Studieresultaten voortgezet onderwijs

Vanaf 2017 is er een nieuw beoordelingssysteem voor alle vakken van het Leaving Certificate. De cijfers (grades) lopen nu van 1 tot en met 8. De hoogste waardering is 1. Goede voldoendes zijn 1 tot en met 5. Op Higher Level is 7 (H7) nog voldoende, op Ordinary Level is 6 (O6) nog voldoende.

Oude beoordelingen voortgezet onderwijs

Tot 2017 gaven scholen beoordelingen met letters (letter grades). Deze liepen van A tot en met F. A tot en met C waren goede voldoendes. Op Higher Level was E nog voldoende, op Ordinary Level was D3 nog voldoende.

Overzicht oude en nieuwe beoordelingen

In de tabel hieronder staan de percentages met cijfers (grades) die leerlingen voor 2017 in het voortgezet haalden en de cijfers die ze sinds 2017 halen. De laatste 2 kolommen geven aan hoeveel CAO-punten leerlingen voor de cijfers krijgen op Higher Level of Ordinary Level.

Procenten Cijfers voor 2017 Cijfers vanaf 2017 Higher Level CAO-punten Ordinary Level CAO-punten
90-100% A1 1 100 56
85-89% A2 2 88 46
80-84% B1 2 88 46
75-79% B2 3 77 37
70-74% B3 3 77 37
65-69% C1 4 66 28
60-64% C2 4 66 28
55-59% C3 5 56 20
50-54% D1 5 56 20
45-49% D2 6 46 12
40-44% D3 6 46 12
30-39% E 7 37 0
25-29% E 8 0 0
10-24% F 8 0 0
0-9% NG 8 0 0

Documenten voortgezet onderwijs

Met het volgende document kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

  • een Leaving Certificate, uitgereikt door de State Examinations Commission (SEC).

Alleen de SEC mag Leaving Certificates uitreiken.

Voorlopige examenresultaten

Met voorlopige examenresultaten (provisional results) mogen studenten zich aanmelden voor een opleiding in Ierland of in het buitenland. De SEC reikt in augustus het Statement of Provisional Results uit. In de maanden daarna kunnen leerlingen bezwaar maken tegen de uitkomsten. In november of december reikt de SEC het Leaving Certificate uit met de definitieve resultaten.

Studieresultaten hoger onderwijs

De meeste Ierse instellingen voor hoger onderwijs beoordelen studieresultaten met letters (letter grades) of cijfers (grade points).

Honours-classificaties

Instellingen voor hoger onderwijs verdelen het eindresultaat van afgestudeerde studenten in honours-classificaties. Dit geldt voor de resultaten van bachelor- en masteropleidingen.

De indeling van deze classificaties verschilt per onderwijsinstelling. In de tabel hieronder vind je een voorbeeld van classificaties.

Classificatie Procenten Grade Point Average (GPA) Betekenis
First class honours Minimaal 70% Minimaal 3.25 Uitstekend
Second class honours, grade 1 Minimaal 60% Minimaal 3.00 Zeer goed
Second class honours, grade 2 Minimaal 50% Minimaal 2.50 Goed
Third class honours Minimaal 40 of 45% - Voldoende
Pass Minimaal 40% Minimaal 2.00 Voldoende
Fail Minder dan 40% - Onvoldoende

Let op: een klein aantal instellingen gebruikt andere termen in de classificatie voor masteropleidingen, namelijk:

  • distinction (gelijk aan first class honours);
  • merit grade 1 (gelijk aan second class honours, grade 1); en
  • merit grade 2 (gelijk aan second class honours, grade 2).

Bekijk meer informatie over de waarde van buitenlandse cijfers.

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma; en
  • een vakkenoverzicht met studie- en examenresultaten.

Diploma’s en vakkenoverzichten zijn meestal in het Engels. Diploma’s van de National University of Ireland worden in het Latijn en in het Engels (tegen betaling) uitgereikt.

De resultaten van studenten van het University College Dublin kun je controleren in het academic transcript (vakkenoverzicht). In dit vakkenoverzicht staat een link naar hun database. Daar open je dan het transcript van de student.

Wie mogen documenten uitreiken?

De universiteiten mogen graden (degrees) uitreiken, zoals bachelors en masters. De National University of Ireland (NUI) reikt ook graden uit voor 3 instellingen die dat zelf niet mogen doen. Het gaat om deze instellingen:

  • Royal College of Surgeons in Ireland;
  • Institute of Public Administration;
  • Uversity (in de periode 2013-2017).

Universiteiten, institutes of technology en de QQI reiken diploma’s uit die studenten aan non-degree-opleidingen behalen, zoals het Level 6 Advanced Certificate en het Higher Certificate.

Diplomasupplement

Ierse instellingen voor hoger onderwijs gebruiken het internationaal diplomasupplement niet altijd. Ze geven meestal wel een vakkenoverzicht (academic transcript) met de behaalde studie- en examenresultaten.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.