Studieresultaten voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen vakken op verschillende niveaus aangeboden, de National Qualifications (sinds 2013-2014). In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er 3 niveaus:

 • National 1
 • National 2
 • National 3

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn er 4 niveaus:

 • National 4
 • National 5
 • Higher
 • Advanced Higher

Informatie over alle niveaus kun je vinden op de website van de Scottish Qualifications Authority (SQA).

Scholen beoordelen de National 5-vakken, de Highers en Advanced Highers met letter grades van A t/m D:

 • A = 70-100% (goed tot zeer goed);
 • B = 60-69% (ruim voldoende);
 • C = 50-59% (voldoende);
 • D = 40-49% (net voldoende).

Een score lager dan 40% is een onvoldoende (op de cijferlijst aangeduid als 'no award'').

Waarde van studieresultaten

Bekijk meer informatie over de waarde van buitenlandse examencijfers.

Documenten voortgezet onderwijs

De SQA reikt het officiële diploma uit (zie: Voortgezet onderwijs | examencommissie). Op het diploma staan de vakken waarvoor de leerling is geslaagd met het examenresultaat per vak.

Studieresultaten hoger onderwijs

Schotse hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten vaak op een beoordelingsschaal van A tot en met D of E. Er is geen landelijk vastgestelde norm. Veel universiteiten houden deze verdeling aan, waarbij D de laagste voldoende is.

Schotse credits

In Schotland staat 1 SCQF credit point voor 10 contacturen. Meer informatie over Schotse credits vind je in de pdf: Ready Reckoner for SQA Qualifications in the Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF).

Documenten hoger onderwijs

Op diploma’s uit het hoger onderwijs:

 • staat altijd de naam van de graad of het getuigschrift;
 • staat niet altijd de naam van de opleiding.

Het is belangrijk om informatie over de opleiding en de gevolgde vakken te controleren. Je kunt deze informatie meestal vinden in:

 • een vakkenoverzicht, het academic record (transcript);
 • een diplomasupplement; of
 • een Higher Education Achievement Report (HEAR).

In het vakkenoverzicht van een erkende opleiding staat bij:

 • awarding institution de naam van de instelling die de graad heeft uitgereikt;
 • teaching institution de naam van de instelling die de opleiding heeft verzorgd.

Let op: dit kunnen 2 verschillende instellingen zijn, zie Samenwerking met partnerinstellingen.

Diplomasupplement

Het internationale diplomasupplement is nog niet overal ingevoerd. De Britse variant hierop is het Higher Education Achievement Report (HEAR).

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.

Diploma's online controleren

Als je twijfels hebt over een diploma, kun je de Britse hogeronderwijsinstelling waar het is behaald vragen om de echtheid van het diploma te controleren. Je moet hiervoor meestal wel schriftelijk toestemming van de gediplomeerde vragen.

Er zijn ook mogelijkheden om de echtheid van diploma’s online te controleren:

 • Via de website van Higher Education Degree Datacheck (HEDD) kun je gratis checken of een bepaalde instelling erkend is door de overheid (government-recognised). Ook kun je via de website meer informatie opzoeken over naamswijzigingen en fusies van onderwijsinstellingen (vanaf 1990). Of je betaalt voor meer informatie, bijvoorbeeld om na te gaan welk diploma aan een bepaalde student is uitgereikt.
 • Voor informatie over beroepskwalificaties kun je terecht bij beroepsorganisaties en -registers, zoals die voor leerkrachten, verpleegkundigen of ingenieurs.