Basis- en voortgezet onderwijs in Nepal

Basisonderwijs

Het Nepalese basisonderwijs (primary education) is voor leerlingen van 5 tot 12 jaar.

 • : 8 jaar (grade I-grade VIII).
 • Inhoud: basisonderwijs.

Let op: vanaf 4 jaar moeten kinderen naar school. De leerplicht start dus een jaar vóór het basisonderwijs. Dat jaar hoort bij het voorschools onderwijs, in Nepal noemen ze dit: early childhood education and pre-primary education (ECED/PPE). Het jaar ECED/PPE en het basisonderwijs heten samen basic education.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs (secondary education) duurt 4 jaar. Er zijn 2 fases:

Let op: vóór 2017 heetten de diploma’s van de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs anders, namelijk:

Certificate – Secondary Education Examination, Grade-10

Het Certificate Secondary Education Examination, Grade-10 is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen doen de examens bij de National Examinations Board (NEB).

 • Duur: 2 jaar (grade IX-grade X).
 • Inhoud: 8 examenvakken, waarvan deze 6 examenvakken verplicht zijn:
  • English (Engels);
  • Nepali (Nepalees);
  • mathematics (wiskunde);
  • science (exacte wetenschappen);
  • social studies (sociale wetenschappen);
  • health, population and environmental education (gezondheids-, bevolkings- en milieueducatie).
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: CertificateSecondary Education Examination, Grade-10 van de NEB. Let op: vóór 2017 heette het onderbouwdiploma Certificate - School Leaving Certificate Examination.

We vergelijken een Certificate - Secondary Education Examination, Grade-10 met een vmbo-t-diploma.

Certificate - School Leaving Certificate Examination

Vóór 2017 sloten leerlingen de onderbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een CertificateSchool Leaving Certificate Examination. Het diploma werd ook vaak School Leaving Certificate of SLC genoemd. Leerlingen deden hun examens bij de Office of the Controller of Examinations (OCE).

We vergelijken een CertificateSchool Leaving Certificate Examination met een vmbo-t-diploma.

Migration Certificate – School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII)

Het Migration CertificateSchool Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen doen de examens bij de National Examinations Board (NEB).

 • Duur: 2 jaar (grade XI-grade XII).
 • Inhoud: sinds het schooljaar 2020-2021 is er een nieuw curriculum. Daar is nog onvoldoende over bekend. In 2022 ontvangen de eerste leerlingen het diploma met het nieuwe curriculum. Bij het oude curriculum hadden leerlingen minimaal 5 examenvakken. Het vak Engels was verplicht (compulsory English), het vak Nepalees (compulsory Nepali) moesten ze in het 1e jaar (grade XI) of 2e jaar (grade XII) volgen. Daarnaast deden leerlingen examen in minimaal 3 vakken van 1 van de 5 profielen (streams):
  • science: exacte vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, biologie of computertechnologie;
  • management: vakken over bedrijfskunde, accountancy, marketing en/of hotelmanagement;
  • education: vakken over onderwijs en lesgeven;
  • law: vakken op het gebied van rechten;
  • humanities: vakken als geschiedenis, sociologie, aardrijkskunde en talen.
   Zie ook Voorbeelden van profielvakken.
 • Toelatingseisen: een Certificate – Secondary Education Examination, Grade-10 en extra eisen, zoals bepaalde vakken en cijfers.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs. Leerlingen kunnen ook naar het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Migration CertificateSchool Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) van de NEB. Let op: het bovenbouwdiploma heette voor 2017 Migration Certificate – Higher Secondary Education Board Examinations.

We vergelijken een Migration Certificate – School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) met een havodiploma als de leerling voldoendes heeft voor:

 • Engels of Nepalees; en
 • minimaal 4 verschillende vakken van het profiel science, humanities of law.

We vergelijken een Migration Certificate – School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) met een havodiploma met beroepsgerichte vakken als de leerling voldoendes heeft voor:

 • Engels of Nepalees; en
 • minimaal 4 verschillende vakken van het profiel management of education.

Heb je een Migration Certificate - School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) uit 2022 of 2023? Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Migration Certificate – Higher Secondary Education Board Examinations

Vóór 2017 sloten leerlingen de bovenbouw af met examens voor een Migration CertificateHigher Secondary Education Board Examinations. Ze deden hun examens toen bij de Higher Secondary Education Board (HSEB). Vanaf 2016 nam de NEB dat geleidelijk over van de HSEB.

We vergelijken een Migration Certificate Higher Secondary Education Board Examinations met een havodiploma als de leerling voldoendes heeft voor:

 • Engels of Nepalees; en
 • minimaal 4 verschillende vakken van het profiel science, humanities of law.

We vergelijken een Migration Certificate Higher Secondary Education Board Examinations met een havodiploma met beroepsgerichte vakken als de leerling voldoendes heeft voor:

 • Engels of Nepalees; en
 • minimaal 4 verschillende vakken van het profiel management of education.