Terug naar boven

Middelbaar onderwijs in India

Er zijn veel soorten opleidingen in het Indiase middelbaar beroepsonderwijs. De opleidingen verschillen vaak van elkaar als het gaat om toelatingseisen, , inhoud en . Je hebt informatie hierover nodig om het niveau van een diploma te bepalen.

Examens van een board

Soms doen studenten examens van een state board (of een variant daarvan) in een specifiek vakgebied. Board-examens komen vaak voor bij technische en medische opleidingen en opleidingen voor een . Voor technische opleidingen in de staat Punjab heet de board bijvoorbeeld de Punjab State Board of Technical Education and Instrustrial Training. Studenten krijgen dan een diploma van die board en niet van de onderwijsinstelling zelf. Om te achterhalen of studenten board-examens moeten doen, controleer de informatie op:

  • de website van de onderwijsinstelling; of
  • de website van de overheid van de Indiase staat waar de student de opleiding volgt.

Diploma van een state board

Veel studenten kiezen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs, na het behalen van het Standard X diploma, een opleiding voor een Diploma.

  • Duur: meestal 3 jaar.
  • Inhoud: vaak technische opleidingen (engineering of technology). Studenten doen examens van een state board (of een variant daarvan).
  • Toelatingseis: meestal een Standard X diploma (of een variant daarvan).
  • Diploma: Diploma in + studierichting, uitgereikt door een state board (of een variant daarvan).

We vergelijken een Diploma van een state board (of een variant daarvan), behaald na een Standard X diploma, meestal met een mbo-diploma niveau 4.

Let op: er zijn ook Diploma-opleidingen die studenten kunnen volgen na het behalen van het Standard XII diploma. Dan hebben ze dus eerst de bovenbouw van het voortgezet onderwijs gevolgd. Zie bijvoorbeeld Diploma in General Nursing and Midwifery.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het middelbaar beroepsonderwijs in India? Neem contact op met SBB. SBB vergelijkt buitenlandse mbo-diploma’s voor mensen die op zoek zijn naar werk.