Het hoger onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland bestaat uit:

De opleidingen kunnen zowel wetenschappelijk als beroepsgericht zijn.

Degree-opleidingen

In het Engeland, Wales en Noord-Ierland kunnen studenten de volgende academische graden (degrees) behalen:

Bachelor (Honours) degree

De meeste bacheloropleidingen zijn honours-bacheloropleidingen. De term honours betekent niet dat studenten met lof zijn afgestudeerd, maar dat zij een honours-opleiding hebben gevolgd met een bepaalde studielast. De studieresultaten geven Britse universiteiten aan met een honours-classificatie, zie Beoordelingssystemen.

 • Duur: meestal 3 jaar, maar er zijn ook opleidingen van 4 jaar, zoals de sandwich-opleidingen, waarbij studenten in het extra jaar werkervaring opdoen via een stage. Let op: de richtingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde en architectuur duren 5 tot 6 jaar.
 • Studielast: 120 CATS per jaar, dus 360 CATS voor 3 jaar studie.
 • Inhoud: presentaties en essays, deelname aan werkgroepen, deelexamens per vak.
 • Toelatingseisen: een General Certificate of Education (GCE) met minimaal 3 A levels of soms een BTEC Level 3 National Diploma/BTEC Level 3 National Extended Diploma. Zie ook Toelating tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Bachelor (Honours) degree, bachelorgraad met honours-vermelding + studierichting. Bijvoorbeeld: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Commerce (BCom), Bachelor of Engineering (BEng), Bachelor of Law (LLB).

We vergelijken een Bachelor (Honours) degree met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Intermediate awards bij honours-opleidingen

Studenten die niet de hele honours-opleiding kunnen of willen afmaken, komen in aanmerking voor een zogenaamde exit award of intermediate award:

Certificate of Higher Education (CertHE)

Studenten ontvangen een Certificate of Higher Education (CertHE) na afronding van het 1e jaar (120 CATS).

We vergelijken een Certificate of Higher Education (CertHE) met 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Diploma of Higher Education (DipHE)

Studenten ontvangen een Diploma of Higher Education (DipHE) na afronding van het 1e en 2e jaar (240 CATS).

We vergelijken een Diploma of Higher Education (DipHE) met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Bachelor (Ordinary) degree

Na het behalen van ten minste 300 CATS ontvangen studenten een Bachelor (Ordinary) degree. Ze hebben dan de honours-opleiding niet afgerond.

We vergelijken de Bachelor (Ordinary) degree met ruim 3 jaar hoger beroepsonderwijs of met ruim 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Met een Bachelor (Ordinary) degree kunnen studenten meestal niet naar een masteropleiding. Dat kan alleen met een Bachelor (Honours) degree.

Master’s degree

De 1-jarige masteropleidingen kunnen zowel wetenschappelijk als beroepsgericht zijn. Dit zijn taught masters, omdat studenten voor het grootste deel onderwijs (coursework) volgen.

 • Duur: meestal 1 jaar.
 • Studielast: 180 CATS voor 12 maanden studie (Master).
 • Inhoud: studenten volgen onderwijs (120 CATS) en schrijven een scriptie van ongeveer 8.000-15.000 woorden (60 CATS).
 • Toelatingseisen: als standaardeis geldt een good honours degree, dat is een Bachelor (Honours) degree met goede studieresultaten, namelijk first class of upper second class (2:1). Daarnaast kunnen universiteiten nog extra eisen stellen. Soms nemen ze met minder dan de standaardeis genoegen, bijvoorbeeld met een lower second class.
 • Diploma: Master’s degree, zoals Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Engineering (MEng), Master of Physics (MPhys).

We vergelijken een Master’s degree met een master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Intermediate award bij masteropleiding

Studenten die niet de hele masteropleiding (master’s degree/taught master) kunnen of willen afmaken, komen na afronding van een deel van de vereiste credits in aanmerking voor een zogenaamde exit award of intermediate award:

 • Postgraduate Certificate (PGCE) na afronding van 60 CATS.
 • Postgraduate Diploma (PGDip) na afronding van 120 CATS.

