Hoger onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland

In Engeland, Wales en Noord-Ierland is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Britse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs

Toelating tot het Britse hoger onderwijs gaat via het Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Het UCAS is een centrale aanmeldings- en plaatsingsorganisatie. Studenten melden zich 1 jaar vóór de start van de opleiding aan bij de UCAS.

Diploma’s voor toelating

De volgende diploma’s kunnen toelating geven tot het hoger onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland:

Toelating met GCE A levels

Voor studenten met GCE A levels gebruikt UCAS de volgende algemene toelatingseisen (general requirements):

 • een General Certificate of Secondary Education (GCSE) met een voldoende voor minimaal 5 vakken; en
 • een General Certificate of Education (GCE) met minimaal 2 vakken op Advanced Level (A levels).

De hogeronderwijsinstellingen stellen nog aanvullende eisen (course requirements) die kunnen verschillen per studierichting. Vaak komen de volgende eisen voor:

 • 3 GCSE-vakken met als resultaat A*, A of B;
 • een General Certificate of Education (GCE) met minimaal 3 A levels; en
 • de A levels moeten met een A*, A of B zijn afgerond.

Let op: verschillende Britse universiteiten accepteren ook 2 aanvullende AS levels als alternatief voor een 3e A level. De 2 AS levels moeten dan wel in andere vakken zijn behaald dan de 2 A levels.

Access to HE Diploma

Als studenten niet voldoen aan de toelatingseisen van de UCAS, dan kunnen zij ervoor kiezen een Access to HE (Higher Education) Diploma te behalen. Diverse further education colleges in Engeland en Wales bieden opleidingen aan voor een Access to HE Diploma in verschillende richtingen. De Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) is verantwoordelijk voor de erkenning en kwaliteitszorg van deze opleidingen.

 • Duur: 1 jaar (in deeltijd 2 jaar of langer).
 • : er zijn 60 credits nodig voor het behalen van het diploma.
 • Inhoud: meestal beroepsgerichte vakken.
 • Toelatingseisen: meestal 1 of meer GCSE vakken (A*-C), meestal Engels en/of wiskunde en/of science en soms is er een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toelaatbaar worden voor een opleiding in het hoger onderwijs.
 • Diploma: Access to HE Diploma (+ studierichting), bijvoorbeeld Access to HE Diploma (Health Science).

We vergelijken het Access to HE Diploma met een mbo-diploma niveau 4, een havodiploma of een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud en de vooropleiding.

Foundation degree (FD)

FD-opleidingen zijn gericht op bepaalde beroepen. Vaak verzorgen partner colleges van een universiteit deze opleidingen, waarbij de universiteit de foundation degree (FD) uitreikt. Er is geen honours-classificatiesysteem (first class honours, second class honours e.d.) zoals bij bachelors.

 • Duur: 2 jaar (3 jaar in deeltijd). Na afronding van het 1e jaar (120 CATS) kunnen studenten het Certificate of Higher Education (CertHE) als tussentijds diploma krijgen, net zoals bij een bachelorpleiding.
 • Studielast: 240 CATS.
 • Inhoud: een combinatie van theorie en (beroeps)praktijk, waaronder meestal een project en een uitgebreide stage.
 • Toelatingseisen: eisen variëren, van bepaalde GCSE’s (meestal voor Engels en wiskunde met als beoordeling een 3 tot 1) of 2 GCE A levels (met als beoordeling EE), of een BTEC Level 3 National Extended Diploma in een relevante richting.
 • Functie van het diploma: werk. Ook kunnen studenten met een FD zich aanmelden voor het 3e jaar van een relevante bacheloropleiding (1-jarige top-up-opleiding).
 • Diploma: een van de volgende diploma's:
  • Foundation degree in Arts (FdA);
  • Foundation degree in Engineering (FdEng);
  • Foundation degree in Science (FdSc).

