Het onderwijs in Schotland lijkt veel op dat van Engeland, Wales en Noord-Ierland.

Nationaal curriculum

Schotland heeft een nationaal curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs: het Curriculum for Excellence.

Het curriculum bestaat uit 2 fases:

Het hele curriculum heeft 5 niveaus (levels):

 • Early level: voorschools onderwijs en Primary 1 (P1).
 • First level: Primary 2-Primary 4 (P2-P4).
 • Second level: Primary 5-Primary 7 (P5-P7).
 • Third/fourth level: Secondary 1-Secondary 3 (S1-S3).
 • Senior phase: Secondary 4-Secondary 6 (S4-S6).

Basisonderwijs

In Schotland volgen leerlingen van 5 tot 12 jaar basisonderwijs (primary education). Dat zijn de klassen P1 tot en met P7.

Onderbouw voortgezet onderwijs

Het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden samen broad general education genoemd. De onderbouw van het voortgezet onderwijs duurt 3 jaar (S1-S3) en is verplicht voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Ze volgen vakken (national courses) in 8 verschillende vakgebieden (curriculum areas):

 • kunsten (expressive arts);
 • gezondheid (health and wellbeing);
 • talen (languages);
 • wiskunde (mathematics);
 • godsdienst (religious and moral studies);
 • wetenschap (sciences);
 • sociale wetenschappen (social studies); en
 • techniek (technologies).

Leerlingen krijgen de vakken op verschillende niveaus aangeboden, de National Qualifications (sinds 2013-2014). Ze volgen vakken op de niveaus:

 • National 1
 • National 2
 • National 3

Informatie over alle niveaus kun je vinden op de website van de Scottish Qualifications Authority (SQA).

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs duurt 3 jaar (S4-S6) en heet de senior phase. De leerplicht eindigt na het 1e jaar van de bovenbouw (S4), als leerlingen 16 jaar zijn. Leerlingen volgen, net als in de onderbouw, vakken op verschillende niveaus. In de bovenbouw zijn er 4 niveaus:

 • National 4
 • National 5
 • Higher
 • Advanced Higher

Aan het einde van de bovenbouw doen leerlingen examens voor een Scottish Qualifications Certificate (SQC).

Scottish Qualifications Certificate (SQC)

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: leerlingen hebben keuze uit verschillende vakken, de national courses. Ze mogen deze vakken tegelijkertijd op verschillende niveaus volgen. Soms kunnen ze lagere niveaus overslaan. De behaalde resultaten voor de vakken staan op het diploma.
 • Diploma: Scottish Qualifications Certificate (SQC), uitgereikt door de Scottish Qualifications Authority (SQA).

We vergelijken het Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers met een havodiploma.

We vergelijken het Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers en 2 Advanced Highers met een vwo-diploma.

Scottish baccalaureate

Als leerlingen een bepaalde combinatie van Highers en Advanced Highers en een Interdisciplinary Project afronden, behalen ze een Scottish baccalaureate. Er zijn 4 richtingen: kunsten (expressive arts), talen (languages), wetenschap (science) en sociale wetenschappen (social sciences).