Amerikaanse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Amerikaanse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | high schools

Leerlingen kunnen voortgezet onderwijs volgen aan een high school. Die kan zowel openbaar (public) als privé (private) zijn. Er zijn ook andere manieren, namelijk via thuisonderwijs (homeschooling), online onderwijs (online schools) of een high school buiten de VS.

Homeschooling

Bij homeschooling onderwijzen de ouders, of een andere aangewezen volwassene, leerlingen thuis. Homeschooling is legaal in de Verenigde Staten, maar de regelgeving varieert sterk van staat tot staat. Zo eist minder dan de helft van de staten dat thuisgeschoolde kinderen enige vorm van evaluatie of examinering ondergaan. Ouders maken vaak gebruik van een vastgesteld curriculum of ze creëren (deels) hun eigen curriculum, bijvoorbeeld op geloof gebaseerd leren (faith based learning). De ouders maken en ondertekenen zelf het afsluitend diploma en de bijbehorende cijferlijst.

Let op: omdat er geen instantie is die garant staat voor de kwaliteit van het gevolgde thuisonderwijs, kunnen wij het bereikte niveau van deze leerlingen niet beoordelen.

Online schools

Online schools en homeschooling hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat bij online schools docenten de opleiding van leerlingen op afstand (online) beheren. Dit gebeurt binnen een gestructureerd curriculum dat de online school (ook wel virtual school genoemd) zelf ontwikkelt. Ouders kunnen de rol innemen van begeleider naast de online docenten. Bij openbare online schools is het curriculum niet vanuit een religieuze grondslag ontwikkelt. Openbare online schools maken gebruik van de gestandaardiseerde toetsen. Leerlingen kunnen het diploma van een openbare online school alleen behalen als ze voldoen aan de afstudeereisen van de staat.

We kunnen een High School Diploma van een online school beoordelen als de school regionaal geaccrediteerd is in de VS (zie hieronder). Om een redelijke inschatting te kunnen maken van het eindniveau van leerlingen, gebruiken we de SAT- of ACT-scores.

High school buiten de VS

Relatief veel studenten die zich aanmelden bij Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben een High School Diploma aan een internationale school in het buitenland behaald (na afronding van een Amerikaanse curriculum). Deze opleidingen komen grotendeels overeen met een Amerikaanse high school-opleiding. Bij in het buitenland behaalde diploma’s is het extra belangrijk goed te letten op de accreditatie.

Accreditatie van high schools controleren

High schools moeten geaccrediteerd zijn. Voor een high school in de VS is het belangrijk om er zeker van te zijn dat deze:

 • regionaal geaccrediteerd is door 1 van de commissies voor accreditatie van het voortgezet onderwijs; of
 • erkend (geaccrediteerd) is door de staat.

Regionale accreditatie

De 7 regionale accrediterende instanties hebben een aparte commissie (commission) die de kwaliteit van het voortgezet onderwijs bewaakt. Vooral bij een Amerikaanse middelbare school buiten de VS is het belangrijk te controleren of de school in de VS regionaal geaccrediteerd is. De commissies voor de accreditatie van het voortgezet onderwijs:

Accreditatie door de staat

De State Boards of Education zijn verantwoordelijk voor de accreditatie door de staat. Hiervoor bestaan verschillende termen, namelijk state-approved, state-recognized of state-accredited. De State Board of Education van een staat kun je opzoeken via ‘State Profiles’ op de website State Board Insight van de National Association of State Boards of Education (NASBE).

Let op:

 • Public schools zijn geaccrediteerd door een regionale accrediterende instantie en/of door de staat.
 • High schools buiten de VS zijn vaak regionaal geaccrediteerd, maar niet altijd. In het laatste geval kunnen scholen door andere organisaties geaccrediteerd zijn, zoals:

Andere vormen van accreditatie

Naast regionale accreditatie en accreditatie door de staat zijn er nog meer instanties die zich bezighouden met de accreditatie van high schools. Vaak is het onduidelijk of hun werkwijze wordt gecontroleerd. Het komt voornamelijk voor bij privéscholen dat andere (niet-regionale) instanties de accreditatie uitvoeren.

