Hoger onderwijs in Griekenland

In Griekenland is het hoger onderwijs niet (meer) verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Griekse hogeronderwijsinstellingen kunnen op dit moment beide soorten onderwijs aanbieden. Let op: tot en met 2018-2019 was dat anders: toen verzorgden de universiteiten vooral wo en Technological Educational Institutes (TEI) en andere hogeronderwijsinstellingen alleen hbo. Inmiddels verzorgen universiteiten hbo- en wo-opleidingen.

Ptychio TE

Tot studiejaar 2018-2019 konden studenten bij Technological Educational Institutes (TEI) starten met opleidingen voor een Ptychio TE. Tegenwoordig bestaan de TEI niet meer: ze zijn gefuseerd met universiteiten of omgedoopt tot universiteit. Nieuwe studenten kunnen daardoor niet meer starten met een opleiding voor een Ptychio TE: zij kunnen bij een universiteit gaan studeren voor een Ptychio. Studenten die al waren begonnen met een Ptychio TE-opleiding, vervolgen hun opleiding aan de universiteit en kunnen dan nog wel hun Ptychio TE behalen.

 • : 4 jaar.
 • Studielast: 240 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken, vaak in een technische studierichting. Meestal schrijven studenten geen scriptie.
 • Toelatingseisen: een Apolytirio Genikou Lykeiou, vaak met een gemiddelde van minimaal 10, of een Apolytirio Epangelmatikou Lykeiou. Ook moeten studenten toelatingsexamens voor hoger onderwijs doen (Panellinies Exetaseis/Πανελλήνιες Εξετάσεις).
 • Functie van het diploma: werk. Soms kunnen studenten ook starten met een opleiding voor een Metaptychiako Diploma Eidikefsis.
 • Diploma: Ptychio TE (Πτυχίο TE), voluit: Ptychío Technologikís Ekpaídefsis / Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

We vergelijken een Ptychio TE (Πτυχίο TE) met een hbo-bachelor.

Ptychio van een universiteit

Universiteiten verzorgen opleidingen voor een Ptychio (Πτυχίο).

 • Duur: 4 jaar. Er zijn uitzonderingen:
  • De opleiding duurt 1 of 2 jaar voor studenten met een Ptychio TE.
  • Diergeneeskunde duurt 5 jaar.
  • Geneeskunde duurt 6 jaar.
 • : meestal 240 ECTS, 300 ECTS voor dierengeneeskunde en 360 ECTS voor geneeskunde.
 • Inhoud: vaak wetenschappelijke vakken, meestal geen scriptie (εργασια).
 • Toelatingseisen: een Apolytirio Genikou Lykeiou, vaak met een gemiddelde van minimaal 10. Ook moeten studenten toelatingsexamens voor hoger onderwijs doen (Panellinies Exetaseis/Πανελλήνιες Εξετάσεις).
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot opleidingen voor een Metaptychiako Diploma Eidikefsis.
 • Diploma: Ptychio (Πτυχίο).

We vergelijken een 4-jarige Ptychio (Πτυχίο) van een universiteit meestal met een wo-bachelor zonder scriptie en soms met een hbo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Het niveau van een Ptychio (Πτυχίο) van een universiteit behaald na een Ptychio TE (Πτυχίο TE) is nog niet duidelijk. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

We vergelijken een Ptychio (Πτυχίο) in de richting diergeneeskunde (Κτηνιατρική) met een wo-master diergeneeskunde.

We vergelijken een Ptychio (Πτυχίο) in de richting geneeskunde (Ιατρική) met een wo-master geneeskunde.

Diploma van een universiteit

Studenten sluiten sommige 5-jarige bacheloropleidingen af met een Diploma (Δίπλωμα). In Griekenland noemen ze deze opleidingen integrated masters, maar dit betekent niet dat het opleidingen op masterniveau zijn. Griekenland plaatst deze opleidingen op bachelorniveau (HQF-niveau 6). Universiteiten verzorgen deze opleidingen.

 • Duur: 5 jaar.
 • Studielast: 300 ECTS.
 • Inhoud: meestal studierichtingen op het gebied van landbouw (agriculture) of techniek, zoals architecture en engineering. Het laatste jaar bestaat vooral uit het schrijven van een scriptie (εργασια).
 • Toelatingseisen: een Apolytirio Genikou Lykeiou, vaak met een gemiddelde van minimaal 10. Ook moeten studenten toelatingsexamens voor hoger onderwijs doen (Panellinies exetaseis/Πανελλήνιες Εξετάσεις).
 • Functie van het diploma: toegang tot opleidingen voor een Metaptychiako Diploma Eidikefsis of werk. Toegang tot een promotietraject (PhD) is in principe ook mogelijk, maar meestal vragen Griekse universiteiten een Metaptychiako Diploma Eidikefsis.
 • Diploma: Diploma (Δίπλωμα). Soms heeft het diploma een andere naam:
  • Integrated master
  • Διπλωμα Eνιαίος και Aδιάσπαστος Tίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Diploma of Single and Integrated Title of Studies on Postgraduate Level);
  • Δίπλωμα Ενιαίου Κύκλου Σπουδών (Diploma of Single Cycle Studies).

We vergelijken een Diploma (Δίπλωμα) van een universiteit met een wo-bachelor met scriptie.

Metaptychiako Diploma Eidikefsis

Studenten sluiten masteropleidingen af met examens voor een Metaptychiako Diploma Eidikefsis. Universiteiten verzorgen deze opleidingen. Soms heet het diploma: Diploma Metaptychiakon Spoudon.

 • Duur: 1½ of 2 jaar.
 • Studielast: 90 of 120 ECTS.
 • Inhoud: meestal wetenschappelijke vakken en een scriptie (εργασια).
 • Toelatingseisen: een Ptychio van een universiteit of een Diploma van een universiteit. Toegang met een Ptychio TE is soms ook mogelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: een van de volgende diploma’s:
  • Metaptychiako Diploma Eidikefsis / Μεταπτυχιακό Δίπλωμα; of
  • Diploma Metaptychiakon Spoudon / Διπλώμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   Op vertalingen staat vaak: Diploma of Postgraduate Studies of Master of Science.

We vergelijken een Metaptychiako Diploma Eidikefsis (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) meestal met een wo-master, soms een hbo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Didaktoriko Diploma (PhD)

Studenten sluiten een promotietraject (PhD) af met een Didaktoriko Diploma. Studenten kunnen een PhD doen bij universiteiten die PhD’s mogen aanbieden.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: een Metaptychiako Diploma Eidikefsis.
 • Diploma: Didaktoriko Diploma (Διδακτορικό Δίπλωμα).