Het niveau van een foundation degree-opleidingen verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Certificate of Higher Education (CertHE)

Studenten ontvangen een Certificate of Higher Education (CertHE) na afronding van het 1e jaar (120 CATS) van een honours-opleiding (of FD-opleiding). Een CertHE is dus een tussentijds diploma, ook wel exit award of intermediate award genoemd.

We vergelijken een Certificate of Higher Education (CertHE) met 2 jaar hbo.

Higher National Certificate (HNC)

Vaak behalen studenten het Higher National Certificate (HNC) of Higher National Diploma (HND) aan instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (further education colleges) en voor hoger onderwijs (higher education colleges). De HNC-opleiding is qua niveau hetzelfde als het 1e jaar van een beroepsgerichte bacheloropleiding.

 • Duur: 1 jaar (2 of 3 jaar in deeltijd).
 • Studielast: 120 CATS.
 • Inhoud: de vakken zijn meestal praktisch en beroepsgericht.
 • Toelatingseisen: een BTEC Level 3 National Diploma of een BTEC Level 3 National Extended Diploma. Bij toelating op basis van GCE A levels en GCSE’s, zijn meestal 1 GCE A level + 3 á 4 GCSE’s nodig.
 • Functie van het diploma: met een HNC kunnen studenten verder studeren. Ze hebben de mogelijkheid om in te stromen:
  • in het 2e jaar van een relevante Higher National Diploma-opleiding; óf
  • in het 2e jaar van een relevante bacheloropleiding.
 • Diploma: Higher National Certificate (HNC).

We vergelijken een Higher National Certificate (HNC) met 2 jaar hbo.

Higher National Diploma (HND)

Een opleiding voor een Higher National Diploma (HND) is qua niveau hetzelfde als het 1e en 2e jaar van een bacheloropleiding.

 • Duur: 2 jaar, soms 3 jaar waarvan 1 jaar stage (3 tot 4 jaar in deeltijd).
 • Studielast: 240 CATS.
 • Inhoud: de vakken zijn meestal praktisch en beroepsgericht.
 • Toelatingseisen: een BTEC Level 3 National Diploma of een BTEC Level 3 National Extended Diploma. Bij toelating op basis van GCE A levels en GCSE’s, meestal 1 GCE A level plus 3 á 4 GCSE’s vereist.
 • Functie van het diploma: met een HND kunnen studenten instromen in het 2e of 3e jaar van een relevante bacheloropleiding. Opmerkelijk genoeg kunnen Briste onderwijsinstellingen een student met een HND óók toelaten tot een masteropleiding als de student relevante werkervaring heeft.
 • Diploma: Higher National Diploma (HND).

We vergelijken een Higher National Diploma (HND) met 3 jaar hbo.

Diploma of Higher Education (DipHE)

Studenten ontvangen een Diploma of Higher Education (DipHE) als ze het 1e en 2e jaar (240 CATS) van een honours-opleiding afronden. Een DipHE is dus een tussentijds diploma, ook wel exit award of intermediate award genoemd.

We vergelijken een Diploma of Higher Education (DipHE) met 3 jaar hbo.

Bachelor (Ordinary) degree

Na het behalen van ten minste 300 CATS van een honours-opleiding, ontvangen studenten een Bachelor (Ordinary) degree. Ze hebben de honours-opleiding in dat geval dus niet afgerond. Een Bachelor (Ordinary) degree is dus een tussentijds diploma, ook wel exit award of intermediate award genoemd.

 • Duur: ruim 2 jaar.
 • Studielast: minimaal 300 CATS.
 • Inhoud: is hetzelfde als de honours-opleiding, alleen hebben studenten dan niet alle vakken afgerond.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
 • Functie van het diploma: een tussentijds diploma van de honours-opleiding. Met een Bachelor (Ordinary) degree kunnen studenten meestal niet naar een masteropleiding. Dat kan alleen met een Bachelor (Honours) degree.
 • Diploma: Bachelor (Ordinary) Degree, ook bekend als pass degree.