Uitzonderingen bij Master of Arts

Er zijn 2 belangrijke uitzonderingen bij het behalen van een Master of Arts (MA):

 • De Master of Arts-graden van de universiteiten van Oxford en Cambridge krijgen studenten ten minste 2 jaar na het behalen van een Bachelor of Arts (Honours) uitgereikt. Dus zonder verdere studie of examens na het behalen van de bachelorgraad. Dat is ook de reden dat studenten geen cijferlijst krijgen uitgereikt bij deze Master of Arts.
 • Aan de 4 oude Schotse universiteiten (Aberdeen, St Andrews, Edinburgh en Glasgow) en aan de University of Dundee en de Heriot-Watt University ronden studenten hun bacheloropleiding in kunstrichtingen (arts) niet af met een bachelorgraad. Ze ontvangen daarentegen de Master of Arts (Honours), afgekort als MA (Hons). Zie ook Hoger onderwijs – Schotland.

MA/MSc by research

Een ‘MA by research’ of ‘MSc by research’ is de onderzoeksvariant van de ‘gewone’ MA- of MSc-opleiding (taught master). De nadruk ligt op onderzoek (research), er is minder tijd voor onderwijs (coursework). Het gaat hierbij altijd om wetenschappelijk onderwijs.

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: studenten volgen onderwijs en training in onderzoeksvaardigheden en schrijven een scriptie van 15.000 tot 30.000 woorden.
 • Toelatingseisen: als standaardeis geldt een good honours degree in relevante studierichting. Dat is een Bachelor (Honours) degree met goede studieresultaten, namelijk first class of upper second class (2:1).
 • Diploma’s: MA/MSc by research, voluit een Master of Arts (MA) by research/ Master of Science (MSc) by research.

We vergelijken een MA/MSc by research met een master in het wetenschappelijk onderwijs.

Integrated masters

Integrated masters zijn geïntegreerde masteropleidingen met een studieduur van 4 jaar (480 CATS) of 5 jaar als studenten een sandwich-opleiding doen (waarbij ze in het extra jaar werkervaring opdoen via een stage). Studenten kunnen meteen aan een integrated master-opleiding beginnen na het behalen van hun GCE met A levels.

Deze geïntegreerde masteropleidingen zijn eigenlijk een combinatie van een bachelor en master. In Engeland bestaan deze masteropleidingen uit een kleine groep van voornamelijk technische specialisaties. Studenten sluiten de opleiding af met een mastergraad. Deze mastergraden hebben hetzelfde niveau als de graden die studenten behalen na een standaard/gewone masteropleiding

De geïntegreerde masteropleidingen worden ook beoordeeld met een honours-classificatie (zie Beoordelingssystemen).

Master of Research (MRes)

Ook bij de opleiding Master of Research (MRes) ligt de nadruk op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Studenten doen vaak meerdere onderzoeksprojecten en volgen minder of geen onderwijs.

 • Duur: 1 jaar.
 • Studielast: 180 CATS.
 • Inhoud: onderwijs en onderzoeksvaardigheden (60 CATS) en een scriptie van 15.000 - 30.000 woorden (120 CATS). Soms heeft de opleiding geen credits (CATS) en geen onderdelen (modules) onderwijs. In dat geval bestaat het programma alleen uit het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseis: een good honours degree in een relevante richting. Dat is een Bachelor (Honours) degree met goede studieresultaten, namelijk first class of upper second class (2:1).
 • Diploma: Master of Research (MRes).

De MRes geldt soms als het 1e jaar van de PhD. De opleiding is qua onderzoek hetzelfde als het 1e jaar van een MPhil-opleiding (zie hieronder Master of Philosophy).

Master of Philosophy (MPhil)

De Master of Philosophy (MPhil) is ook een onderzoeksmaster, maar op een hoger niveau dan een gewone mastergraad (master’s degree) en een MA/MSc by research. Het niveau is meestal ook iets hoger dan bij een Master of Research (MRes). De aanduiding philosophy betekent niet dat de opleiding bij de studierichting filosofie hoort, maar dat de opleiding is gebaseerd op het doen van onderzoek. MPhil-opleidingen kunnen in elke studierichting voorkomen.

 • Duur: meestal 2 jaar, maar opleidingen van 9 maanden of 1 jaar komen ook voor.
 • Studielast: geen CATS/credits, want geen onderwijs (coursework), behalve bij de universiteit van Cambridge.
 • Inhoud: studenten volgen onderzoekstraining en schrijven een scriptie van 40.000-70.000 woorden.
 • Toelatingseisen: als standaardeis geldt een master's degree (MA/MSc) in een relevante richting, maar bij voorkeur een MA/MSc by research.
 • Diploma: Master of Philosophy (MPhil).

