Het hoger onderwijs in Ierland bestaat uit:

Non-degree-opleidingen zijn meestal gericht op werk. Degree-opleidingen zijn beroepsgericht of wetenschappelijk. Ierse hogeronderwijsinstellingen maken geen onderscheid tussen beroepsgericht en wetenschappelijk onderwijs. Ze kunnen beide soorten onderwijs aanbieden.

Degree-opleidingen

Ordinary Bachelor’s degree

Tijdens bacheloropleidingen krijgen studenten beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs. De opleidingen voor een ordinary bachelor hebben andere leeruitkomsten dan opleidingen voor een honours bachelor. Leeruitkomsten zijn de vaardigheden en kennis na een opleiding: wat studenten weten en kunnen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS per jaar, dus 180 ECTS voor 3 jaar studie.
 • Inhoud: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs; presentaties en essays, deelname aan werkgroepen, deelexamens per vak. Er wordt minder stof behandeld dan bij een honours bachelor.
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate met minimaal 5 vakken met de beoordeling O6 of H7 en minimaal 200 CAO-punten. Ook een Level 5 Certificate kan toegang geven.
 • Functie van het diploma: toegang tot de 1-jarige add-on-opleiding voor een Honours Bachelor’s degree. Pas nadat ze een Honours Bachelor’s degree hebben behaald, kunnen ze zich aanmelden voor een masteropleiding. De Ordinary Bachelor’s degree geeft namelijk geen toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Ordinary Bachelor’s degree. Op het diploma staat ‘bachelor + studierichting’ (Ordinary’ staat niet op het diploma).

We vergelijken een Ordinary Bachelor’s degree met 3 jaar hoger beroepsonderwijs of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Honours Bachelor’s degree

Tijdens bacheloropleidingen krijgen studenten beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs. De meeste bacheloropleidingen zijn honours-bacheloropleidingen. Studenten behalen dan een Honours Bachelor’s degree.

De term honours betekent niet dat studenten ‘met eer’ zijn afgestudeerd, maar dat zij een honours-opleiding hebben gevolgd. De leeruitkomsten zijn anders dan die van een opleiding voor een ordinary bachelor. Leeruitkomsten zijn de vaardigheden en kennis: wat studenten na een opleiding weten en kunnen.

 • Duur: 3 of 4 jaar, dit hangt af van de studierichting. Technische opleidingen duren meestal 4 jaar. Uitzonderingen: opleidingen in geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde duren 5 of 6 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS per jaar, dus 180 ECTS (3 jaar) of 240 ECTS (4 jaar).
 • Inhoud: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs; presentaties en essays, deelname aan werkgroepen, deelexamens per vak, vaak een scriptie of eindproject.
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate met minimaal 2 vakken met de beoordeling H5 of hoger en 4 vakken met minimaal O6 of H7, plus minimaal 350 CAO-punten. Ook een Level 5 Certificate en/of Level 6 Advanced Certificate kunnen toegang geven.
 • Diploma: Honours Bachelor’s degree + studierichting. De plek van ‘honours’ in de diplomanaam (in het Latijn en in het Engels) verschilt per universiteit. Soms is het bachelor + studierichting + honours, soms honours + bachelor + studierichting. Bijvoorbeeld bij de National University of Ireland: Baccalaureatus Scientae Honoro/Honours Degree of Bachelor of Science.

We vergelijken een Honours Bachelor’s degree met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master's degree

Er zijn 1-jarige en 2-jarige masteropleidingen:

 • Tijdens 1-jarige masteropleidingen krijgen studenten beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs. Deze opleidingen heten taught masters, omdat studenten voor het grootste deel onderwijs volgen en geen onderzoek doen.
 • De 2-jarige masteropleidingen hebben vooral een wetenschappelijk doel. Dit zijn research masters, omdat studenten voor het grootste deel onderzoek (research) doen.
 • Duur: 1 jaar (taught master) of 2 jaar (research master).
 • Studielast:
 • Bij 1 jaar (taught master): 90 ECTS.
 • Bij 2 jaar (research master): geen studiepunten.
 • Inhoud:
 • Bij 1 jaar (taught master): beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs; colleges, tentamens en examens.
 • Bij 2 jaar (research master): wetenschappelijk onderwijs; onderzoekstechnieken, onderzoeksproject en scriptie.
 • Toelatingseisen: een sterke honours bachelor in vergelijkbare richting, meestal gaat het dan om second class honours, grade 1 of een first class honours. Heel soms laten Institutes of Technology studenten toe met een ordinary bachelor en nuttige werkervaring.
 • Diploma: Master’s degree (master + studierichting). De masters worden uitgereikt in het Latijn en in het Engels. Bijvoorbeeld: Master of Science (MSc)/Magister in Scientiis en Master of Engineering (ME)/Magister in Arte Ingeniaria (MAI).