We vergelijken een Bachelor (Ordinary) degree met ruim 3 jaar hbo of ruim 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachelor (Honours) degree

De meeste bacheloropleidingen zijn honours-bacheloropleidingen. De term honours betekent niet dat studenten met lof zijn afgestudeerd, maar dat zij een honours-opleiding hebben gevolgd met een bepaalde studielast. De studieresultaten geven Britse universiteiten aan met een honours-classificatie.

 • Duur: meestal 3 jaar, maar er zijn ook opleidingen van 4 jaar, zoals de sandwich-opleidingen, waarbij studenten in het extra jaar werkervaring opdoen via een stage. Let op: de richtingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde en architectuur duren 5 tot 6 jaar.
 • Studielast: 120 CATS per jaar, dus 360 CATS voor 3 jaar studie.
 • Inhoud: presentaties en essays, deelname aan werkgroepen, deelexamens per vak.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
 • Diploma: Bachelor (Honours) degree, een bachelor met honours-vermelding + studierichting. Bijvoorbeeld:
  • Bachelor of Arts (BA);
  • Bachelor of Commerce (BCom);
  • Bachelor of Engineering (BEng);
  • Bachelor of Law (LLB);
  • Bachelor of Science (BSc).

We vergelijken een Bachelor (Honours) degree met een wo-bachelor of een hbo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master’s degree

Studenten kunnen op 2 manieren een 'gewone' master's degree behalen:

 • via een taught masteropleiding;
 • via een integrated masteropleiding.

Master's degree via een taught masteropleiding

Taught’ betekent dat studenten tijdens de masteropleiding vooral onderwijs volgen (coursework) en vaak minder aandacht besteden aan onderzoek.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Studielast: 180 CATS voor 12 maanden studie (Master).
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken. Studenten volgen onderwijs (120 CATS) en schrijven een scriptie van ongeveer 8.000-15.000 woorden (60 CATS).
 • Toelatingseisen: als standaardeis geldt een good honours degree, dat is een Bachelor (Honours) degree met goede studieresultaten, namelijk first class of upper second class (2:1). Daarnaast kunnen universiteiten nog extra eisen stellen. Soms nemen ze met minder dan de standaardeis genoegen, bijvoorbeeld met een lower second class.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgonderwijs, zoals een MPhil-opleiding of een promotietraject, of werk.
 • Diploma: Master’s degree, zoals
  • Master of Arts (MA);
  • Master of Engineering (MEng);
  • Master of Physics (MPhys);
  • Master of Science (MSc).

Master's degree via een integrated masteropleiding

Integrated masteropleidingen zijn eigenlijk een combinatie van een bachelor- en een masteropleiding. Studenten ontvangen alleen een master's degree. De integrated masteropleidingen worden ook beoordeeld met een honours-classificatie.

 • Duur: 4 jaar (480 CATS), 5 jaar als studenten een sandwich-opleiding doen (waarbij ze in het extra jaar werkervaring opdoen via een stage).
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken. Deze opleidingen bestaan in Engeland uit een kleine groep van voornamelijk technische specialisaties.
 • Toelatingseisen: een van de volgende diploma's:
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgonderwijs, zoals een MPhil-opleiding of een promotietraject, of werk.
 • Diploma: een master's degree, zoals Master of Engineering (MEng).

We vergelijken een master’s degree met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Intermediate award bij masteropleiding

Studenten die niet de hele masteropleiding kunnen of willen afmaken, komen na afronding van een deel van de vereiste credits in aanmerking voor een zogenaamde exit award of intermediate award:

 • Postgraduate Certificate (PGCE) na afronding van 60 CATS.
 • Postgraduate Diploma (PGDip) na afronding van 120 CATS.

