Hoger onderwijs in Bangladesh

In Bangladesh is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Bengaalse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Pass bachelor's degree

Tijdens een pass bachelor-opleiding specialiseren studenten zich niet in een bepaald vak, maar ze kiezen een richting. Ze kiezen bijvoorbeeld de richting exacte wetenschap (science) met de keuzevakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Ze specialiseren zich niet in 1 van deze vakken.

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: de vakken Engels (English) en Bengaals (Bengali National Language) zijn verplicht. Studenten volgen ook 3 keuzevakken. De keuzevakken horen bij 1 van de volgende richtingen:
  • arts of social science met vakken als geschiedenis, psychologie en sociologie;
  • business administration/studies of commerce met bijvoorbeeld de vakken accountancy, bedrijfskunde en marketing;
  • science met vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
 • Toelatingseisen: een Higher Secondary Certificate, soms met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Sommige onderwijsinstellingen accepteren ook andere diploma’s.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Bachelor (Pass), zoals:
  • Bachelor of Arts (Pass)
  • Bachelor of Business Studies (Pass)
  • Bachelor of Commerce (Pass)
  • Bachelor of Home Economics (Pass)
  • Bachelor of Science (Pass)
  • Bachelor of Social Science (Pass)
  • Bachelor of Sports (Pass)
   In plaats van ‘Pass’ komt ook de term ‘General’ voor.

We vergelijken een pass bachelor's degree met 3 jaar hbo of 1 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Honours bachelor's degree

Studenten specialiseren zich tijdens een opleiding voor een honours bachelor's degree. Ze volgen bijvoorbeeld alleen vakken op het gebied van scheikunde. Dit is anders dan bij de pass bachelor's degree. Dan specialiseren studenten zich niet.

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: een specialisatie binnen een richting, zoals:
  • arts of social science met een specialisatie in Engelse taal en literatuur of politicologie;
  • business administration/studies of commerce met een specialisatie in financieën of marketing;
  • science met een specialisatie in elektrotechniek of wiskunde.
   Soms schrijven studenten een scriptie of doen ze een afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: een Higher Secondary Certificate, soms met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Sommige onderwijsinstellingen accepteren ook andere diploma’s.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: Bachelor (Honours), zoals:
  • Bachelor of Arts (Honours)
  • Bachelor of Business Administration (Honours)
  • Bachelor of Business Studies (Honours)
  • Bachelor of Commerce (Honours)
  • Bachelor of Education (Honours). Let op: dit is een ander diploma dan de Bachelor of Education.
  • Bachelor of Laws (Honours)
  • Bachelor of Life & Earth Science (Honours)
  • Bachelor of Pharmacy (Honours)
  • Bachelor of Science (Honours)
  • Bachelor of Social Science (Honours)
   Soms staat er ‘with Honours’ in plaats van ‘(Honours)’.

We vergelijken een honours bachelor's degree met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Professional bachelor's degree

Er zijn veel verschillende professional bachelor's degrees in Bangladesh. Vaak leidt een professional bachelor's degree studenten op voor een bepaald beroep, zoals architect, arts, bouwkundige, tandarts of verpleegkundige.

 • Duur: 4 of 5 jaar.
 • Inhoud: hoorcolleges, vaak practica en/of een stage en soms een scriptie of afstudeerproject.
 • Toelatingseisen: een Higher Secondary Certificate, meestal met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Sommige onderwijsinstellingen accepteren ook andere diploma’s.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: een professional bachelor's degree, zoals:
  • Bachelor of Architecture
  • Bachelor of Engineering
  • Bachelor of Laws
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
  • Bachelor of Nursing
  • Bachelor of Pharmacy
  • Bachelor of Veterinary Medicine

Soms staat er ‘(Professional)’ achter de diplomanaam, maar vaak staat het er niet.

We vergelijken een 4-jarige professional bachelor's degree met een hbo-bachelor of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een 5-jarige professional bachelor's degree meestal met een wo-bachelor.

Postgraduate bachelor's degree

Na een bacheloropleiding kunnen studenten verder studeren voor een postgraduate bachelor's degree. Een voorbeeld van een postgraduate bachelor's degree is een Bachelor of Education.

Bachelor of Education

Studenten krijgen een Bachelor of Education als zij na hun bacheloropleiding een lerarenopleiding afronden. Let op: er bestaan ook 4-jarige lerarenopleidingen die zijn bedoeld voor studenten die nog geen bachelor hebben. Studenten krijgen na die opleiding een Bachelor of Education (Honours), een honours bachelor’s degree.

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: een lerarenopleiding, meestal gericht op het lesgeven in 2 schoolvakken. Studenten volgen onderwijskundige vakken, zoals pedagogiek en didactiek. Ook lopen ze stage. Ze schrijven geen scriptie.
 • Toelatingseisen: minimaal een pass bachelor's degree, vaak met bepaalde cijfers en/of vakken. Meestal moeten studenten ook een toelatingsexamen doen.
 • Functie van het diploma: werken als leraar.
 • Diploma: Bachelor of Education.

Het niveau van een Bachelor of Education verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master's degree

Het is belangrijk om de toelatingseisen van een master's degree te controleren. Dit zegt namelijk iets over het niveau van de opleiding. Je kunt informatie hierover vinden op de website van de onderwijsinstelling. Je kunt het niet zien aan de diplomanaam.

 • Duur: minimaal 1 jaar. De duur verschilt per opleiding en hangt vaak ook af van de vooropleiding van studenten.
 • Inhoud: vakken in de gekozen studierichting, soms aangevuld met een stage, onderzoek en/of een scriptie.
 • Toelatingseisen: deze verschillen per opleiding. Soms is een pass bachelor's degree voldoende voor toelating, in andere gevallen is minimaal een 4-jarige bachelor nodig. De bachelor hoeft niet altijd in een relevantie studierichting te zijn afgerond.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (PhD).
 • Diploma: een master's degree, zoals:
  • Master of Arts
  • Master of Business Administration
  • Master of Commerce
  • Master of Engineering
  • Master of Laws

Het niveau van een master's degree verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Master of Philosophy

De Master of Philosophy (MPhil) is een onderzoeksmaster.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: meestal in het 1e jaar vakken in de gekozen onderzoeksrichting, in het 2e jaar onderzoek en het schrijven van een scriptie.
 • Toelatingseisen: meestal een master's degree in een relevante studierichting. Meestal zijn er ook extra eisen, zoals bepaalde cijfers of een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot het 1e of 2e jaar van een promotietraject (PhD).
 • Diploma: Master of Philosophy.

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: 3 tot 5 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek en een scriptie, soms ook een aantal vakken op het gebied van de onderzoeksrichting.
 • Toelatingseisen: meestal een master's degree, vaak met extra eisen, zoals een bepaald gemiddelde en een toelatingsexamen. Soms moeten studenten eerst een Master of Philosophy (MPhil) halen.
 • Diploma: Doctor of Philosophy.