Hoger onderwijs in Ierland

In Ierland is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Ierse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs: CAO-punten

Toelating tot het Ierse hoger onderwijs gaat via het Central Applications Office (CAO). Studenten melden zich 1 jaar vóór de start van de opleiding aan bij het CAO. Het CAO werkt met een puntensysteem bij aanmeldingen van studenten met een Leaving Certificate.

CAO-punten

Het aantal CAO-punten dat studenten krijgen, hangt af van de examenresultaten voor het Leaving Certificate. Je kunt de punten berekenen met de Points Calculator. Er is ook een overzicht van de CAO-punten die studenten per vak ontvangen op basis van hun examenresultaten: Common Points Scale and Grading System.

De onderwijsinstellingen kiezen zelf de studenten. De student met het hoogste aantal CAO-punten krijgt als eerste plek. Daarna de student die het op 1 na hoogste aantal punten heeft, enzovoort.

Het aantal CAO-punten dat studenten nodig hebben, verschilt per studierichting, onderwijsinstelling en per jaar. Er zijn overzichten van het aantal punten per soort opleiding (course):

Level 6 Advanced Certificate

De opleiding voor een Level 6 Advanced Certificate is beroepsgericht. Als studenten de hele opleiding afronden, behalen ze een major award. Studenten kunnen na de opleiding gaan werken of verder studeren.

 • : 1 jaar.
 • : major award van 120 credits. Dit zijn geen ECTS-credits, maar credits uit het Common Awards System: 1 credit staat voor 10 uur studie. Een major award bestaat uit minor awards van 5, 10 of 15 credits.
 • Inhoud: beroepsopleidingen die studenten zelf samenstellen met verschillende vakken. De vakken heten minor awards of components.
 • Toelatingseisen: een Level 5 Certificate. Een onderwijsinstelling kan een ander diploma ook voldoende vinden voor toelating.
 • Functie van het diploma: meestal vrijstelling van het 1e jaar van een bacheloropleiding in dezelfde studierichting. Ierse instellingen voor hoger onderwijs eisen dan wel dat studenten de vakken hebben behaald met het resultaat distinction (dat is 80% of hoger).
 • Diploma: Level 6 Advanced Certificate.

We vergelijken een Level 6 Advanced Certificate met 1 jaar hbo.

Higher Certificate

De Higher Certificate-opleiding is vaak beroepsgericht. Meestal behalen studenten het Higher Certificate aan colleges of Institutes of Technology. Er zijn ook enkele universiteiten die deze opleiding aanbieden.

We vergelijken een Higher Certificate met 2 jaar hbo of 1 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Ordinary bachelor’s degree

Tijdens bacheloropleidingen krijgen studenten beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs. De opleidingen voor een ordinary bachelor's degree hebben andere leeruitkomsten dan opleidingen voor een honours bachelor’s degree. Ook zijn de toelatingseisen iets lager dan voor honours-bacheloropleidingen.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS per jaar, dus 180 ECTS voor 3 jaar studie.
 • Inhoud: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs; presentaties en essays, deelname aan werkgroepen, deelexamens per vak. Er wordt minder stof behandeld dan bij een honours bachelor's degree.
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Established (LCE) of Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) en meestal met de volgende eisen:
 • Functie van het diploma: toegang tot de 1-jarige add-on-opleiding voor een honours bachelor’s degree. Pas nadat ze een honours bachelor’s degree hebben behaald, kunnen ze zich aanmelden voor een masteropleiding. De ordinary bachelor’s degree geeft namelijk geen toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: een ordinary bachelor’s degree. Op het diploma staat ‘bachelor + studierichting’ (ordinary’ staat niet op het diploma).

We vergelijken een ordinary bachelor’s degree met 3 jaar hbo of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Honours bachelor’s degree

De meeste bacheloropleidingen zijn honours-bacheloropleidingen. Studenten behalen dan een honours bachelor’s degree. De term honours betekent niet dat studenten ‘met eer’ zijn afgestudeerd, maar dat zij een honours-opleiding hebben gevolgd. De leeruitkomsten zijn anders dan die van een opleiding voor een ordinary bachelor's degree.

 • Duur: meestal 3 of 4 jaar, dit hangt af van de studierichting:
  • Technische opleidingen duren meestal 4 jaar.
  • Opleidingen in diergeneeskunde, geneeskunde en tandheelkunde duren 5 of 6 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS per jaar.
 • Inhoud: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs; presentaties en essays, deelname aan werkgroepen, deelexamens per vak, vaak een scriptie of eindproject.
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Established (LCE) of Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP en meestal met de volgende eisen:
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: een honours bachelor’s degree. De plek van ‘honours’ in de diplomanaam (in het Latijn en in het Engels) verschilt per universiteit. Soms is het bachelor + studierichting + honours, soms honours + bachelor + studierichting. Bijvoorbeeld bij de National University of Ireland: Baccalaureatus Scientae Honoro/Honours Degree of Bachelor of Science.

We vergelijken een honours bachelor’s degree met een hbo-bachelor of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Postgraduate Diploma

Studenten die niet een hele masteropleiding kunnen of willen afmaken, kunnen meestal een ‘tussendiploma’ ontvangen. Dit heet een intermediate award of exit award. In Ierland is het Postgraduate Diploma de intermediate award van een masteropleiding.