Uitzondering bij Master of Arts

Er is een belangrijke uitzondering bij het behalen van een Master of Arts (MA): de Master of Arts van de universiteiten van Oxford en Cambridge krijgen studenten ten minste 2 jaar na het behalen van een Bachelor of Arts (Honours) uitgereikt. Dus zonder verdere studie of examens na het behalen van de bachelor. Dat is ook de reden dat studenten geen cijferlijst krijgen uitgereikt bij deze Master of Arts.

MA/MSc by research

Een ‘MA by research’ of ‘MSc by research’ is de onderzoeksvariant van de (taught) master’s degree. De nadruk ligt op onderzoek (research), er is minder tijd voor onderwijs (coursework). Het gaat hierbij altijd om wetenschappelijk onderwijs.

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: studenten volgen onderwijs en training in onderzoeksvaardigheden en schrijven een scriptie van 15.000 tot 30.000 woorden.
 • Toelatingseisen: als standaardeis geldt een good honours degree in een relevante studierichting. Dat is een Bachelor (Honours) degree met goede studieresultaten, namelijk first class of upper second class (2:1).
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgonderwijs, zoals een MPhil-opleiding of een promotietraject.
 • Diploma’s: MA/MSc by research, voluit een Master of Arts (MA) by research of een Master of Science (MSc) by research.

We vergelijken een MA/MSc by research met een wo-master.

Master of Research (MRes)

Ook bij de opleiding Master of Research (MRes) ligt de nadruk op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Studenten doen vaak meerdere onderzoeksprojecten en volgen minder of geen onderwijs.

 • Duur: 1 jaar.
 • Studielast: 180 CATS.
 • Inhoud: onderwijs en onderzoeksvaardigheden (60 CATS) en een scriptie van 15.000 - 30.000 woorden (120 CATS). Soms heeft de opleiding geen credits (CATS) en geen onderdelen (modules) onderwijs. In dat geval bestaat het programma alleen uit het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseis: een good honours degree in een relevante richting. Dat is een Bachelor (Honours) degree met goede studieresultaten, namelijk first class of upper second class (2:1).
 • Functie van het diploma: de MRes geldt soms als het 1e jaar van de PhD. De opleiding is qua onderzoek hetzelfde als het 1e jaar van een MPhil-opleiding.
 • Diploma: Master of Research (MRes).

Master of Philosophy (MPhil)

De Master of Philosophy (MPhil) is ook een onderzoeksmaster (research master), maar op een hoger niveau dan een master's degree en een MA/MSc by research. Het niveau is meestal ook iets hoger dan bij een Master of Research (MRes). De aanduiding philosophy betekent niet dat de opleiding bij de studierichting filosofie hoort, maar dat de opleiding is gebaseerd op het doen van onderzoek. MPhil-opleidingen kunnen in elke studierichting voorkomen.

 • Duur: meestal 2 jaar, maar opleidingen van 9 maanden of 1 jaar komen ook voor.
 • Studielast: geen CATS/credits, want geen onderwijs (coursework), behalve bij de universiteit van Cambridge.
 • Inhoud: studenten volgen onderzoekstraining en schrijven een scriptie van 40.000-70.000 woorden.
 • Toelatingseisen: als standaardeis geldt een master's degree (MA/MSc) in een relevante studierichting, maar bij voorkeur een MA/MSc by research.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject.
 • Diploma: Master of Philosophy (MPhil).

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master (research master).

Doctor of Philosophy

Studenten sluiten een promotietraject af met een Doctor of Philosophy (PhD, ook wel DPhil). Er bestaan ook beroepsgerichte promotietrajecten (professional doctorates).

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en het schrijven van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: meestal een master + extra eisen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD, ook wel DPhil).

Professional doctorate

Professional doctorates zijn beroepsgerichte promotietrajecten.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en proefschrift. Deze doctorates zijn er in (para)medische, gezondheidszorg-, bouwkundige, theologische, psychologische en business-richtingen.
 • Toelatingseisen: meestal een master.
 • Diploma: Doctor in + studierichting. Bijvoorbeeld: Doctor of Medical Science (DMedSci), Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Engineering (DEng).