Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Studenten kunnen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs, na het behalen van het Standard X diploma, kiezen voor een vorm van middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn verschillende soorten instellingen waaraan studenten hun opleiding kunnen volgen, bijvoorbeeld industrial training institutes en polytechnics.

Soorten opleidingen

De opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs variëren qua toelatingseisen, opleidingsduur, inhoud en doorstroomrechten. Je hebt informatie hierover nodig om het niveau van een diploma te bepalen. Sommige diploma’s geven toegang tot een bacheloropleiding en andere niet. Bovendien is de toelatingseis meestal een Standard X diploma. Veel studenten kiezen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs, na het behalen van het Standard X diploma, een Diploma-opleiding.

Diploma-opleidingen

  • Duur: meestal 3 jaar.
  • Inhoud: vaak technische opleidingen (engineering of technology). Studenten doen examens van een state board (of een variant daarvan).
  • Toelatingseis: meestal Standard X diploma (of een variant daarvan).
  • Diploma: Diploma in [studierichting], uitgereikt door een state board (of een variant daarvan).

Het Diploma van een state board (of een variant daarvan), behaald na een Standard X diploma, is qua niveau meestal vergelijkbaar met een mbo-diploma op niveau 4.

Let op: er zijn ook Diploma-opleidingen die studenten kunnen volgen na het behalen van het Standard XII diploma. Dan hebben ze dus eerst de bovenbouw van het voortgezet onderwijs gevolgd. Zie Andere diploma's in het hoger onderwijs voor meer informatie over deze Diploma-opleidingen .

Examens van een board

Soms doen studenten examens van een state board (of een variant daarvan) in een specifiek vakgebied. Voor technische opleidingen in de staat Punjab heet de board bijvoorbeeld de Punjab State Board of Technical Education and Instrustrial Training. Studenten krijgen dan een diploma van die board en niet van de onderwijsinstelling zelf. Dit komt vaak voor bij technische en medische opleidingen en opleidingen voor een gereglementeerd beroep.

Voor een diplomawaardering is het belangrijk om uit te zoeken of studenten examen moeten doen aan een state board (of een variant daarvan). En zo ja, bij welke board doen ze examen? Deze informatie kun je online vinden via:

  • de website van de stand-alone institution;
  • de website van de overheid van de Indiase staat waar de student de opleiding volgt.