Diploma Vergelijkbaar met
Basic Education Certificate 2 jaar havo
West African Senior School Certificate met een C6 of hoger voor minimaal 6 vakken een havodiploma
Certificate I een mbo-diploma niveau 2
Certificate II meestal een mbo-diploma niveau 3, soms een mbo-diploma niveau 4
Higher National Diploma een associate degree of 2 jaar hbo
Diploma in Basic Education (DBE) 3 jaar hbo
Bachelor of Technology een hbo-bachelor
Bachelor's degree ( : 4 jaar) een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor's degree (duur: 5 jaar) een hbo-bachelor of wo-bachelor
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding geneeskunde
Master of Technology een hbo-master
Taught master's degree (duur: 1 jaar) een hbo-master of een wo-bachelor
Taught master's degree (duur: 2 jaar) een hbo-master of een (1-jarige) wo-master
Master of Philosophy een wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.