Basis- en voortgezet onderwijs in Schotland

Schotland heeft een nationaal curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs: het Curriculum for Excellence.

Fases in het curriculum

Het hele curriculum heeft 5 fases (levels):

 • Early level: voorschools onderwijs en Primary 1 (P1).
 • First level: Primary 2-Primary 4 (P2-P4).
 • Second level: Primary 5-Primary 7 (P5-P7).
 • Third/fourth level: Secondary 1-Secondary 3 (S1-S3).
 • Senior phase: Secondary 4-Secondary 6 (S4-S6).

Het basisonderwijs (P1-P7) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (S1-S3) worden samen broad general education genoemd. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs (S4-S6) heet de senior phase.

Vakgebieden in het curriculum

Er zijn 8 verschillende vakgebieden (curriculum areas) in het curriculum:

 • kunsten (expressive arts);
 • gezondheid (health and wellbeing);
 • talen (languages);
 • wiskunde (mathematics);
 • godsdienst (religious and moral studies);
 • wetenschap (sciences);
 • sociale wetenschappen (social studies); en
 • techniek (technologies).

Leerlingen krijgen vakken op verschillende niveaus aangeboden.

Scottish Qualifications Certificate (SQC)

Leerlingen sluiten de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een Scottish Qualifications Certificate (SQC). De leerplicht eindigt na het 1e jaar van de bovenbouw (S4), als leerlingen 16 jaar zijn.

 • Duur: 3 jaar (S4-S6).
 • Inhoud: leerlingen hebben keuze uit verschillende vakken, de national qualification subjects. Leerlingen volgen, net als in de onderbouw, vakken op verschillende niveaus. Ze mogen vakken tegelijkertijd op verschillende niveaus volgen. Soms kunnen ze lagere niveaus overslaan. De behaalde resultaten voor de vakken staan op het diploma.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Scottish Qualifications Certificate (SQC), uitgereikt door de Scottish Qualifications Authority (SQA).

We vergelijken een Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers met een havodiploma.

We vergelijken een Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers en 2 Advanced Highers met een vwo-diploma.

Scottish baccalaureate

Als leerlingen een bepaalde combinatie van Highers en Advanced Highers en een Interdisciplinary Project afronden, behalen ze een Scottish baccalaureate. Er zijn 4 richtingen: kunsten (expressive arts), talen (languages), wetenschap (science) en sociale wetenschappen (social sciences).