Middelbaar beroepsonderwijs in Sri Lanka

In Sri Lanka is het middelbaar beroepsonderwijs onderdeel van Technical and Vocational Education and Training, TVET. De Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) is verantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteitszorg van TVET.

Verschillende TVET-niveaus

TVET heeft 7 onderwijsniveaus, van middelbaar beroepsonderwijs tot hoger onderwijs. Zie National Vocational Qualifications Framework (NVQ). Na het afronden van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (grade 9) kunnen leerlingen beginnen met het laagste niveau (level 1) binnen TVET.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het Sri Lankaanse middelbaar beroepsonderwijs? Neem contact op met SBB, het expertisecentrum voor buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.