Let op: een uitzondering is de Master in Arts (MA) van het Trinity College Dublin (TCD). Deze MA ontvangen studenten zonder extra studie of examens. Minimaal 2 jaar nadat ze een Bachelor of Arts (Honours) hebben behaald aan Trinity College, krijgen ze dit diploma automatisch. Studenten krijgen geen cijferlijst bij deze MA, omdat ze geen vakken hebben gevolgd.

We vergelijken een Master’s degree met een master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Postgraduate Diploma

Studenten die niet de hele masteropleiding kunnen of willen afmaken, kunnen meestal een ‘tussendiploma’ ontvangen. Dit heet een intermediate award of exit award. In Ierland is het Postgraduate Diploma de intermediate award van een masteropleiding.

Geïntegreerde masters

In technische richtingen kunnen studenten ook kiezen voor een geïntegreerde masteropleiding (integrated masters). Deze opleidingen combineren de bachelor- en masteropleiding. Studenten ontvangen alleen een master.

 • Duur: 5 jaar.
 • Studielast: 300 ECTS.
 • Inhoud: een technische bachelor- en masteropleiding in 1 opleiding; beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs. Studenten doen meestal een eindproject (geen scriptie).
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate met 6 vakken, waaronder minimaal 2 vakken met de beoordeling H5 of hoger en 4 vakken met minimaal O6 of H7, plus minimaal 350 CAO-punten.
 • Diploma: Master’s degree (master + studierichting). De masters worden uitgereikt in het Latijn en in het Engels. Bijvoorbeeld: Master of Engineering (ME)/Magister in Arte Ingeniaria (MAI).

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster. Studenten gebruiken deze wetenschappelijke masteropleiding vaak als opstap naar het doctoraat, de Doctor of Philosophy (PhD). In dat geval kunnen ze hun onderzoek en scriptie van de MPhil gebruiken als basis voor het proefschrift.

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Studielast: bij 1 jaar: 90 ECTS, bij 2 jaar: geen studiepunten.
 • Inhoud: bij 1 jaar: 60 ECTS aan onderwijs (coursework) en 30 ECTS voor een scriptie. Bij 2 jaar: weinig of geen onderwijs, de nadruk ligt op onderzoek en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseisen: een honours bachelor in vergelijkbare richting met goede resultaten, meestal gaat het dan om de classificatie second class honours, grade 1.
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een research master in het wetenschappelijk onderwijs.

Doctor of Philosophy

Een Doctor of Philosophy (PhD) kunnen studenten behalen na een promotietraject, meestal aan een universiteit. Vaak studeren ze verder in de richting van hun masteropleiding.

 • Duur: 3 tot 5 jaar.
 • Inhoud: studie, wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een master of soms een honours bachelor in dezelfde richting en met goede resultaten, meestal gaat het dan om de classificatie second class grade 1, honours.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD). Of in het Latijn: Doctor in Philosophia (PhD).

Professional doctorates

Professional doctorates zijn ook promotietrajecten, meestal aan een universiteit. Studenten doen vooral onderzoek, maar de nadruk ligt meer op de praktijk dan bij een PhD.

 • Duur: 3 tot 4 jaar (voltijd) of 4 tot 6 jaar (deeltijd).
 • Inhoud: studie, onderzoek en het schrijven van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een master, of een honours bachelor in dezelfde richting.
 • Diploma: Doctor in + studierichting. Bijvoorbeeld: Doctorate in Law en Doctorate in Education.

Non-degree-opleidingen

Er zijn ook opleidingen in het hoger onderwijs in Ierland die niet leiden tot een graad, zoals een bachelorgraad. Na deze non-degree-opleiding ontvangen studenten geen graad (non-degree) maar een ander soort diploma. Dat is meestal een certificaat.

Belangrijke certificaten die studenten kunnen behalen aan non-degree-opleidingen zijn:

Level 6 Advanced Certificate

De opleiding voor een Level 6 Advanced Certificate is beroepsgericht. Als studenten de hele opleiding afronden, behalen ze een major award. Studenten kunnen na de opleiding gaan werken of verder studeren.

 • Duur: 1 jaar.
 • Studielast: major award van 120 credits. Dit zijn geen ECTS-credits, maar credits uit het Common Awards System: 1 credit staat voor 10 uur studie. Een major award bestaat uit minor awards van 5, 10 of 15 credits.
 • Inhoud: beroepsopleidingen die studenten zelf samenstellen met verschillende vakken. De vakken heten minor awards of components.
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate of een Level 5 Certificate.
 • Functie van het diploma: meestal vrijstelling van het 1e jaar van een bacheloropleiding in dezelfde studierichting. Ierse instellingen voor hoger onderwijs eisen dan wel dat studenten de vakken hebben behaald met het resultaat distinction (dat is 80% of hoger).
 • Diploma: Level 6 Advanced Certificate.

We vergelijken een Level 6 Advanced Certificate met 1 jaar hoger beroepsonderwijs.

