwijs in het Engels of Hindi. Op de website van de CBSE staat uitgebreide informatie over de curriculum.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: All India Senior School Certificate van de CBSE

We vergelijken een All India Senior School Certificate van de CBSE met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

We vergelijken een All India Senior School Certificate van de CBSE met als resultaat A1, A2 of B1 in 5 relevante vakken met een vwo-diploma.

Indian School Certificate van de CISCE

Studenten behalen een Indian School Certificate als ze de algemeen vormende richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs afronden met examens van de Council for the Indian School Certificate Examination (CISCE).

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: minimaal 4 examenvakken, waaronder Engels. Leerlingen volgen onderwijs in het Engels. Op de website van de CISCE staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Indian School Certificate van de CISCE.

We vergelijken een Indian School Certificate van de CISCE met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

We vergelijken een Indian School Certificate van de CISCE met als resultaat een gemiddelde van minimaal 75% in 5 relevante vakken met een vwo-diploma.

Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination van de NIOS

Studenten behalen een Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination als ze de algemeen vormende richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs afronden met examens van de National Institute of Open Schooling (NIOS).

 • Duur: 2 jaar
 • Inhoud: minimaal 5 examenvakken (1 of 2 talen en 3 of 4 keuzevakken). Leerlingen volgen onderwijs in het Engels, Hindi, Odia, Bengali, Gujarati of Urdu. Op de website van de NIOS staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination van de NIOS.

We vergelijken een Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination van de NIOS met een voldoende in 5 relevante vakken met een havodiploma.

We vergelijken een Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination van de NIOS met als resultaat A, B of C in 5 relevante vakken met een vwo-diploma.

Vocational Standard XII diploma van een board

'Vocational Standard XII diploma' is de verzamelnaam voor het diploma van de beroepsgerichte richting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De precieze diplomanaam verschilt per board.

 • Duur: 2 jaar (grade XI en XII).
 • Inhoud: 1 of 2 talen en 3 of 4 beroepsgerichte keuzevakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs of werk. Soms ook toegang tot hoger onderwijs. De examenvakken moeten dan wel aansluiten bij de gekozen studierichting.
 • Diploma: een Vocational Standard XII diploma van een board, zoals Vocational Higher Secondary Certificate.

We vergelijken een Vocational Standard XII diploma van een board met een voldoende in 5 relevante vakken met een mbo-diploma niveau 4.