Basis- en voortgezet onderwijs in Ierland

Het basisonderwijs is verplicht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het voortgezet onderwijs is er voor leerlingen van 12 tot 17 of 18 jaar. De leerplicht stopt als ze 16 jaar zijn.

Er zijn 2 fases in het voortgezet onderwijs:

Let op: leerlingen behalen in alle richtingen een Leaving Certificate. De opleiding verschilt per richting, maar dat zie je niet aan de diplomanaam. We beschrijven hieronder de inhoud van de 3 richtingen en met welke Nederlandse diploma’s je een Leaving Certificate kunt vergelijken.

Junior Certificate

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: de onderbouw bestaat uit een mix van algemeen vormende vakken Junior Cycle Subjectsen korte cursussen (Short Courses).
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Diploma: Junior Certificate.

We vergelijken een Junior Certificate met een vmbo-t-diploma.

Leaving Certificate – Leaving Certificate Established (LCE)

Leaving Certificate Established (LCE) is een van de 3 mogelijke richtingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De LCE-richting bestaat uit algemeen vormend onderwijs.

 • Duur: 2 jaar of 3 jaar (2 jaar + een vrijwillig oriëntatiejaar, Transition Year – TY).
 • Inhoud: leerlingen doen meestal examen in 6 tot 8 algemeen vormende vakken van de richting Leaving Certificate Established. (Leaving Certificate Established Subjects). Er zijn verschillende niveaus voor de vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs als ze bepaalde vakken en studieresultaten hebben.
 • Diploma: Leaving Certificate.

We vergelijken een Leaving Certificate (LC) met een havodiploma als:

We vergelijken een Leaving Certificate (LC) met een vwo-diploma als:

 • het LC is behaald in minimaal 6 vakken van de richting Leaving Certificate Established (Leaving Certificate Established Subjects);
 • minimaal 2 vakken op Higher Level een beoordeling van grade 5 of hoger hebben;
 • de andere 4 vakken minimaal een studieresultaat van grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level hebben; en
 • er minimaal 350 CAO-punten zijn behaald.

Leaving Certificate - Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) is een van de 3 mogelijke richtingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De LCVP-richting bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs met een klein beroepsgericht deel.

 • Duur: 2 jaar of 3 jaar (2 jaar + een vrijwillig oriëntatiejaar, Transition Year – TY).
 • Inhoud: leerlingen doen examen in minimaal 5 vakken op Higher, Ordinary of Foundation Level:
  • Iers;
  • een moderne vreemde taal (geen Iers en Engels);
  • 2 beroepsgerichte vakken (Vocational Subject Groupings); en
  • 1 keuzevak.
   Ook moeten leerlingen de Link Modules afronden. Dit zijn geen examenvakken, maar praktische opdrachten. Zie ook de website Curriculum online: Leaving Certificate Vocational Programme.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs als ze bepaalde vakken en studieresultaten hebben. Het beroepsgerichte deel van de opleiding bereidt leerlingen voor op werk.
 • Diploma: Leaving Certificate. Onderaan staan de Link Modules op het diploma. Daaraan zie je dat de leerling de richting Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) heeft gevolgd en niet de richting Leaving Certificate Established.

We vergelijken een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) met een havodiploma als:

 • minimaal 5 vakken en de Link Modules zijn behaald;
 • de 5 vakken een studieresultaat hebben van minimaal grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level; en
 • er minimaal 200 CAO-punten zijn behaald.

We vergelijken een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) met een vwo-diploma als:

 • minimaal 6 vakken en de Link Modules zijn behaald;
 • minimaal 2 vakken op Higher Level de beoordeling grade 5 of hoger hebben;
 • de andere 4 vakken minimaal een studieresultaat van grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level hebben; en
 • er minimaal 350 CAO-punten zijn behaald.

Leaving Certificate - Leaving Certificate Applied (LCA)

Leaving Certificate Applied (LCA) is een van de 3 mogelijke richtingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De LCA-richting bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs met een groot beroepsgericht deel.

 • Duur: 2 jaar.
 • : 44 modules (elke module is 30 uur studie).
 • Inhoud: leerlingen volgen algemeen vormende en beroepsgerichte vakken, zie LCA (Senior Cycle). Ook met een stage bereiden ze zich voor op werk. Er zijn 2 duidelijke verschillen met de richtingen Leaving Certificate Established en Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP):
  • Er zijn geen verschillende niveaus (levels) om vakken te volgen; en
  • De beoordeling is anders. Op het diploma staat 1 van de 3 beoordelingen (van laag naar hoog): pass, merit of distinction.
 • Functie van het diploma: het beroepsgerichte deel bereidt leerlingen voor op werk. Leerlingen hebben geen toegang tot hoger onderwijs in Ierland.
 • Diploma: Leaving Certificate. Onder de diplomanaam staat 'Leaving Certificate Applied Examination'.

We vergelijken een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Applied (LCA) met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.