Higher Certificate

De Higher Certificate-opleiding is vaak beroepsgericht. Meestal behalen studenten het Higher Certificate aan colleges of Institutes of Technology. Er zijn ook enkele universiteiten die deze opleiding aanbieden.

We vergelijken een Higher Certificate met 2 jaar hoger beroepsonderwijs of 1 jaar wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs in Ierland:

 • universiteiten;
 • institutes of technology;
 • colleges; en
 • privéinstellingen.

Deze onderwijsinstellingen bieden hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aan. Alleen de universiteiten geven vooral wetenschappelijk onderwijs.

Universiteiten

Het aanbod van Ierse universiteiten bestaat vooral uit wetenschappelijke honours-bacheloropleidingen, masteropleidingen en promotietrajecten (PhD).

Er zijn 10 universiteiten in Ierland:

 • National University of Ireland (NUI). Onder de NUI vallen 4 universiteiten:
 • University College Dublin (UCD);
 • University College Cork (UCC);
 • National University of Ireland Galway; en
 • National University of Ireland Maynooth.
 • University of Limerick (UL);
 • University of Dublin, beter bekend als Trinity College Dublin (TCD);
 • Dublin City University (DCU);
 • Technological University Dublin;
 • Munster Technological University (MTU).

Informatie over veranderingen bij technische universiteiten vind je op de website van de Higher Education Authority (HEA): New Technological Universities.

Institutes of technology

Het aanbod van institutes of technology bestaat uit degree-opleidingen en non-degree-opleidingen.

Ierland heeft 9 institutes of technology:

 • Athlone Institute of Technology
 • Dundalk Institute of Technology
 • Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology
 • Galway-Mayo Institute of Technology
 • Institute of Technology, Carlow
 • Institute of Technology, Sligo
 • Letterkenny Institute of Technology
 • Limerick Institute of Technology
 • Waterford Institute of Technology

Colleges

Colleges zijn vaak kleine instellingen die zich specialiseren in een bepaalde richting. Ze geven er beroepsgericht hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs. De meeste colleges zijn de laatste 15 jaar gestopt als zelfstandige instellingen. Ze horen nu bij een van de universiteiten.

Colleges mogen zelf geen graden (degrees), diploma’s en certificaten uitreiken. De universiteiten, institutes of technology en de QQI mogen dat wel.

Privéinstellingen

Naast de openbare hogeronderwijsinstellingen (universiteiten, colleges en institutes of technology) zijn er ook privé-instellingen voor hoger onderwijs. Studenten kunnen er degree-opleidingen en non-degree-opleidingen volgen.

De QQI moet alle opleidingen van privéinstellingen goedkeuren. Een lijst met erkende privé-instellingen kun je vinden via het Irish Register of Qualifications.

Toelating tot hoger onderwijs: CAO-punten

Toelating tot het Ierse hoger onderwijs gaat via het Central Applications Office (CAO). Studenten melden zich 1 jaar vóór de start van de opleiding aan bij het CAO. Het CAO werkt met een puntensysteem bij aanmeldingen van studenten met een Leaving Certificate.

CAO-punten

Het aantal CAO-punten dat studenten krijgen, hangt af van de examenresultaten voor het Leaving Certificate. Je kunt de punten berekenen met de Points Calculator. Er is ook een overzicht van de CAO-punten die studenten per vak ontvangen op basis van hun examenresultaten: Common Points Scale and Grading System.

De onderwijsinstellingen kiezen zelf de studenten. De student met het hoogste aantal CAO-punten krijgt als eerste plek. Daarna de student die het op 1 na hoogste aantal punten heeft, enzovoort.

Het aantal CAO-punten dat studenten nodig hebben, verschilt per studierichting, onderwijsinstelling en per jaar. Er zijn overzichten van het aantal punten per soort opleiding (course):

Diploma’s voor toelating tot hoger onderwijs

Ierse hogeronderwijsinstellingen kunnen studenten met de volgende diploma’s toelaten:

Toelating met een Leaving Certificate

Er zijn algemene eisen om studenten toe te laten tot degree-opleidingen. Deze eisen verschillen per opleiding. Voor toelating tot een honours bachelor-opleiding eisen Ierse universiteiten vaak het volgende:

Let op: universiteiten laten geen studenten toe met een Leaving Certificate behaald in de richting Leaving Certificate Applied (LCA).

De toelatingseisen voor non-degree-opleidingen en een ordinary bachelor-opleiding liggen iets lager. Onderwijsinstellingen vragen dan vaak:

Toelating met een Level 5 Certificate

Soms laten Ierse onderwijsinstellingen studenten met een Level 5 Certificate toe tot een bacheloropleiding in een studierichting die aansluit. In dat geval stellen ze de volgende eisen:

 • een Level 5 Certificate behaald in de studierichting van de bachelor;
 • een groot deel van de minor awards binnen de major award moet behaald zijn met distinction (een beoordeling van 80% of hoger).