Basis- en voortgezet onderwijs in Griekenland

In Griekenland sluiten leerlingen het basisonderwijs en de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met diploma's:

Let op: er zijn ook apolytirio's in het middelbaar beroepsonderwijs: de Apolytirio Epangelmatikou Lykeiou en de Apolytirio Epangelmatikou Sgoli.

Apolytirio Dimotikou

Het Apolytirio Dimotikou is het diploma van het basisonderwijs. Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

 • : 6 jaar.
 • Inhoud: basisonderwijs.
 • Diploma: Apolytirio Dimotikou / Απολυτήριο Δημοτικού. Op vertalingen staat vaak: ‘Primary School Certificate’.

Apolytirio Gymnasiou

Het Apolytirio Gymnasiou is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een gymnasium. De onderbouw is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Hierna stopt de leerplicht.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken.
 • Toelatingseisen: een Apolytirio Dimotikou.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Apolytirio Genikou Lykeiou) of het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Apolytirio Gymnasiou / Απολυτήριο Γυμνασίου. Op vertalingen staat vaak: ‘Lower Secondary School Certificate’.

Apolytirio Genikou Lykeiou

Het Apolytirio Genikou Lykeiou is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen het onderwijs aan een algemeen lyceum.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken. In sommige vakken doen alle leerlingen examen, zoals Engels, godsdienst en Grieks. Ze doen ook examen in 3 of 4 vakken van een specialisatie die ze in het laatste jaar hebben gekozen:
  • de specialisatie bedrijfskunde en informatietechnologie (Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής) met vakken als economie (Οικονομία), informatica (Πληροφορική) en wiskunde (Μαθηματικά);
  • de specialisatie geesteswetenschappen (Ανθρωπιστικών Σπουδών) met vakken als geschiedenis (Ιστορία), Latijn (Λατινικά) en oud-Grieks (Αρχαία Ελληνικά);
  • de specialisatie natuurwetenschappen en gezondheid (Σπουδών Υγείας) met vakken als biologie (Βιολογία), natuurkunde (Φυσική) en scheikunde (Χημεία).
 • Toelatingseisen: een Apolytirio Gymnasiou.
 • Functie van het diploma: toegang tot de toelatingsexamens voor het hoger onderwijs. Toegang tot middelbaar beroepsonderwijs is ook mogelijk, soms met vrijstellingen.
 • Diploma: Apolytirio Genikou Lykeiou / Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Op vertalingen staat vaak: ‘Apolytirion of General Lyceum’, ’Apolytirio of Geniko Lykeio’ of ‘Einddiploma’.

We vergelijken een Apolytirio Genikou Lykeiou / Απολυτήριο Γενικού Λυκείου met een gemiddelde lager dan 10 met een havodiploma.

We vergelijken een Apolytirio Genikou Lykeiou / Απολυτήριο Γενικού Λυκείου met een gemiddelde van 10 of hoger met een vwo-diploma.