We vergelijken een Master of Philosophy met een master (research master) in het wetenschappelijk onderwijs.

Doctor of Philosophy (PhD)

Na een onderzoeksmaster kunnen studenten toegang krijgen tot het promotietraject.

Professional doctorates

Professional doctorates zijn beroepsgerichte promotietrajecten.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en proefschrift. Deze doctorates zijn er in (para)medische, gezondheidszorg-, bouwkundige, theologische, psychologische en business-richtingen.
 • Diploma: Doctor in + studierichting. Bijvoorbeeld: Doctor of Medical Science (DMedSci), Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Engineering (DEng).

Non-degree-opleidingen

Er zijn ook opleidingen in het hoger onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland die niet leiden tot een academische graad (zoals een bachelorgraad), maar tot een ander soort getuigschrift. Dit zijn de non-degree-opleidingen. Belangrijke getuigschriften die studenten kunnen behalen met non-degree-opleidingen zijn:

Higher National Certificate (HNC)

Enkele universiteiten bieden deze non-degree-opleidingen aan, maar vaak behalen studenten het Higher National Certificate (HNC) of Higher National Diploma (HND) aan instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (further education colleges) en voor hoger onderwijs (higher education colleges). De HNC-opleiding is qua niveau hetzelfde als het 1e jaar van een beroepsgerichte bacheloropleiding.

 • Duur: 1 jaar (2 of 3 jaar in deeltijd).
 • Studielast: 120 CATS.
 • Inhoud: de vakken zijn meestal praktisch en beroepsgericht.
 • Toelatingseisen: een BTEC Level 3 National Diploma of een BTEC Level 3 National Extended Diploma. Bij toelating op basis van GCE A levels en GCSE’s, zijn meestal 1 GCE A level plus 3 á 4 GCSE’s vereist.
 • Diploma: Higher National Certificate (HNC).

We vergelijken een Higher National Certificate (HNC) met 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Verder studeren na het HNC

Met een Higher National Certificate (HNC) kunnen studenten verder studeren. Ze hebben de mogelijkheid om in te stromen:

 • in het 2e jaar van een relevante Higher National Diploma-opleiding; óf
 • in het 2e jaar van een relevante bacheloropleiding.

Higher National Diploma (HND)

Deze opleiding tot een Higher National Diploma (HND) is qua niveau hetzelfde als het 1e en 2e jaar van een bacheloropleiding.

 • Duur: 2 jaar, soms 3 jaar waarvan 1 jaar stage (3 tot 4 jaar in deeltijd).
 • Studielast: 240 CATS.
 • Inhoud: de vakken zijn meestal praktisch en beroepsgericht.
 • Toelatingseisen: een BTEC Level 3 National Diploma of een BTEC Level 3 National Extended Diploma. Bij toelating op basis van GCE A levels en GCSE’s, meestal 1 GCE A level plus 3 á 4 GCSE’s vereist.
 • Diploma: Higher National Diploma (HND).

We vergelijken een Higher National Diploma (HND) met 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Verder studeren na het HND

Met een Higher National Diploma (HND) kunnen studenten instromen in het 2e of 3e jaar van een relevante bacheloropleiding. Opmerkelijk genoeg kunnen instellingen een student met een HND óók toelaten tot een masteropleiding als de student relevante werkervaring heeft.

Foundation degrees (FD)

Een foundation degree (FD) valt onder de non-degree-opleidingen omdat het geen academische graden zijn, zoals een bachelor of master. De FD-opleidingen zijn gericht op bepaalde beroepen. Vaak verzorgen partner colleges van een universiteit deze opleidingen, waarbij de universiteit de foundation degree (FD) uitreikt.

 • Duur: 2 jaar (3 jaar in deeltijd).
 • Studielast: 240 CATS.
 • Inhoud: een combinatie van theorie en (beroeps)praktijk, waaronder meestal een project en een uitgebreide stage.
 • Toelatingseisen: eisen variëren, van bepaalde GCSE’s (meestal voor Engels en wiskunde met als beoordeling een 3 tot 1) of 2 GCE A levels (met als beoordeling EE), of een BTEC Level 3 National Extended Diploma in een relevante richting.
 • Diploma: Foundation degree in Arts (FdA), Foundation degree in Science (FdSc), Foundation degree in Engineering (FdEng).

