Diploma HQF EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Apolytirio Epangelmatikou Sgoli (Απολυτήριο Επαγγελματικού Σγολη) 4 4 meestal een mbo-diploma niveau 2, soms een mbo-diploma niveau 3 2 of 3 2 of 3
Apolytirio Epangelmatikou Lykeiou (Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου) 4 4 een havodiploma voor het algemeen vormende deel, voor het beroepsgerichte deel meestal een mbo-diploma niveau 3, soms een mbo-diploma niveau 4 4 4
Apolytirio Genikou Lykeiou (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) met een gemiddelde lager dan 10 4 4 een havodiploma 4 4
Apolytirio Genikou Lykeiou (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) met een gemiddelde van 10 of hoger 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Bebaiosi Epangelmatikis Katartisis (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτησης) 5 5 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Ptychio TE (Πτυχίο TE) 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Ptychio (Πτυχίο) van een universiteit, : 4 jaar 6 6 meestal een wo-bachelor zonder scriptie, soms een hbo-bachelor 6 6
Ptychio (Πτυχίο) van een universiteit na een Ptychio TE (Πτυχίο TE) 6 6 Neem contact op voor een diplomawaardering 6 6
Ptychio (Πτυχίο) in de richting diergeneeskunde (Κτηνιατρική) 6 6 een wo-master diergeneeskunde 7 7
Ptychio (Πτυχίο) in de richting geneeskunde (Ιατρική) 6 6 een wo-master geneeskunde 7 7
Diploma (Δίπλωμα) van een universiteit 6 6 een wo-bachelor met scriptie 6 6
Metaptychiako Diploma Eidikefsis (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) 7 7 meestal een wo-master, soms een hbo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.