Soorten opleidingen

De opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs variëren qua toelatingseisen, opleidingsduur, inhoud en doorstroomrechten. Je hebt informatie hierover nodig om het niveau van een diploma te bepalen. Sommige diploma’s geven toegang tot een bacheloropleiding en andere niet. Bovendien is de toelatingseis meestal een Standard X diploma. Veel studenten kiezen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs, na het behalen van het Standard X diploma, een opleiding voor een Diploma

Diploma

  • Duur: meestal 3 jaar.
  • Inhoud: vaak technische opleidingen (engineering of technology). Studenten doen examens van een state board (of een variant daarvan).
  • Toelatingseis: meestal een Standard X diploma (of een variant daarvan).
  • Diploma: Diploma in [studierichting], uitgereikt door een state board (of een variant daarvan).

We vergelijken het Diploma van een state board (of een variant daarvan), behaald na een Standard X diploma, meestal met een mbo-diploma niveau 4.

Let op: er zijn ook Diploma-opleidingen die studenten kunnen volgen na het behalen van het Standard XII diploma. Dan hebben ze dus eerst de bovenbouw van het voortgezet onderwijs gevolgd. Zie Andere diploma's in het hoger onderwijs voor meer informatie over deze Diploma-opleidingen .

Examens van een board

Soms doen studenten examens van een state board (of een variant daarvan) in een specifiek vakgebied. Voor technische opleidingen in de staat Punjab heet de board bijvoorbeeld de Punjab State Board of Technical Education and Instrustrial Training. Studenten krijgen dan een diploma van die board en niet van de onderwijsinstelling zelf. Dit komt vaak voor bij technische en medische opleidingen en opleidingen voor een gereglementeerd beroep.

Diplomawaardering

Voor een diplomawaardering is het belangrijk om uit te zoeken of studenten examen moeten doen aan een state board (of een variant daarvan). En zo ja, bij welke board doen ze examen? Deze informatie kun je online vinden via:

  • de website van de stand-alone institution;
  • de website van de overheid van de Indiase staat waar de student de opleiding volgt.

Soorten onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten onderwijsinstellingen waaraan studenten hun opleiding kunnen volgen, bijvoorbeeld industrial training institutes en polytechnics.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het Indiase middelbaar beroepsonderwijs? Neem contact op met SBB, het expertisecentrum voor buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.