Let op: er is geen honours-classificatiesysteem (first class honours, second class honours e.d.) zoals bij bachelorgraden. Na afronding van het 1e jaar (120 CATS) kunnen studenten het Certificate of Higher Education als intermediate award krijgen, net zoals bij een bachelorpleiding.

Niveau van een FD

Omdat de toelatingseisen van foundation degree-opleidingen zeer uiteenlopen, verschilt het niveau per foundation degree.(FD). We bekijken dit dus per diploma, zie Diplomawaardering aanvragen.

Verder studeren na een FD

Met een foundation degree (FD) kun je gaan werken of je aanmelden voor het 3e jaar van een relevante bachelor (1-jarige top-up-opleiding).

Soorten hogeronderwijsinstellingen

In het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs:

 • universiteiten;
 • niet-universitaire instellingen, zoals colleges, institutes, schools en academies.

Deze instellingen kunnen zowel wetenschappelijk onderwijs (wo) als hoger beroepsonderwijs (hbo) verzorgen. Een hogeronderwijsinstelling kan bijvoorbeeld zowel een wetenschappelijke als een meer beroepsgerichte bacheloropleiding in engineering aanbieden.

Let op: alleen de universiteiten mogen (als recognised bodies) academische graden uitreiken, de overige instellingen hebben dit recht niet.

Toelating tot hoger onderwijs

Toelating tot het Britse hoger onderwijs gaat via het Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Het UCAS is een centrale aanmeldings- en plaatsingsorganisatie. Studenten melden zich 1 jaar vóór de start van de opleiding aan bij de UCAS.

Diploma’s voor toelating

De volgende diploma’s kunnen toelating geven tot het hoger onderwijs in Engeland, Wales en Noord-Ierland:

Toelating met GCE A levels

De UCAS gebruikt de volgende algemene toelatingseisen (general requirements):

 • een General Certificate of Secondary Education (GCSE) met een voldoende voor minimaal 5 vakken; en
 • een General Certificate of Education (GCE) met minimaal 2 vakken op Advanced Level (A levels).

De hogeronderwijsinstellingen stellen nog aanvullende eisen (course requirements) die kunnen verschillen per studierichting. Vaak komen de volgende eisen voor:

 • 3 GCSE-vakken met als resultaat A*, A of B;
 • een General Certificate of Education (GCE) met minimaal 3 A levels; en
 • de A levels moeten met een A*, A of B zijn afgerond.

Let op: verschillende Britse universiteiten accepteren ook 2 aanvullende AS levels als alternatief voor een 3e A level. De 2 AS levels moeten dan wel in andere vakken zijn behaald dan de 2 A levels.

Toelating met BTEC Level 3

De UCAS gebruikt de volgende algemene toelatingseisen (general requirements):

 • een BTEC Level 3 National Diploma; of
 • een BTEC Level 3 National Extended Diploma.

De hogeronderwijsinstellingen stellen daarnaast nog aanvullende eisen (course requirements).

Let op: niet alle Britse hogeronderwijsinstellingen accepteren een BTEC Level 3 National Diploma of BTEC Level 3 National Extended Diploma voor toelating.

Toelating met Access to HE Diploma

Als studenten niet voldoen aan de toelatingseisen van de UCAS, dan kunnen zij ervoor kiezen een Access to HE (Higher Education) Diploma te behalen. Diverse further education colleges in Engeland en Wales bieden opleidingen aan voor een Access to HE Diploma in verschillende richtingen. De Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) is verantwoordelijk voor de erkenning en kwaliteitszorg van deze opleidingen.

Access to HE Diploma

 • Duur: 1 jaar (in deeltijd 2 jaar of langer).
 • Inhoud: meestal beroepsgerichte vakken als voorbereiding op het volgen van onderwijs aan een universiteit in vergelijkbare richting; er zijn 60 credits nodig voor het behalen van het diploma.
 • Toelatingseisen: meestal 1 of meer GCSE vakken (A*-C), meestal Engels en/of wiskunde en/of science en soms is er een toelatingsexamen.
 • Diploma: Access to HE Diploma (+ studierichting), bijvoorbeeld Access to HE Diploma (Health Science).

We vergelijken het Access to HE Diploma met een mbo-diploma niveau 4, een havodiploma of een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud en de voorafgaande opleiding.