Ghanese onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Ghanese onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. We controleren de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma’s

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een erkend diploma heeft. Dit zijn de erkende diploma’s van het voortgezet onderwijs:

 • Basic Education Certificate, het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs; en
 • West African Senior School Certificate, het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Let op:

 • Beide diploma’s worden uitgereikt door de West African Examinations Council (WAEC) van Ghana. Documenten van de middelbare school zelf zijn niet voldoende.
 • Je kunt studieresultaten online controleren.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen in Ghana, zoals:

 • universities;
 • technical universities en polytechnics;
 • gespecialiseerde onderwijsinstellingen.

Hogeronderwijsinstellingen kunnen openbaar (public) of privé (private) zijn.

Universities

Universities (universiteiten) verzorgen zowel beroepsgerichte als wetenschappelijke opleidingen. Het kan daarbij gaan om opleidingen voor graden (bachelors, masters en PhD’s), maar ook om andere diploma’s.

Vaak beheren universiteiten de kwaliteit van het onderwijs van andere instellingen, zoals een university college. Studenten volgen het onderwijs dan aan de university college, maar krijgen hun officiële diploma van de universiteit.

Technical universities en polytechnics

Technical universities (technische universiteiten) en polytechnics verzorgen beroepsgerichte opleidingen, zoals opleidingen voor een HND. Vaak zijn de toelatingseisen wat soepeler dan bij universiteiten.

Veel technical universities waren vóór 2016 nog polytechnics, wat betekent dat ze toen geen graden (bachelors, masters en PhD’s) mochten uitreiken. Nu ze zijn omgedoopt tot technical universities mogen ze opleidingen voor een Bachelor of Technology (BTech) en Master of Technology (MTech) aanbieden.

Gespecialiseerde onderwijsinstellingen

Sommige onderwijsinstellingen zijn gespecialiseerd in bepaalde studierichtingen, zoals:

 • Colleges of Agriculture: die verzorgen opleidingen op het gebied van landbouw.
 • Colleges of Education: deze instellingen verzorgen alleen lerarenopleidingen.
 • Nursing Training Colleges voor de opleiding verpleegkunde (nursing) en/of verloskunde (midwifery).

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

Hogeronderwijsinstellingen moet geaccrediteerd zijn door de Ghana Tertiary Education Commission (GTEC). Je controleert op de volgende manier de accreditatie van een onderwijsinstelling:

 • Open de database van de GTEC.
 • Klik rechtsboven op het loepje en typ bij ‘Search’ de naam van de onderwijsinstelling. Onder de zoekbalk verschijnen nu de zoekresultaten.
  • Let op: je kunt ook op een andere manier zoeken: door de overzichten te openen die onder ‘Category’ staan.
 • Staat de onderwijsinstelling in de zoekresultaten? Klik er dan op.
  • Staat er geen datum achter ‘Date of Accreditation’ en ‘Expiry Date’? Dan is de accreditatie in orde; de onderwijsinstelling is geaccrediteerd voor onbepaalde tijd. Dit is vaak zo bij wat oudere onderwijsinstellingen.
  • Staat er wel een datum achter ‘Date of Accreditation’ en ‘Expiry Date’? Controleer dan of de accreditatie geldig is: ‘Date of Accreditation’ is de ingangsdatum van de accreditatie, ‘Expiry Date’ is de einddatum.
 • Staat de onderwijsinstelling niet in de zoekresultaten? Dan is deze waarschijnlijk niet geaccrediteerd.
 • Twijfel je? Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Hoger onderwijs | opleidingen

In het hoger onderwijs vind je opleidingen voor verschillende diploma’s. We beschrijven de diploma’s die we vaak zien op onze webpagina over het Ghanese hoger onderwijs. Vanaf het academisch jaar 2015-2016 moeten opleidingen in het hoger onderwijs geaccrediteerd zijn, net als de onderwijsinstellingen. Van 2015 tot ongeveer halverwege 2020 was de National Accreditation Board (NAB) verantwoordelijk voor de accreditatie van opleidingen. Vanaf najaar 2020 is dat de GTEC (NAB is hiermee gefuseerd).

Accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs controleren

Opleidingen die afgerond zijn in het academisch jaar 2015-2016 moeten geaccrediteerd zijn. Je kunt de accreditatie op deze manier controleren:

 • Controleer eerst of de hogeronderwijsinstelling geaccrediteerd is (zie ‘Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren’ hierboven).
 • Staat de hogeronderwijsinstelling niet in de zoekresultaten? Dan is die waarschijnlijk niet geaccrediteerd. De opleidingen van deze instellingen zijn dan ook niet geaccrediteerd.
 • Staat de hogeronderwijsinstelling wel in de zoekresultaten? Klik er dan op.
  • Klik bij ‘Programs’ op ‘Total’. Je krijgt dan een overzicht van opleidingen en de status van hun accreditatie.
  • Staat de opleiding erbij? Controleer dan of er ‘Current’ staat onder ‘Status’. Dat betekent dat de accreditatie nog geldig is. Als er ‘Expired’ staat, dan is de opleiding nu niet meer geaccrediteerd.
  • Staat de opleiding er niet bij? Dan is deze waarschijnlijk niet geaccrediteerd.
 • Twijfel je? Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.