Nepalese onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Nepalese onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma’s

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een erkend diploma heeft. Dit zijn de erkende diploma’s:

Let op: deze diploma’s hadden eerst een andere naam, zie Diploma’s vóór 2017.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn 3 soorten hogeronderwijsinstellingen in Nepal:

  • universiteiten (universities)
  • campussen (campuses)
  • onderwijsinstellingen voor (para)medische opleidingen

Universiteiten

Universiteiten bieden hbo- en wo-opleidingen aan. Onder een universiteit vallen meestal verschillende campussen waaraan studenten het onderwijs kunnen volgen.

Erkenning van universiteiten controleren

Universiteiten moeten erkend zijn door de University Grants Commission (UGC). Op de Engelstalige website van de UGC staat een overzicht van erkende universiteiten.

Let op: voor engineering-opleidingen moet de universiteit ook erkend zijn door de Nepal Engineering Council (NEC). Op de NEC-website staat een overzicht van universiteiten die door de NEC erkend zijn.

Campussen

Studenten van een universiteit volgen hun opleiding vaak aan een instelling die bij de universiteit hoort. Deze instellingen hebben als verzamelnaam ‘campuses’, maar ze kunnen ook ook institute, academy of college heten. Omdat ze bij een universiteit horen, reikt de universiteit de officiële diploma’s en cijferlijsten uit.

Erkenning campussen controleren

  • Ga naar de Engelstalige website van de UGC voor een overzicht van erkende campussen.
  • Onder ‘University’ zie je bij welke universiteit de campus hoort.

Onderwijsinstellingen voor (para)medische opleidingen

Er zijn onderwijsinstellingen voor (para)medische opleidingen, zoals geneeskunde, tandheelkunde en verlos- en verpleegkunde.

Erkenning onderwijsinstellingen voor (para)medische opleidingen controleren

Er zijn verschillende Engelstalige overzichten van erkende onderwijsinstellingen voor (para)medische opleidingen:

Let op: voor opleidingen in de richting ayurveda, diergeneeskunde (veterinary medicine) en farmacie (pharmacy) zijn er geen overzichten van erkende onderwijsinstellingen. Je kunt dan bij de verantwoordelijke organisatie (council) navragen of een onderwijsinstelling erkend is: