Basisonderwijs

Het basisonderwijs (elementary education) in India duurt 8 jaar. Leerlingen van 6 tot 14 jaar doorlopen de volgende 2 fases:

 • onderbouw basisonderwijs (primary stage, grade I-V);
 • bovenbouw basisonderwijs (upper primary stage, grade VI-VIII).

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in India duurt 4 jaar. Leerlingen van 14 tot 18 jaar doorlopen 2 fases:

 • onderbouw voortgezet onderwijs (secondary education, grade IX-X);
 • bovenbouw voortgezet onderwijs (upper secondary education, grade XI-XII).

Onderbouw voortgezet onderwijs

De onderbouw van het voortgezet onderwijs (grade IX-X) sluiten leerlingen af met examens voor een Standard X diploma.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: meestal 5 examenvakken (zie de alinea 'Curriculum onderbouw voortgezet onderwijs').
 • Diploma: Standard X diploma. Let op: de diplomanaam varieert, veel voorkomende namen zijn All India Secondary School Certificate, Indian Certificate of Secondary Education, Secondary School Certificate.

Het Standard X diploma (of een variant daarvan) is qua niveau vergelijkbaar met een vmbo-t-diploma.

Curriculum onderbouw voortgezet onderwijs

Het National Curriculum Framework (NCF) van de National Council of Educational Research and Training (NCERT) is een landelijke richtlijn voor het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. De Indiase staten kunnen deze richtlijn gebruiken om hun curriculum vorm te geven. Ze mogen hier ook van afwijken.

Leerlingen doen meestal in 5 vakken examen voor een Standard X diploma. Er zijn geen profielen in de onderbouw. Soms mogen leerlingen 1 of meerdere examenvakken zelf kiezen. Meestal doen zij echter examen in de volgende vakken:

 • 2 talen;
 • wiskunde;
 • science (een samenstelling van biologie, natuurkunde en scheikunde);
 • social science (meestal een samenstelling van aardrijkskunde, sociologie, economie, politicologie en geschiedenis).

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Na het behalen van een Standard X diploma kunnen leerlingen doorstromen naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior secondary education; in plaats van senior wordt het ook higher of upper secondary education genoemd). In de bovenbouw kiezen ze voor 1 van de volgende 2 richtingen:

 • bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs (academic stream);
 • bovenbouw beroepsgericht voortgezet onderwijs (vocational stream).

Bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (academic stream) bestaat uit grade XI en XII.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: meestal 5 examenvakken (zie de alinea 'Curriculum bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs').
 • Diploma: Standard XII diploma. Let op: de diplomanaam varieert, veel voorkomende namen zijn All India Senior School Certificate, Indian School Certificate, Higher Secondary School Certificate, Intermediate Examination Certificate.

Het Standard XII diploma (of een variant daarvan) met een voldoende in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma.

Curriculum bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs

De 2-jarige bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (academic stream) bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs. Het curriculum bestaat meestal uit:

 • 1 of 2 talen;
 • 3 of 4 keuzevakken.

Keuzevakken

Binnen de academic stream kiezen leerlingen aan het begin van grade XI meestal een profiel (group, faculty of stream) waar de keuzevakken dan onder vallen. Veelvoorkomende profielen zijn:

 • commerce (bijvoorbeeld bedrijfskunde, accountancy, economie);
 • science (exacte vakken, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde);
 • humanities/arts (bijvoorbeeld geschiedenis, politicologie, sociologie).

Het aanbod keuzevakken is over het algemeen groot. De vakken kunnen flink van elkaar verschillen qua inhoud en doelstelling.

Bovenbouw beroepsgericht voortgezet onderwijs

Naast algemeen vormend voortgezet onderwijs (academic stream) kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor beroepsgericht voortgezet onderwijs (vocational stream).

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: 1 of 2 talen en 3 of 4 beroepsgerichte keuzevakken.
 • Diploma: Vocational Standard XII diploma. Let op: de diplomanaam varieert, bijvoorbeeld Vocational Higher Secondary Certificate.

Het Vocational Standard XII diploma (of een variant daarvan) met een voldoende in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een mbo-diploma op niveau 4.

Het beroepsgericht voortgezet onderwijs is in principe bedoeld als voorbereiding op werk of een beroepsgerichte vervolgopleiding. Soms kan het Vocational Standard XII diploma (of een variant daarvan) ook toelating geven tot een opleiding in het hoger onderwijs. De examenvakken moeten dan wel aansluiten bij de gekozen studierichting.

Examens van een board

Aan het einde van de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs doen leerlingen examen. Zij doen examen aan een board (bestuur) waaraan hun middelbare school verbonden is. Er zijn 2 soorten:

 • state boards, bijvoorbeeld de board van de staat Punjab.
 • central boards, nationale boards;

Op de website van de Central Reserve Police Force (CRPF) staat een overzicht van alle erkende boards van India. Daarnaast doen leerlingen voor sommige vakken alleen een schoolexamen. Voor een diplomawaardering tellen wij die vakken niet mee.

State boards

India bestaat uit 28 staten. Elke staat heeft 1 of meerdere boards. In sommige staten zijn er aparte boards voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Central boards

Er zijn 3 central boards:

 • Central Board of Secondary Education (CBSE);
 • Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE);
 • National Institute of Open Schooling (NIOS).

De central boards stellen iets hogere eisen dan de state boards. Daarom kunnen de diploma’s van de central boards, in tegenstelling tot diploma’s van state boards, soms met een vwo-diploma vergeleken worden.

Central Board of Secondary Education (CBSE)

 • Duur: 2 jaar
 • Inhoud: minimaal 5 examenvakken, waaronder Engels of Hindi. Leerlingen volgen onderwijs in het Engels of Hindi. Op de website van de CBSE staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Diploma: All India Senior School Certificate.

Het All India Senior School Certificate met een voldoende in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma.

Het All India Senior School Certificate met als resultaat A1, A2 of B1 in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma.

Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: minimaal 4 examenvakken, waaronder Engels. Leerlingen volgen onderwijs in het Engels. Op de website van de CISCE staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Diploma: Indian School Certificate.

Het Indian School Certificate met een voldoende in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma.

Het Indian School Certificate met als resultaat een gemiddelde van minimaal 75% in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma.

National Institute of Open Schooling (NIOS)

 • Duur: 2 jaar
 • Inhoud: minimaal 5 examenvakken (1 of 2 talen en 3 of 4 keuzevakken). Leerlingen volgen onderwijs in het Engels, Hindi, Odia, Bengali, Gujarati of Urdu. Op de website van de NIOS staat uitgebreide informatie over het curriculum.
 • Diploma: Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination.

Het Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination met een voldoende in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma.

Het Migration Cum Transfer Certificate van het Senior Secondary School Examination met als resultaat A, B of C in 5 relevante vakken is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma.