Hoger onderwijs in Nepal

In Nepal is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Nepalese hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma's die we vaak zien.

Bachelor's degree

 • : meestal 3 of 4 jaar. Sommige opleidingen duren langer:
  • architectuur (Bachelor in Architecture, B. Arch) duurt 5 jaar.
  • geneeskunde (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBBS) en tandheelkunde (Bachelor of Dental Surgery, BDS) duren 5 tot 5 ½ jaar.
  • rechtsgeleerdheid (Bachelor of Arts Bachelor of Laws, B.A. LL.B) duurt 5 jaar. Let op: er is ook een rechtenopleiding voor een postgraduate bachelor’s degree, die opleiding duurt 3 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken, soms een stage of een scriptie.
 • Toelatingseisen: een Migration Certificate - School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII), soms met bepaalde vakken en/of cijfers.
 • Functie van het diploma: toegang tot opleidingen voor een postgraduate bachelor’s degree of een master’s degree.
 • Diploma: een bachelor’s degree. Er zijn veel verschillende diplomanamen, bijvoorbeeld:
  • Bachelor in Architecture
  • Bachelor of Arts
  • Bachelor of Arts Bachelor of Laws
  • Bachelor of Dental Surgery
  • Bachelor of Education
  • Bachelor of Hotel Management
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
  • Bachelor of Science

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: 3 jaar) met 3 jaar hbo of 1 jaar wo.

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: 4 jaar) met een hbo-bachelor of met 2 jaar wo. Dit hangt af van het inhoud van de opleiding.

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: minimaal 5 jaar) met een wo-bachelor.

Postgraduate bachelor’s degree

Na een bacheloropleiding kunnen studenten verder studeren voor een postgraduate bachelor's degree. Deze postgraduate bachelor's degrees zien wij vaak:

 • Bachelor of Laws
 • Bachelor of Education

Bachelor of Laws

Studenten krijgen een Bachelor of Laws (LL.B) als zij na een bachelor’s degree een opleiding rechtsgeleerdheid (rechten) afronden.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: rechtsgeleerdheid (rechten). De nadruk ligt op de theorie, maar studenten schrijven meestal geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een bachelor’s degree. De studierichting maakt niet uit.
 • Functie van het diploma: werk als advocaat of jurist. Studenten kunnen verder studeren voor een master’s degree of een post graduate diploma.
 • Diploma: Bachelor of Laws.

We vergelijken een Bachelor of Laws met een wo-bachelor.

Let op: studenten kunnen er ook voor kiezen meteen na de middelbare school een 5-jarige bacheloropleiding rechten te doen, zie Bachelor’s degree. Na afronding van die opleiding krijgen ze een Bachelor of Arts Bachelor of Laws (B.A. LL.B). Dit diploma heeft hetzelfde niveau als de Bachelor of Laws (LL.B).

Bachelor of Education

Studenten krijgen een Bachelor of Education (B.Ed) als zij na een bachelor’s degree een lerarenopleiding afronden.

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding. Studenten kiezen meestal een hoofdvak (major) en een bijvak (minor). Ze volgen verder onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage. Ze schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een bachelor’s degree.
 • Functie van het diploma: werk als leraar. Studenten kunnen verder studeren voor een master’s degree of een post graduate diploma.
 • Diploma: Bachelor of Education.

We vergelijken een Bachelor of Education (duur: 1 jaar) meestal met een hbo-bachelor.

Let op: studenten kunnen er ook voor kiezen meteen na de middelbare school een 3- of 4-jarige lerarenopleiding te doen, zie Bachelor’s degree. Na afronding van die opleiding krijgen ze een Bachelor of Education.

Post Graduate Diploma

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: meestal beroepsgericht onderwijs.
 • Toelatingseisen: een bachelor’s degree. De studierichting maakt niet uit.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Post Graduate Diploma.

Het niveau van een Post Graduate Diploma verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master’s degree

 • Duur: meestal 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken. Soms moeten studenten een scriptie schrijven.
 • Toelatingseisen: een bachelor’s degree, soms moet die bachelor een duur hebben van minimaal 4 jaar.
 • Functie van het diploma: toegang tot een opleiding voor een Master of Philosophy (MPhil) of een promotietraject (PhD).
 • Diploma: een master’s degree. Er zijn veel verschillende diplomanamen, bijvoorbeeld:
  • Master of Arts
  • Master of Business Administration
  • Master of Science
  • Master of Technology

Het niveau van een master’s degree verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master of Philosophy

Studenten kunnen na hun master’s degree een opleiding voor een Master of Philosophy (MPhil) volgen. Soms moeten studenten een MPhil behalen voordat ze mogen starten met een promotietraject (PhD).

 • Duur: 1½ tot 3 jaar.
 • Inhoud: verdieping in de studierichting van de vooropleiding en meer nadruk op wetenschappelijk onderzoek. Studenten moeten een scriptie schrijven.
 • Toelatingseisen: een master’s degree in een relevante studierichting.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD).
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: 3 tot 5 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken in de studierichting van het onderzoek.
 • Toelatingseisen: een master’s degree of een Master of Philosophy (MPhil).
 • Diploma: Doctor of Philosophy.