Basis- en voortgezet onderwijs in Ghana

Het basisonderwijs (primary education) duurt in Ghana 6 jaar en is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

Het voortgezet onderwijs duurt 6 jaar en bestaat uit 2 fases:

Basic Education Certificate

Dit is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen doen eindexamen bij de West African Examinations Council (WAEC) van Ghana. Het eindexamen heet Basic Education Certificate Examination (BECE).

'Basic education' staat in Ghana voor het jaar voorschools onderwijs (kindergarten), het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs samen. De leerplicht geldt voor de gehele basic education (dus voor leerlingen van 4 tot 15 jaar).

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: 9 examenvakken. Er zijn 7 verplichte examenvakken:
  • English language (Engels);
  • Ghanaian language and culture (, vaak afgekort als 'GA' (Ghanese taal en cultuur);
  • mathematics (wiskunde);
  • social studies (maatschappijleer);
  • Information and Communications Technology (ICT);
  • integrated science (een combinatie van biologie, natuurkunde en scheikunde); en
  • religious and moral education (godsdienst en burgerschap).
   Daarnaast kiezen leerlingen 2 examenvakken:
  • een beroepsgericht vak (Basic Design and Technology), zoals huishoudkunde (B.D.T./home econs, oftewel: home economics); en
  • French (Frans).
   Op de website van de WAEC vind je meer informatie over de BECE-examenvakken.
 • Toelatingseisen: afgerond basisonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en tot het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Basic Education Certificate van de WAEC.

We vergelijken een Basic Education Certificate met 2 jaar havo.

West African Senior School Certificate

Dit is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen doen eindexamen bij de WAEC, net als in de onderbouw. Het eindexamen heet West African Senior School Certificate Examination (WASSCE).

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: 7 of 8 examenvakken. Er zijn 4 verplichte examenvakken:
  • English language (Engels);
  • integrated science (een combinatie van biologie, natuurkunde en scheikunde);
  • mathematics (wiskunde); en
  • social studies (maatschappijleer).
 • Daarnaast doen leerlingen examen in 3 of 4 keuzevakken. Die keuzevakken vallen binnen een van de volgende vakgebieden:
  • business (bedrijfskunde);
  • general agriculture (bosbouw, landbouw en visserij);
  • general (algemeen vormende vakken);
  • technical (techniek);
  • vocational (huishoudkunde of beeldende kunst).
   Op de website van de WAEC vind je meer informatie over de WASSCE-vakken.
 • Toelatingseisen: een Basic Education Certificate.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs. Toegang tot middelbaar beroepsonderwijs is ook mogelijk.
 • Diploma: een West African Senior School Certificate van de WAEC.

We vergelijken een West African Senior School Certificate met een C6 of hoger voor minimaal 6 vakken met een havodiploma.