Basisonderwijs

Het basisonderwijs is verplicht voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is er voor leerlingen van 12 tot 17 of 18 jaar. De leerplicht stopt als ze 16 jaar zijn.

Er zijn 2 fases in het voortgezet onderwijs:

 • onderbouw voortgezet onderwijs (junior cycle);
 • bovenbouw voortgezet onderwijs (senior cycle).

Onderbouw voortgezet onderwijs

Aan het einde van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior cycle) doen leerlingen examens voor het Junior Certificate.

Junior Certificate

We vergelijken een Junior Certificate met een vmbo-t-diploma.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Leerlingen kunnen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior cycle)het Leaving Certificate behalen.

Er zijn 3 verschillende richtingen in de bovenbouw:

 • Leaving Certificate, established programme;
 • Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP);
 • Leaving Certificate Applied (LCA).

Let op: leerlingen behalen in alle richtingen een Leaving Certificate. De opleiding verschilt per richting, maar dat zie je niet aan de diplomanaam.

We beschrijven hieronder de inhoud van de 3 richtingen en met welke Nederlandse diploma’s je een Leaving Certificate kunt vergelijken.

Leaving Certificate – established programme

Leerlingen die kiezen voor het established programme volgen in de bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs.

 • Duur: 2 jaar of 3 jaar (2 jaar + een vrijwillig oriëntatiejaar, Transition Year – TY).
 • Inhoud: leerlingen doen meestal examen in 6 tot 8 algemeen vormende vakken van het established programme. Zie ook de website Curriculum online: Senior Cycle Subjects. Er zijn verschillende niveaus voor de vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs als ze bepaalde vakken en studieresultaten hebben. Zie Toelating tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Leaving Certificate.

Verschillende niveaus

Voor het Leaving Certificate kunnen leerlingen op 3 niveaus (levels) vakken volgen. Dat zijn, van hoog naar laag:

 • Higher Level;
 • Ordinary Level; en
 • Foundation Level.

Ordinary Level & Higher Level

De studielast van een vak zowel op Ordinary Level als op Higher Level is 180 uur. Het maakt daarbij niet uit op welk niveau leerlingen het vak volgen. Bij een vak op Higher Level komt wel meer lesstof aan bod in die 180 uur. De leerkracht behandelt de lesstof ook grondiger.

Foundation Level

Alleen de vakken Iers (Irish) en wiskunde (mathematics) kunnen leerlingen op Foundation Level volgen. Vakken op dit niveau hebben een lagere studielast dan vakken op Ordinary en Higher Level. Met vakken op Foundation Level krijgen leerlingen geen toegang tot het Iers hoger onderwijs (zie Toelating tot hoger onderwijs).

Vergelijking met Nederlandse diploma’s

Met welk Nederlands diploma kun je een Leaving Certificate van het established programme vergelijken? Dat hangt af van de vakken en resultaten die leerlingen hebben behaald.

Let op:

 • Voor de resultaten van het eindexamen gebruiken scholen nu cijfers (grades) 1 tot en met 8. Het cijfer 1 is het hoogste cijfer. Deze cijfers gebruiken scholen sinds 2017. De beoordelingen die scholen gebruikten vóór 2017 kun je vinden in de tabel bij Beoordelingssystemen.
 • De beoordelingen en het niveau staan op websites vaak gecombineerd. Bijvoorbeeld O6 betekent Ordinary Level met grade 6 en H7 betekent Higher Level met grade 7.

We vergelijken een Leaving Certificate (LC) met een havodiploma als:

 • het LC is behaald in minimaal 5 vakken van het established programme;
 • de 5 vakken minimaal grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level hebben; en
 • er minimaal 200 CAO-punten zijn behaald.

We vergelijken een Leaving Certificate (LC) met een vwo-diploma als:

 • het LC is behaald in minimaal 6 vakken van het established programme;
 • minimaal 2 vakken op Higher Level een beoordeling van grade 5 of hoger hebben;
 • de andere 4 vakken minimaal grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level hebben; en
 • er minimaal 350 CAO-punten zijn behaald.

Leaving Certificate Vocational Programme

Leerlingen die kiezen voor het Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) volgen in de bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs met een klein beroepsgericht deel.

Als leerlingen de examens halen ontvangen ze het Leaving Certificate, net als bij het algemeen vormend onderwijs (established programme ).

 • Duur: 2 jaar of 3 jaar (2 jaar + een vrijwillig oriëntatiejaar, Transition Year – TY).
 • Inhoud: leerlingen doen examen in minimaal 5 vakken op Higher, Ordinary of Foundation Level: Iers, een moderne vreemde taal (geen Iers en Engels), 2 beroepsgerichte vakken (Vocational Subject Groupings) en 1 vak naar keuze. Ook moeten leerlingen de Link Modules afronden. Dit zijn geen examenvakken, maar praktische opdrachten. Zie ook de website Curriculum online: Leaving Certificate Vocational Programme.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs als ze bepaalde vakken en studieresultaten hebben. Zie Toelating tot hoger onderwijs. Het beroepsgerichte deel van de opleiding bereidt leerlingen voor op werk.
 • Diploma: Leaving Certificate. Onderaan staan de Link Modules op het diploma. Daaraan zie je dat de leerling de beroepsgerichte opleiding (vocational programme) heeft gevolgd en niet de algemeen vormende opleiding (established programme ).

We vergelijken een Leaving Certificate behaald na het Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) met een havodiploma als:

 • minimaal 5 vakken en de Link Modules zijn behaald;
 • de 5 vakken minimaal de beoordeling grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level hebben; en
 • er minimaal 200 CAO-punten zijn behaald.

We vergelijken een Leaving Certificate behaald na het Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) met een vwo-diploma als:

 • minimaal 6 vakken en de Link Modules zijn behaald;
 • minimaal 2 vakken op Higher Level de beoordeling grade 5 of hoger hebben;
 • de andere 4 vakken minimaal grade 6 op Ordinary Level of grade 7 op Higher Level hebben; en
 • er minimaal 350 CAO-punten zijn behaald.

Leaving Certificate Applied

Leerlingen die kiezen voor de richting Leaving Certificate Applied (LCA) volgen in de bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs met een groot beroepsgericht deel.

Let op: met een Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Applied (LCA) kunnen studenten niet naar het hoger onderwijs in Ierland.

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: 44 modules (elke module is 30 uur studie).
 • Inhoud: leerlingen volgen algemeen vormende en beroepsgerichte vakken, zie LCA (Senior Cycle). Ook met een stage bereiden ze zich voor op werk. Er zijn 2 duidelijke verschillen met het Leaving Certificate – established programme en het Leaving Certificate Vocational Programme: er zijn geen verschillende niveaus (levels) om vakken te volgen en de beoordeling is ook anders. Op het diploma staat 1 van de 3 beoordelingen (van laag naar hoog): pass, merit of distinction.
 • Functie van het diploma: vooral voorbereiding op werk.
 • Diploma: Leaving Certificate.

We vergelijken een Leaving Certificate behaald na de richting Leaving Certificate Applied (LCA) met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.