 • Duur: 1 jaar.
 • Studielast: 60 ECTS.
 • Inhoud: alle vakken van een masteropleiding, maar studenten schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een honours bachelor's degree.
 • Diploma: Postgraduate Diploma.

Master's degree

Er zijn verschillende soorten masteropleidingen:

 • 1-jarige masteropleidingen (taught masters);
 • 2-jarige masteropleidingen (research masters);
 • 5-jarige geïntegreerde masteropleidingen (integrated masters); en
 • 1- of 2-jarige opleidingen voor een Master of Philosophy (MPhil).

Taught masters en research masters

 • Duur: 1 jaar (taught master) of 2 jaar (research master).
 • Studielast: bij 1 jaar (taught master): 90 ECTS, bij 2 jaar (research master): geen studiepunten.
 • Inhoud: dit hangt af van de soort masteropleiding:
  • Bij 1-jarige masteropleidingen (taught master): beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs; colleges, tentamens en examens. Deze opleidingen heten taught masters, omdat studenten voor het grootste deel onderwijs volgen en geen onderzoek doen.
  • Bij 2-jarige masteropleidigen (research master): wetenschappelijk onderwijs; onderzoekstechnieken, onderzoeksproject en scriptie. Deze opleidingen heten research masters, omdat studenten voor het grootste deel onderzoek (research) doen.
 • Toelatingseisen: een sterke honours bachelor's degree in een vergelijkbare studierichting, meestal gaat het dan om second class honours, grade 1 of een first class honours. Heel soms laten Institutes of Technology studenten toe met een ordinary bachelor's degree en nuttige werkervaring.
 • Functie van het diploma: toegang tot PhD-opleidingen, professional doctorates of werk.
 • Diploma: Master’s degree (master + studierichting). De masters worden uitgereikt in het Latijn en in het Engels. Bijvoorbeeld:
  • Master of Science (MSc)/Magister in Scientiis; of
  • Master of Engineering (ME)/Magister in Arte Ingeniaria (MAI).

Integrated masters

In technische richtingen kunnen studenten ook kiezen voor een geïntegreerde masteropleiding (integrated masters). Deze opleidingen combineren de bachelor- en masteropleiding. Studenten ontvangen alleen een master's degree.

 • Duur: 5 jaar.
 • Studielast: 300 ECTS.
 • Inhoud: een technische bachelor- en masteropleiding in 1 opleiding; beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs. Studenten doen meestal een eindproject (geen scriptie).
 • Toelatingseisen: een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Established (LCE) of Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP en meestal met de volgende eisen:
  • minimaal 6 vakken, waaronder Engels of Iers en meestal wiskunde;
  • minimaal 2 van de 6 vakken met als resultaat H5 of hoger;
  • minimaal O6 of H7 voor de andere 4 vakken; en
  • minimaal 350 CAO-punten.
 • Functie van het diploma: toegang tot PhD-opleidingen, professional doctorates of werk.
 • Diploma: een master’s degree (master + studierichting). De masters worden uitgereikt in het Latijn en in het Engels. Bijvoorbeeld: Master of Engineering (ME)/Magister in Arte Ingeniaria (MAI).

We vergelijken een master’s degree met een hbo-master of een wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster.

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Studielast: bij 1 jaar: 90 ECTS, bij 2 jaar: geen studiepunten.
 • Inhoud: bij 1 jaar: 60 ECTS aan onderwijs (coursework) en 30 ECTS voor een scriptie. Bij 2 jaar: weinig of geen onderwijs, de nadruk ligt op onderzoek en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseisen: een honours bachelor's degree in een vergelijkbare studierichting en met goede resultaten. Meestal gaat het dan om de classificatie second class honours, grade 1.
 • Functie van het diploma: studenten gebruiken deze wetenschappelijke masteropleiding vaak als opstap naar het doctoraat, de Doctor of Philosophy (PhD). In dat geval kunnen ze hun onderzoek en scriptie van de MPhil gebruiken als basis voor het proefschrift.
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master (research master).

Doctor of Philosophy (PhD)

Een Doctor of Philosophy (PhD) kunnen studenten behalen na een promotietraject, meestal aan een universiteit. Vaak studeren ze verder in de studierichting van hun masteropleiding.

 • Duur: 3 tot 5 jaar.
 • Inhoud: studie, wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een masters degree of soms een honours bachelor's degree in dezelfde studierichting en met goede studieresultaten, meestal gaat het dan om de classificatie second class grade 1, honours.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD). Of in het Latijn: Doctor in Philosophia (PhD).

Doctorate

Studenten kunnen ook een Doctorate behalen na een promotietraject. Studenten doen vooral onderzoek, maar de nadruk ligt meer op de praktijk dan bij een PhD. Ze volgen deze opleiding meestal aan een universiteit.

 • Duur: 3 tot 4 jaar (voltijd) of 4 tot 6 jaar (deeltijd).
 • Inhoud: studie, onderzoek en het schrijven van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een master, of een honours bachelor's degree in dezelfde richting.
 • Diploma: Doctorate in + studierichting. Bijvoorbeeld:
  • Doctorate in Education; of
  • Doctorate in Law.