Hoger onderwijs in Ghana

In Ghana is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Sommige Ghanese hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Higher National Diploma

Technical universities, polytechnics en colleges verzorgen opleidingen voor een Higher National Diploma (HND). Studenten doen hun examens bij de NABPTEX en krijgen ook hun officiële diploma van de NABPTEX. Dat verandert misschien, want NABPTEX is nu gefuseerd met COTVET.

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: er zijn 5 verplichte vakken:
  • African studies (Afrikastudies);
  • communication studies (communicatie);
  • computer literacy (informatica);
  • entrepreneurship (ondernemerschap);
  • research methodology (onderzoeksmethoden).
   Daarnaast volgen studenten beroepsgerichte vakken in de gekozen studierichting. Meestal is dat bedrijfskunde, techniek of toegepaste wetenschappen.
 • Toelatingseisen: een West African Senior School Certificate met bepaalde studieresultaten of een Certificate II. Vaak zijn de toelatingseisen iets soepeler dan voor een bacheloropleiding van een universiteit.
 • Functie van het diploma: werk. Studenten met goede studieresultaten voor het HND kunnen toegang krijgen tot het 2e of 3e jaar van een bacheloropleiding in dezelfde studierichting.
 • Diploma: een Higher National Diploma, meestal van de NABPTEX.

We vergelijken een Higher National Diploma met een associate degree of 2 jaar hbo.

Diploma in Basic Education (DBE)

Aan de lerarenopleiding van de University of Cape Coast of de University of Education (Winneba) kunnen studenten een Diploma in Basic Education (DBE) behalen. Vaak volgen studenten de opleiding aan een College of Education.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding voor het basisonderwijs (basisschool + onderbouw voortgezet onderwijs).
 • Toelatingseisen: een West African Senior School Certificate, meestal met 6 verschillende vakken met resultaat A-C.
 • Functie van het diploma: werk (lesgeven in het basisonderwijs) en toegang tot bacheloropleidingen. Studenten met een DBE hebben vaak recht op vrijstellingen van het 1e en/of het 2e jaar van een Bachelor of Education-opleiding.
 • Diploma: een Diploma in Basic Education, meestal van de University of Cape Coast of de University of Education, Winneba. De cijferlijst kan van de universiteit of van een College of Education zijn.

We vergelijken een Diploma in Basic Education (DBE) met 3 jaar hbo.

Bachelor’s degree

Vooral universiteiten bieden bacheloropleidingen aan. Opleidingen voor een Bachelor of Technology vind je vooral bij technical universities en polytechnics.

 • Duur: meestal 4 jaar. Er zijn uitzonderingen:
  • Opleidingen die volgen op een HND (top-up) duren 2 of 3 jaar.
  • De opleiding architectuur duurt soms 5 jaar.
  • Medische opleidingen duren 6 jaar.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken, soms ook een stage en/of een scriptie.
 • Toelatingseisen:
  • Voor de meeste bacheloropleidingen is een West African Senior Secondary School Certificate nodig met minimaal een C6) voor 6 vakken en een totaalscore (aggregate score) van maximaal 36.
  • Studenten met een HND kunnen soms in het 2e of 3e jaar van een bacheloropleiding in dezelfde studierichting instromen.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen en werk.
 • Diploma: een bachelor’s degree, zoals:
  • Bachelor of Arts;
  • Bachelor of Business Administration;
  • Bachelor of Education;
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery;
  • Bachelor of Science;
  • Bachelor of Technology.
   Na sommige medische bacheloropleidingen krijgen studenten een doctor in plaats van een bachelor:
  • Doctor of Optometry (oogheelkunde);
  • Doctor of Pharmacy (pharmacie);
  • Doctor of Veterinary Medicine (diergeneeskunde).

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: 4 jaar) met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor of Technology met een hbo-bachelor.

We vergelijken een bachelor’s degree (duur: 5 jaar) met een hbo-bachelor of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery met 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding geneeskunde.

Taught master’s degree

Opleidingen voor een taught master’s degree kunnen beroepsgericht of wetenschappelijk zijn, maar vaak besteden studenten weinig of geen aandacht aan wetenschappelijk onderzoek en/of een scriptie. Dit is een verschil met de Master of Philosophy (MPhil), een research master’s degree.

 • Duur: 1 of 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken, soms een stage en/of een scriptie. Een 2-jarige masteropleiding is meestal wetenschappelijk.
 • Toelatingseisen: een bachelor’s degree met minimaal second class honours (lower division). Meestal moet de bachelor’s degree in een relevante studierichting zijn behaald.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) en werk.
 • Diploma: een taught master’s degree, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Business Administration;
  • Master of Education;
  • Master of Science;
  • Master of Technology.

We vergelijken een taught master’s degree (duur: 1 jaar) met een hbo-master of een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Master of Technology met een hbo-master.

We vergelijken een taught master’s degree (duur: 2 jaar) met een hbo-master of een (1-jarige) wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster (research master’s degree). MPhil-opleidingen zijn altijd wetenschappelijk.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: meestal in het 1e jaar vakken in de gekozen onderzoeksrichting, in het 2e jaar onderzoek en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseisen: meestal een bachelor’s degree in een relevante studierichting, soms een taught master’s degree. Vaak zijn er ook extra eisen, zoals bepaalde cijfers, een toelatingsexamen of een interview.
 • Functie van het diploma: toegang tot het 1e of 2e jaar van een promotietraject (PhD).
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master.

Doctor of Philosophy (PhD)

Studenten sluiten een promotietraject af met een Doctor of Philosophy (PhD).

 • Duur: 3 of 4 jaar.
 • Inhoud: het 1e jaar volgen studenten vakken, waaronder onderzoeksmethoden. In de laatste 2 tot 3 jaar doen ze onderzoek en schrijven ze een disstertatie. Soms moeten PhD-studenten seminars verzorgen voor bachelor- of masterstudenten.
 • Toelatingseisen: een master’s degree met goede studieresultaten. Studenten die alleen een bachelor’s degree hebben, moeten voor toelating eerst een jaar mastervakken volgen. Daarna krijgen ze te horen of ze door mogen naar het promotietraject.
 • Diploma: Doctor of Philosophy, afgekort als PhD.