Hoger onderwijs in Schotland

In Schotland is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Schotse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs

Studenten moeten zich aanmelden bij de UCAS voor toelating tot Schotse universiteiten en colleges.

Toelating tot universiteiten

De meeste Schotse universiteiten eisen voor toelating:

 • het Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers in 4 verschillende vakgebieden met een score van A of B, vaak weergegeven als een lettercombinatie, bijvoorbeeld ABBB of AAAB;
 • plus soms bepaalde vakken (meestal wiskunde en Engels) als National 5-kwalificatie; maar
 • de toelatingseisen voor geneeskunde zijn strenger: meer dan 4 Highers plus 2 Advanced Highers.

Toelating tot een 2e jaar

Eisen voor toelating tot het 2e jaar van een honours bacheloropleiding (BSc Hons) of een honours masteropleiding (MA Hons):

Higher National Certificate (HNC)

 • : 1 jaar.
 • : 96 Schotse credits.
 • Inhoud: meestal praktijkgerichte vakken.
 • Toelatingseisen:
  • een Scottish Qualifications Certificate (SQC) met National 5-kwalificaties en meestal 2 Highers (soms 1 Higher) met een beoordeling van ten minste C; en/of
  • een SQC met National 5-kwalificaties in combinatie met relevante units van een Higher.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot het 2e jaar van een honours bacheloropleiding (BSc Hons) of een honours masteropleiding (MA Hons):
 • Diploma: Higher National Certificate (HNC).

We vergelijken een Higher National Certificate (HNC) met 1 jaar hbo.

Higher National Diploma (HND)

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: 240 Schotse credits.
 • Inhoud: meestal praktijkgerichte vakken, soms wetenschappelijk georiënteerde vakken.
 • Toelatingseisen: zie de eisen bij HNC. Studenten met een HNC kunnen instromen in het 2e jaar van een HND-opleiding.
 • Functie van het diploma: instromen in het 3e jaar van een ordinary bacheloropleiding (bachelor's degree).
 • Diploma: Higher National Diploma (HND).

We vergelijken een Higher National Diploma (HND) met 2 jaar hbo.

Bachelor's degree

Sommige Schotse universiteiten, zoals de University of Dundee, bieden volledige 3-jarige ordinary bachelor-opleidingen aan. In Engeland, Wales en Noord-Ierland is een ordinary bachelor een tussentijds diploma (intermediate award). In Schotland is het wel een einddiploma. Op het diploma van deze bachelor staan soms de woorden ‘designated degree’.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 360 Schotse credits.
 • Inhoud: onderwijs (coursework), geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers.
 • Diploma: een bachelor’s degree, zoals een Bachelor of Arts of Bachelor of Science. Let op: op het document staat geen Honours achter de diplomaam. Dit geeft aan dat het een ordinary degree is.

We vergelijken een bachelor’s degree met 3 jaar hbo of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master of Arts degree

Om historische redenen kunnen studenten na een undergraduate-opleiding een Master of Arts degree (MA) behalen aan de 4 traditionele universiteiten (Aberdeen, St Andrews, Edinburgh en Glasgow) en aan de University of Dundee en de Heriot-Watt University. In tegenstelling tot wat wij meestal zien, is de Master of Arts degree van deze universiteiten een undergraduate degree en niet een postgraduate degree.

Let op: deze universiteiten reiken in kunstrichtingen ook de graad Bachelor of Arts uit. Deze Bachelor of Arts heeft hetzelfde niveau als deze Master of Arts degree.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 360 Schotse credits.
 • Inhoud: onderwijs (coursework), geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers.
 • Diploma: Master of Arts degree. Op het document staat geen Honours achter de diplomanaam, dit geeft aan dat het een ordinary degree is.

We vergelijken een Master of Arts degree met 3 jaar hbo of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachelor (Honours) degree

Schotse honours-bacheloropleidingen duren 4 jaar. Dat is een jaar langer dan in Engeland, Wales en Noord-Ierland. De studenten in Schotland beginnen dan ook op een lager niveau dan studenten van Engelse bacheloropleidingen.

 • Duur: 4 jaar.
 • Studielast: 480 Schotse credits.
 • Inhoud: onderwijs (coursework) en een scriptie of project.
 • Toelatingseisen: een Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: Bachelor (Honours) degree, zoals een Bachelor of Arts (Honours) degree en Bachelor of Science (Honours) degree.

We vergelijken een Bachelor (Honours) degree met een hbo-bachelor of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master of Arts (Honours) degree

Om historische redenen kunnen studenten na een undergraduate-opleiding een Master of Arts (Honours) degree behalen aan de 4 traditionele universiteiten (Aberdeen, St Andrews, Edinburgh en Glasgow) en aan de University of Dundee en de Heriot-Watt University. In tegenstelling tot wat wij meestal zien, is de Master of Arts (Honours) degree van deze universiteiten een undergraduate degree en niet een postgraduate degree.

Let op: deze universiteiten reiken in kunstrichtingen ook de graad Bachelor of Arts (Honours) uit. Deze Bachelor of Arts (Honours) heeft hetzelfde niveau als deze Master of Arts (Honours) degree.

We vergelijken een Master of Arts (Honours) degree met een hbo-bachelor of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Let op: niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Wales en Noord-Ierland geldt deze Schotse Master of Arts (Honours) degree als een bachelor.

Master’s degree

Studenten kunnen een master behalen na een postgraduate-opleiding. De traditionele universiteiten van Aberdeen, St Andrews, Edinburgh en Glasgow, de University of Dundee en de Heriot-Watt University bieden in plaats van een Master of Arts (MA) de Master of Letters (MLitt) of Master of Science (MSc) aan.

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: onderwijs (coursework) en een scriptie.
 • Toelatingseisen: een honours-graad in een relevante richting.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject of werk.
 • Diploma: een master’s degree, zoals:
  • Master of Arts (MA);
  • Master of Business Administration (MBA);
  • Master of Letters (MLitt);
  • Master of Science (MSc).

Let op: Schotse onderwijsinstellingen bieden ook geïntegreerde masteropleidingen (integrated masters) van 5 jaar aan. Deze opleidingen bestaan eigenlijk uit een combinatie van een bachelor en master. Aan het einde ontvangen studenten alleen een master (master’s degree), bijvoorbeeld de Master of Engineering (MEng). Deze masters hebben hetzelfde niveau als de ‘gewone’ master's degree (zie hierboven).

We vergelijken een master’s degree (zoals MA/MBA/Mlitt/MSc) met een hbo-master of een wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master of Research (MRes)

Net als in Engeland, Wales en Noord-Ierland kunnen studenten opleidingen volgen voor een Master of Research (MRes).

Master of Philosophy (MPhil)

Net als in Engeland, Wales en Noord-Ierland kunnen studenten opleidingen volgen voor een Master of Philosophy (MPhil).

Doctor of Philosophy

Net als in Engeland, Wales en Noord-Ierland kunnen studenten een promotietraject doen (Doctor of Philosophy).

Professional doctorate

Net als in Engeland, Wales en Noord-Ierland kunnen studenten een beroepsgericht promotietraject doen (professional doctorate).