Voortgezet onderwijs | vakken en examens

Om het niveau te bepalen van een high school diploma, is het belangrijk om goed naar de vakken te kijken. We geven hieronder uitleg over Advanced Placement (AP), het college preparatory program, honors-vakken, ACT's en SAT's.

Advanced Placement (AP)

Advanced Placement (AP) is een programma van het College Board dat high school-leerlingen vakken aanbiedt op college-niveau. Het AP-programma geeft leerlingen de kans om alvast college credits te behalen en soms op een hoger niveau in te stromen in een undergraduate-opleiding aan een college.

AP-vakken:

 • zijn de enige vakken in het voortgezet onderwijs met een extern examen (ontwikkeld en afgenomen door instanties buiten de school), waardoor de examens meer lijken op Europese middelbareschool-examens;
 • kunnen studenten ook volgen zonder het examen af te leggen;
 • krijgen examencijfers van 1 (laagste) tot 5 (hoogste).

Zie ook alle AP Courses and Exams, een overzicht van het College Board.

College preparatory program

Een college preparatory program houdt dit in dat leerlingen:

 • voor de vakgebieden mathematics, science en social science minimaal 3 jaar onderwijs hebben gevolgd (3 credits behaald) en voor English 4 jaar (4 credits). Let op: als leerlingen een vervolgopleiding in de richting (social) science of mathematics willen volgen, is het wenselijk dat ze dit vakgebied 4 jaar hebben bestudeerd (dat ze dus 4 credits hebben behaald);
 • een vreemde taal en een kunstvak hebben gevolgd (1 credit per vak);
 • een keuzevak (elective) hebben gevolgd in een vakgebied waarvoor ze al het verplichte aantal punten (voor graduation) hebben gehaald.

Honors-vakken

Honors-vakken zijn vakken op een hoger niveau dan de basisvakken van de high school. Er wordt meer stof in een sneller tempo behandeld. Speciaal voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Hoe meer honors-vakken de leerling volgt, hoe groter de kans is op toelating tot een selectieve instelling. Honors-vakken worden vaak gezien als minder uitdagend (academically rigorous) dan AP-vakken.

ACT

Een gestandaardiseerde college readiness test, die aanleg voor wiskunde en Engelse taalvaardigheid (en natuurwetenschappen en geschiedenis) meet.

SAT

Een gestandaardiseerde toelatingstest voor colleges en universiteiten in de VS; de afkorting staat voor Scholastic Assessment Test. Meer informatie over SAT staat op de CollegeBoard-website.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn meer dan 4.000 instellingen voor hoger onderwijs in de VS. Deze zijn openbaar (public) of particulier (private). Of een instelling openbaar of particulier is, zegt niets over de kwaliteit of het niveau van de instelling.

College en university

De termen college en university worden door elkaar gebruikt. De kwaliteit van onderwijs aan een college of university kan zowel goed als minder goed zijn.

Met de term college verwijzen we in deze beschrijving naar een four-year college. Four-year colleges bieden 4-jarige undergraduate-opleidingen (bacheloropleidingen) aan, in tegenstelling tot junior colleges of community colleges, die meestal alleen 2-jarige undergraduate-opleidingen (associate degree-opleidingen) aanbieden.

Ook al zijn er veel uitzonderingen, meestal zijn dit de belangrijkste verschillen:

 • Een university biedt zowel undergraduate-opleidingen (associate's en bachelor's programs) als graduate-opleidingen (master's en doctoral programs).
 • Een college verzorgt vooral undergraduate-opleidingen.

