Ierse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Ierse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of accrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Leerlingen sluiten de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een diploma:

De State Examinations Commission (SEC) reikt de diploma's van het voortgezet onderwijs uit.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs in Ierland:

 • universiteiten;
 • institutes of technology;
 • colleges; en
 • privéinstellingen.

Deze onderwijsinstellingen bieden hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aan. Alleen de universiteiten geven vooral wetenschappelijk onderwijs.

Universiteiten

Het aanbod van Ierse universiteiten bestaat vooral uit wetenschappelijke honours-bacheloropleidingen, masteropleidingen en promotietrajecten (PhD). Er zijn 10 universiteiten in Ierland:

 • National University of Ireland (NUI). Onder de NUI vallen 4 universiteiten:
 • University College Dublin (UCD);
 • University College Cork (UCC);
 • National University of Ireland Galway; en
 • National University of Ireland Maynooth.
 • University of Limerick (UL);
 • University of Dublin, beter bekend als Trinity College Dublin (TCD);
 • Dublin City University (DCU);
 • Technological University Dublin;
 • Munster Technological University (MTU).

Informatie over veranderingen bij technische universiteiten vind je op de website van de Higher Education Authority (HEA): New Technological Universities.

Institutes of technology

Ierland heeft 9 institutes of technology:

 • Athlone Institute of Technology
 • Dundalk Institute of Technology
 • Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology
 • Galway-Mayo Institute of Technology
 • Institute of Technology, Carlow
 • Institute of Technology, Sligo
 • Letterkenny Institute of Technology
 • Limerick Institute of Technology
 • Waterford Institute of Technology

Deze onderwijsinstellingen verzorgen opleidingen voor graden (degrees) en andere diploma's.

Colleges

Colleges zijn vaak kleine instellingen die zich specialiseren in een bepaalde richting. Ze geven er beroepsgericht hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs. De meeste colleges zijn de laatste 15 jaar gestopt als zelfstandige instellingen. Ze horen nu bij een van de universiteiten.

Colleges mogen zelf geen graden (degrees), diploma’s en certificaten uitreiken. De universiteiten, institutes of technology en de QQI mogen dat wel.

Privéinstellingen

Naast de openbare hogeronderwijsinstellingen (universiteiten, colleges en institutes of technology) zijn er ook privé-instellingen voor hoger onderwijs. De QQI moet alle opleidingen van privéinstellingen goedkeuren.

Erkenning van hogeronderwijsinstellingen controleren

Hogeronderwijsinstellingen moeten erkend zijn in Ierland. Er zijn verschillende overzichten van erkende hogeronderwijsinstellingen:

Hoger onderwijs | opleidingen

Studenten kunnen verschillende diploma's behalen in het hoger onderwijs. Op onze webpagina over het Ierse hoger onderwijs vind je informatie over verschillende opleidingen en diploma's.

Erkenning van opleidingen controleren

Opleidingen in het hoger onderwijs moeten erkend zijn in Ierland. Je kunt de erkenning op de volgende manier controleren:

 • Is het een opleiding van een erkende hogeronderwijsinstelling (zie hierboven)? Dan is de opleiding erkend. Je hoeft dit niet apart te controleren.
 • Staat de onderwijsinstelling van de opleiding niet in een van de overzichten van erkende hogeronderwijsinstellingen? Controleer dan of de opleiding erkend is:
  • Open de QualifaX National Learners database.
  • Zoek de opleiding, bijvoorbeeld via de diplomanaam (Award Name) en/of de onderwijsinstelling (Course Provider).
  • Staat de opleiding in de database? Dan is de opleiding erkend.
  • Staat de opleiding niet in de database? Dan is de opleiding waarschijnlijk niet erkend.