Junior college en community college

Junior college is een instelling die 2-jarige undergraduate-opleidingen aanbiedt. Community colleges zijn meestal openbare junior colleges die 2-jarige associate degree-opleidingen en diverse certificate-opleidingen aanbieden. Een opleidingstraject aan community colleges waarmee studenten kunnen instromen in een opleiding aan een college of university in dezelfde staat, heet een ‘transfer program’. Studenten die van plan zijn in te stromen in een bacheloropleiding (undergraduate-opleiding) moeten zo’n traject volgen.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen

Bij alle instellingen is het belangrijk dat ze geaccrediteerd zijn. Er bestaan regionale accrediterende organisaties en nationale (institutionele) accrediterende organisaties. Maar in de VS komen studenten die aan een niet-regionaal geaccrediteerde instelling hebben gestudeerd, vaak niet in aanmerking voor vrijstellingen of voor toelating tot een (vervolg)studie aan een regionaal geaccrediteerde instelling.

Het belangrijkste doel van de accreditatie van instellingen – regional (institutional) accreditation – is om vast te stellen in hoeverre een instelling in staat is haar missie uit te voeren. Als het nodig is krijgt de instelling advies over verbeterpunten.

Regionale accrediterende organisaties

In de Verenigde Staten zijn er 7 regionale accrediterende organisaties die instellingen accrediteren:

Er zijn 2 organisaties die deze regionale accrediterende instanties erkennen en toezicht houden op hun werkwijze:

Nationale accrediterende organisaties

Naast de 7 regionale accrediterende organisaties zijn er andere door CHEA of Department of Education erkende instanties die instellingen accrediteren. Dit zijn national (institutional) accrediting bodies. Vaak zijn deze verantwoordelijk voor het accrediteren van instellingen die met name single-purpose onderwijs (onderwijs in een bepaalde sector, zoals kunst of business) aanbieden, of opleidingen vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. In de VS komen studenten die aan een niet-regionaal geaccrediteerde instelling hebben gestudeerd, vaak niet in aanmerking voor vrijstellingen of voor toelating tot een (vervolg)studie aan een regionaal geaccrediteerde instelling.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

Je controleert op de volgende manier of een onderwijsinstelling is geaccrediteerd door 1 van de 7 regionale accrediterende organisaties:

 • Ga naar de website van de CHEA.
 • Typ bij ‘Institution’ de naam van de onderwijsinstelling.
 • Klik onder ‘Accreditor Type’ op ‘All Types’ en kies daarna ‘Regional Accrediting Organizations.
 • Klik op ‘Search’.
 • Je krijgt nu een overzicht van de zoekresultaten.
  • Staat de onderwijsinstelling erbij? Dan is de onderwijsinstelling geaccrediteerd door 1 van de 7 regionale accrediterende organisaties. Ga nu naar Hoger onderwijs | opleidingen.
  • Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan is de onderwijsinstelling niet geaccrediteerd door 1 van de 7 regionale accrediterende organisaties.

Hoger onderwijs | opleidingen

Naast de accreditatie van instellingen bestaat er accreditatie van opleidingen in bepaalde studierichtingen. Dit wordt professional accreditation, en ook wel programmatic of specialized accreditation genoemd. Het gaat hier onder meer over opleidingen in de richtingen bedrijfskundige (business), technische (engineering) en (para)medische wetenschappen.

Programmatic of specialized accreditation is belangrijk voor beroepen in de Verenigde Staten waarbij dit soort accreditatie vereist is, zoals ingenieurs, architecten en (para)medische beroepen. Deze accreditatie is ook belangrijk voor het uitoefenen van dit soort beroepen in Nederland.

Accreditatie van opleidingen controleren

 • Zoek eerst op of de onderwijsinstelling door 1 van de 7 regionale accrediterende organisaties is geaccrediteerd. Bij 'Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren' hierboven leggen we uit hoe je dat doet.
 • Klik vervolgens in de zoekresultaten op de naam van de onderwijsinstelling.
 • Kijk onder ‘Accredited Programs of je opleiding erbij staat en welke organisatie er achter ‘accredited by’ staat.
 • Controleer of deze organisatie in het CHEA-tabel van erkende accrediterende organisaties onder ‘programmic accrediting organizations staat. Let op: in de rij van de de organisatie moet een bolletje staan in de kolom ‘CHEA Recognition Status’.
  • Is dit het geval? Dan is de opleiding geaccrediteerd.
  • Is dit niet zo? Dan is de opleiding misschien niet geaccrediteerd.